70114100

99081135

91411700

contact@judge.mn

News

Мэдээ, мэдээлэл

Энэ удаагийн дугаарт Монголын Шүүгчдийн холбооны эхний хагас жилд зохион байгуулсан голлох үйл явдлуудын мэдээ …

Монгол Улсын Дээд шүүхийн шүүгч, доктор Г.Банзрагчтай уулзаж, Захиргааны ерөнхий хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн …

Нийтлэл, ярилцлага

Нийтлэл

Ярилцлага

About Us

Бидний тухай

Монголын Шүүгчдийн холбоо байгуулах саналыг 1995 онд Улсын Дээд Шүүхийн шүүгч Г.Ганзориг анх санаачилж, 1998 оны 4 сарын 7-ны өдөр нэр бүхий 8 шүүгч /шүүгч Р.Асхабыл, С.Энхтөр, М.Дамирансүрэн, Б.Батцэрэн,  Х.Батсүрэн,  Д.Мягмаржав,  Б.Сарантуяа,  Д.Батсайхан нар/ үүсгэн байгуулснаар Улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгэгдэж, улмаар 2010 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдөр Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ авсан, нийгэмд үйлчлэх Төрийн Бус Байгууллага юм.

Мэдээлэл