70114100

92114100

contact@judge.mn

Нийтлэл, ярилцлага

Нийтлэл

Ярилцлага

About Us

Бидний тухай

Монголын Шүүгчдийн холбоо байгуулах саналыг 1995 онд Улсын Дээд Шүүхийн шүүгч Г.Ганзориг анх санаачилж, 1998 оны 4 сарын 7-ны өдөр нэр бүхий 8 шүүгч /шүүгч Р.Асхабыл, С.Энхтөр, М.Дамирансүрэн, Б.Батцэрэн,  Х.Батсүрэн,  Д.Мягмаржав,  Б.Сарантуяа,  Д.Батсайхан нар/ үүсгэн байгуулснаар Улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгэгдэж, улмаар 2010 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдөр Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ авсан, нийгэмд үйлчлэх Төрийн Бус Байгууллага юм.

  • Шийдвэрийн сан
  • Подкаст
  • Хууль зүйн судалгааны бүтээлийн сан
  • Монголын шүүгчдийн холбоо контент

Мэдээлэл