70114100

99081135

91411700

contact@judge.mn

Бидний тухай

Бидний
тухай

Монголын Шүүгчдийн холбоо байгуулах саналыг 1995 онд Улсын Дээд Шүүхийн шүүгч Г.Ганзориг анх санаачилж, 1998 оны 4 дүгээр сарын 07-ны өдөр нэр бүхий 8 шүүгч/ шүүгч Р.Асхабыл, Б.Сарантуяа, Б.Батцэрэн, Х.Батсүрэн,  С.Энхтөр,  Д.Батсайхан, М.Дамирансүрэн, Д.Мягмаржав нар/ үүсгэн байгуулснаар Улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгэгдэж, улмаар 2010 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдөр Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ авсан, Төрийн Бус Байгууллага юм.

Хөтөч үг

Эрхэм таны амрыг эрэн мэндчилье.


“Монголын Шүүгчдийн холбоо” нь Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх шатны шүүхийн шүүгчдийг нэгтгэсэн, гишүүдийнхээ мэдлэг, ур чадварыг хөгжүүлэх, эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангуулах, шүүгчийн үйл ажиллагааг олон нийтэд таниулахад чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг, Олон улсын шүүгчдийн холбооны гишүүн-төрийн бус байгууллага билээ.
Энэхүү цахим хуудас нь тус холбооны зорилго, үйл ажиллагааны хүрээнд шүүх, шүүгчийн үйл ажиллагааны талаарх үнэн зөв, бодит мэдээллийг олон нийтэд хүргэх баталгаат эх сурвалж болохоос гадна олон нийтийн санал сэтгэгдэлд түшиглэн үйл ажиллагаагаа төлөвлөх, хөгжүүлэх гүүр болно гэдэгт итгэж байна.
Манай цахим хуудаст зочилж, нийт шүүх, шүүгчдийн шүүн таслан ажлын талаар мэдээлэл авахаас гадна шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангах, шүүгчдийг хөгжүүлэх чиглэлээр шүүх эрх мэдлийн байгууллагууд болон тус холбооны зүгээс хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаатай танилцаж, холбогдох мэдээллийг тогтмол авах боломжтой.
Түүнээс гадна шүүх, шүүгчийн үйл ажиллагаа, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны талаар таниулж, мэдээлэл өгсөн, эрх зүйн тодорхой харилцааны талаар хууль, эрх зүйн мэдлэг олгоход чиглэсэн нийтлэл, ярилцлага, подкаст, контентийг үзэж, шүүхийн шийдвэр, хууль зүйн судалгааны бүтээлийн сан зэрэг бусад эрэлттэй хуудсанд хандаж болно.
Монголын Шүүгчдийн холбооны албан ёсны цахим хуудаст тавтай морилно уу

Хүндэтгэсэн,

Ж.Оюунтунгалаг
Монголын Шүүгчдийн холбооны тэргүүн,
Нийслэлийн иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч

Дүрэм журам

Монголын шүүгчдийн холбооны шинэчилсэн дүрэм 2023.09.29

Монголын шүүгчдийн холбооны дүрэм

/Англи/

Ёс зүйн
дүрэм

Холбооны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

гишүүнээр элсэх өргөдлийн маягт

Ажлын төлөвлөгөө, Тайлан

МОНГОЛЫН ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБООНЫ 2021 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН БАЙДЛААР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Монголыг Шүүгчдийн Холбоо 2021 онд төлөвлөсөн нийт 14 ажлаас 100 хувийн гүйцэтгэлтэй 8, 50 хувийн гүйцэтгэлтэй 6 ажил байна.

50 хувийн ажлууд нь 2022 ондоо үргэлжлүүлэн хийх шаардлагатай ажлууд болно. Тухайлбал: Шударга ёсны хэмжүүр сэтгүүлийг өөрчлөн шинэчилж цахим сэтгүүл болгох, Холбооны гишүүдийн бүртгэлийг шинэчлэх гэх мэт.

    Нэг. Дотоод зохион байгуулалтын чиглэлээр

 1. Шүүгчдийн холбооны дүрэмд заасны дагуу Холбооны Тэргүүн болон нэр Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацаа дуусгавар болж, 2020 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрөөс 2020 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдөр хүртэл Салбар хороо тус бүр Холбооны Тэргүүн, Удирдах зөвлөлийн гишүүдэд нэр дэвшигчдийг тодруулж, санал хураалтыг цахим хэлбэрээр явуулснаар нийт гишүүдийн 85.3 хувь буюу 430 гишүүн-шүүгч оролцсон.
 2. Санал хураалтын дүнгээр тус Холбооны тэргүүнд УДШ-ийн шүүгч Д.Ганзориг, УЗ-ийн гишүүн шүүгч Д.Мягмаржав, Ж.Оюунтунгалаг,  О.Номуулин, Ж.Оюунтунгалаг, Л.Баатар, Ш.Оюунтуул, З.Ганзориг, Т.Бадрах, Ш.Гандансүрэн нарын нийт 10 шүүгч-гишүүн олонхийн саналаар сонгогдсоныг УЗ-ийн 2020 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдрийн тогтоолоор баталгаажуулсан байна.
 3. ШХ-ны тэргүүн Д.Ганзориг УДШ-ийн ерөнхий шүүгчээр томилогдсоноор холбооны тэргүүний үүрэгт ажлаас чөлөөлөх хүсэлт ирүүлсний дагуу тэргүүнээс чөлөөлөгдөн, тэргүүний нөхөн сонгуульд шүүгч гишүүдийн 86.6 хувийн санал авсан НИХДЗШШ Ерөнхий шүүгч Ж.Оюунтунгалаг холбооны тэргүүн болсныг УЗ-ийн 2020 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор баталгаажуулж, гүйцэтгэх захирлаар Т.Туяаг томилж, ажиллуулав.
 4. Шинээр сонгогдсон Удирдах зөвлөл нь тухайн жилд болон цаашид хийх ажлаа төлөвлөж, бүх гишүүдийн бүртгэл, мэдээллийг шинэчлэх, цахим хаягийн жагсаалт үүсгэх ажлыг эхлүүлж, Холбооны бүтцийг өргөжүүлэн, төлөвлөсөн ажлыг үр дүнтэй болгох зорилгоор Сургалт судалгаа, Гадаад харилцааны болон Олон нийттэй харилцах дэд хороодыг байгуулсан.
 5. УДШ-ийн тамгын газраас шүүхийн Практик судлах хэлтэстэй хамтарч судалгаа хийх санал гаргасныг хүлээн авч гишүүн шүүгчдээс аль хэлтэс, хороодод хамтарч ажиллах саналыг цахимаар авсан. Олон нийттэй харилцах дэд хороонд нэр бүхий 50 шүүгч, Гадаад харилцааны болон Судалгааны дэд хороонд ажиллах 51 шүүгч, УДШ-ийн практик судлалын хэлтэстэй хамтарч судалгааны ажилд оролцох 25 шүүгч хүсэлт ирүүлснийг Удирдах зөвлөл хэлэлцэж, нэрсийн жагсаалтаар батлав. Холбооны цахим хуудсанд УЗ-ийн хуралдааны тойм болон хийж гүйцэтгэж буй үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг тухай бүрд нь нийтэлж байна.
 6. Олон нийттэй харилцах ажлын хэсэг байгуулсныг УЗ-ийн 2021 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн 4 дугаартай тогтоолоор Олон нийттэй харилцах дэд хороо болгон өөрчилсөн. Мөн ахмад шүүгчдийн төлөөлөлтэй уулзалт зохион байгуулж, дэд хороодын гүйцэтгэж байгаа ажилд идэвхтэй оролцуулахаар төлөвлөж байна.
 7. 2021 оны 10 сарын 11-ний өдөр Монголын Шүүгчдийн холбооны их хурал хуралдаж, Шүүгчдийн холбооны ээлжит их хурлаар хэлэлцсэн асуудлын хүрээнд хуралд оролцсон 447 гишүүдийн дийлэнх олонхийн саналаар Монголын Шүүгчдийн холбооны Удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгогдсон Улсын Дээд шүүхийн шүүгч, Эрүүгийн хэргийн танхимын тэргүүн Ч.Хосбаяр, Захиргааны хэргийн Давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч А.Сарангэрэл болон Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Ж.Оюунтунгалаг, Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Д.Мягмаржав, Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Л.Баатар, Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Т.Бадрах, Говьсүмбэр аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч З.Ганзориг, Төв аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Ш.Гандансүрэн, Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Ш.Оюунтуул нарыг, Холбооны тэргүүнээр гишүүдийн 86.2 хувийн саналаар Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Ж.Оюунтунгалаг, Холбооны хяналтын зөвлөлийн гишүүнээр Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Ч.Мөнхцэцэг, Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Д.Ганболд, Дорноговь аймгийн Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч С.Отгонтуяа, гүйцэтгэх захирал Т.Туяа нар сонгогдсоныг, Монголын Шүүгчдийн холбооны дүрэмд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг Их хуралд оролцсон бүх гишүүд санал нэгтэй дэмжсэн.
 8. Удирдах зөвлөлийн хурлыг тогтмол зарлаж хуралдуулах ажлын хүрээнд МШХ-ны ээлжит бус хурал 2, Ээлжит хурлыг 6 удаа хуралдуулсан ба МШХ-ны Их хурал 1 удаа хуралдсан. МШХ-ны Удирдах Зөвлөлийн хуралдааны хүрээнд дараах асуудлуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн.Үүнд:
 • 01.15-ны өдөр Удирдах зөвлөлийн хуралдаанаар Холбооны нягтлан бодогчийн цалин болон холбооны жилийн ажлын төлөвлөгөөг батлав. Олон нийттэй харилцах ажлын хэсгийн шүүгчдийн сургалтыг эхний хагас жилд зохион байгуулахыг гүйцэтгэх захиралд даалгав. Холбооны дүрэм шинэчлэхтэй холбогдуулан гишүүд-шүүгчдээс санал авах ажиллагааг салбар хороодоор дамжуулан нэгтгэхийг гүйцэтгэх захиралд хариуцуулав.
 • 03.09-ны өдөр МШХ-ны Удирдах зөвлөлийн ээлжит бус хурал хуралдаж, УДШ-ийн ерөнхий шүүгч Д.Ганзориг УЗ-ийн гишүүнээс чөлөөлөгдөх хүсэлтийг үндэслэн нөхөн сонгууль явуулах, www.judge.mn сайтыг шинэчлэх, шүүгчдийн холбооны дүрмийн саналыг хэлэлцэн, холбооны дүрмийн саналын ажлын хороог байгуулах зэрэг асуудлуудыг хэлэлцэв.
 • 05.28-ны өдрийн МШХ-ны Удирдах зөвлөлийн хуралдаанаар Их хурлаар хэлэлцэх асуудлын хүрээнд холбооны дүрэмд оруулах өөрчлөлтийн төслийг салбар хороодын гишүүн шүүгчдээр хэлэлцүүлэх, Холбооны хяналтын зөвлөл болон Улсын Дээд Шүүхийн салбар хорооноос Удирдах зөвлөлд нөхөн сонгогдох нэр дэвшигчдийн санал, Их хуралд оролцох гишүүдийн тоо, нэрсийг жагсаалтыг авах зэрэг асуудлуудыг хэлэлцэв.
 • 06.21-ний өдөр МШХ-ны Удирдах зөвлөлийн хурал хуралдан ТВ-9 телевизтэй байгуулсан гэрээний дагуу техникийн туслалцаа үзүүлж хамтран ажиллах тухай СЭЗИС-тай гэрээ байгуулах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн.
 • Монголын Шүүгчдийн холбооны Удирдах зөвлөл 2021 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр тэргүүн Ж.Оюунтунгалаг, гишүүн Л.Баатар, Т.Бадрах, З.Ганзориг, А.Сарангэрэл, Ш.Оюунтуул нарын ирцтэй хуралдаж нэвтрүүлгийн багийн уулзалтын талаар хэлэлцэн ажлын хөлс тооцон шийдвэрлэсэн.
 • 09.07-ны өдөр МШХ-ны Удирдах Зөвлөлийн хуралдаанаар гадаад харилцааны дэд хороо, Судалгааны дэд хороодын ажлын үйл явц, цаашид хйих ажлын төлөвлөгөө, холбооны вебсайтын шинэчлэлт хөгжүүлэлтийн тухай хэлэлцэн шийдвэрлэв.
 • 09.30-ны өдөр МШХ-ны Удирдах зөвлөлийн хуралдаан хуралдаж өндөр насны тэтгэвэрт гарч буй шүүгчдэд дурсгалын зүйл мөнгөн шагнал олгох, Шүүгчийн ар гэрт буяны ажилд зориулан тусламж үзүүлэх, ТВ-9 телевизтэй байгуулсан гэрээний зардлыг шийдвэрлэн хэлэлцсэн байна.
 • 11.18-ны Удирдах зөвлөлийн ээлжит бус /цахим хуралдаанаар/ Баян-Өлгий аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Махайн Ризагийн эмчилгээний зардалд зориулж 500 000 төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхээр шийдвэрлэжээ.
 • 12.10-ны МШХ-ны Удирдах зөвлөлийн хуралдаанаар 2021 онд төлөвлөсөн ажил, түүний гүйцэтгэл тайлангийн талаарх мэдээлэл, Гүйцэтгэх захирал-мэдээллийн ажилтан, гүйцэтгэх захирлын туслах-эрх зүйн судалгааны ажилтан зэрэг ажлын байранд зарлагдсан сонгон шалгаруулалтад хүсэлт материал ирүүлсэн оролцогчдыг танилцуулж ярилцлага хийх, Холбооны өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг явуулахад шаардлагатай техник хэрэгсэл худалдан авах талаар, 2022 онд холбооноос хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны талаар гишүүдээс санал авах зэрэг асуудлуудыг хэлэлцэн 2022 онд шинэ бүтэц бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллахаар шийдвэрлэсэн.
 1. Монголын Шүүгчдийн холбооны Удирдах зөвлөлийн 2021 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуралдаанаар Монголын Шүүгчдийн холбооны өдөр тутмын үйл ажиллагааг хариуцан хэрэгжүүлэх чиг үүрэгтэй Гүйцэтгэх захирал, түүний ажлын алба нь 2022 онд шинэ бүтэц, бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллахаар шийдвэрлэв.

 

Хоёр. Гишүүдийн эрх ашгийг хамгаалах чиглэлээр

 1. 2021 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр гадаад харилцааны дэд хороо, судалгааны дэд хороо, болон УДШ-ийн практик судлалын хэлтсээс явуулах судалгааны ажилд оролцох шүүгчдийн нэрс, сэдвийг холбооны веб сайтад оруулсан бөгөөд нийт 77 шүүгчдийн нэрсийн жагсаалтыг мөн холбооноос зохион байгуулж байгаа олон нийттэй харилцах ажиллагааны сургалт зөвлөмжид оролцох 34 шүүгчдийн нэрсийг холбооны веб сайтад байршуулав.
 2. “Шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат бус байдлыг хангах”-д чиглэсэн ШЕЗ-ийн бүтэц, үйл ажиллагааны талаар нийт гишүүдийн дунд хэлэлцүүлэг хийх, судалгаа, асуулга авах зэргээр саналыг нэгтгэж, ШЕЗ-д санал, шаардлага хүргүүлэх ажлын хүрээнд Шүүхийн тухай багц хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг УИХ-аар хэлэлцүүлэхтэй холбогдуулж, шүүгч-гишүүдээс ирүүлсэн саналуудыг нэгтгэн Шүүхийн тухай багц хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслүүдэд шүүгчдийг МХХ-ны гишүүн байхаар болон гишүүнчлэлийг түдгэлзүүлэхээр тусгасантай холбогдуулан Шүүгчдийн холбооны Салбар хороодоор уламжлан гишүүн шүүгчдээс МХХ-ны гишүүн байхыг “дэмжих”, “дэмжихгүй” байх эсхүл шүүгчийн бүрэн эрхийн хугацаанд гишүүнчлэлийг “түдгэлзүүлэх” эсэх талаар санал асуулга явуулахад нийт 522 шүүгчдээс 449 гишүүн шүүгч оролцож, 75.27 хувь буюу 338 шүүгч МХХ-ны гишүүн байхыг “дэмжихгүй” гэж 19.37 хувь буюу 87 гишүүн нь шүүгчийн бүрэн эрхийн хүрээнд “түдгэлзүүлэх” санал гаргаж, үлдэх 5.3 хувь буюу 24 шүүгч “дэмжинэ” гэсэн саналыг илэрхийлсэн. Дээрх санал асуулгыг салбар хороодоор нэгтгэж, дүнг ХЗДХЯ, УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хороо, ШЕЗ, МХХ-нд тус тус албан бичгээр хүргүүлж, Шүүгчдийн эрх зүйн байдлыг тодорхой болгох саналыг удаа дараа хүргүүлсэн.
 3. Салбар, хороод болон шүүгч-гишүүнээс Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн төсөлд оруулах саналыг нэгтгэж, Удирдах зөвлөлийн 2020 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүлэн “Нийт шүүгчдийн хуралдааны төлөөлөл”, “Шүүгчийг томилох, шилжүүлэх, сэлгэх, томилолтоор ажиллуулах”, “Шүүгчийн сахилгын зөрчил, хариуцлага”, “Шүүгчийн эдийн засгийн хараат бус байдал”, “Шүүхийн Ерөнхий зөвлөл болон Шүүхийн сахилгын хорооны үйл ажиллагаа”, “Сахилгын хорооны үйл ажиллагаа”-ны талаар нийт 42 санал боловсруулж Улсын Их хурлын гишүүдэд хүргүүлж ажилласан байна.
 4. Холбооны Их хурлаар хэлэлцэх асуудлын хүрээнд Удирдах зөвлөлийн гишүүн О.Номуулин, Л.Баатар, Т.Бадрах нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгуулж холбооны дүрэмд оруулах өөрчлөлтийн талаарх төсөл боловсруулж, салбар хороодын гишүүн-шүүгчдээр хэлэлцүүлж, ирүүлсэн саналуудыг нэгтгэн Удирдах зөвлөлийн хурлаар батлав.
 5. Шүүх, шүүгчийн талаар иргэдийн хандлагатай холбоотой хийх ажлын хүрээнд “иргэдийн шүүх болон шүүгчдэд хандах хандлага”-ын талаарх судалгааг “маркетметрикс” ХХК-аар хийлгэж, судалгааны үр дүнгээр иргэдийн дунд шүүхийн үйл ажиллагаа, чиг үүргийн талаарх эрх зүйн мэдлэг дутуу, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр шүүхийн талаарх бүрэн бус, сөрөг ойлголтууд түгээгдэж байгаа нь нөлөөлж буйг тогтоосон байна. Үүнд: Шүүхээр үйлчлүүлсэн иргэдийн 66 хувь нь шүүх болон шүүгчдийн үйл ажиллагааг эерэг хандлагаар хүлээн авсан бол шүүхээр үйлчлүүлж байгаагүй иргэдийн 30 хувь нь эерэг үнэлгээ өгсөн.
 6. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын 2021.08.13-ны өдрийн 107 дугаар тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсгийн боловсруулсан “Шүүгч, түүний гэр бүлийн гишүүний амь нас, эрүүл мэндэд аюул занал учрах нөхцөл үүссэн үед хамгаалалтын арга хэмжээ хэрэгжүүлэх журам”-ын төсөлд санал авах тухай ШЕЗ-ийн даргын 2021.11.01-ний өдрийн 01/958 тоот журмын төсөлд санал авах тухай саналыг веб хуудсанд байршуулан шүүгчдийн саналыг авч хүргүүлэв.

Гурав. Холбооны гишүүдэд мөнгөн тусламж, дэмжлэг үзүүлэх холбооны нэрэмжит шагнал олгох хүрээнд

 1. Шүүгчдээс Шүүхийн Ерөнхий зөвлөл, сахилгын хорооны гишүүнээр сонгогдсон 9 шүүгч гишүүн, Удирдах зөвлөлд шинээр сонгогдсон 2 шүүгч гишүүн нийт 11 шүүгчдэд хүндэтгэл үзүүлж, дурсгалын зүйл гардуулсан байна.
 2. Гурван шүүгчдийн ар гэрт 600 000 төгрөгийн тусламж, дэмжлэг үзүүлжээ.
 • Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Ц. Алтанцэцэгийн ар гэрт гачигдал /нөхөр нас барсан/ гарсан тул 200 000 төгрөг.
 • Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын шүүхийн шүүгч Б. Алтанцэцэгийн нөхөр нас барсан тул ар гэрт нь буяны ажилд зориулан 200 000 төгрөг.
 • Холбооны гишүүн шүүгч Д. Байгалмаагийн нөхөр таалал төгссөн тул ар гэрт нь буяны ажилд зориулан 200 000 төгрөг.
 1. Өвчний улмаас эмчлүүлэх 3 шүүгчид эмчилгээний зардалд зориулж хандивын аян явуулж 1.500.000 төгрөгийн тусламж
 • Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Ц. Алтанцэцэг хүнд өвчний учир эрхтэн /элэг/ шилжүүлэх хагалгаанд яаралтай шаардлагатай болсон тул санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж 500 000 төгрөгийн тусламж
 • Баян-Өлгий аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Махайн Ризагийн эмчилгээний зардалд зориулж санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж 500 000 төгрөг
 • Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Чимэдцэрэнгийн Ичинхорлоогийн хүсэлтийг хэлэлцэн Удирдах зөвлөлийн 8 гишүүний цахимаар ирүүлсэн Зөвшөөрлийг үндэслэн түүний хүнд өвчний оношоор хийгдэж буй эмчилгээний зардалд зориулж 500 000 төгрөгийн тусламж үзүүлсэн.
 1. Нас барсан 3 шүүгчийн ар гэрт 800 000 төгрөгийн мөнгөн тусламж үзүүлсэн.
 • Монгол Улсын Дээд Шүүхийн шүүгч асан, цагдаагийн хурандаа, Хууль зүйн ухааны доктор (Ph.D), профессор Бат-Эрдэнэ 2021 оны 01 дүгээр сарын 25-ний өдөр хүнд өвчний улмаас таалал төгссөн тул ар гэрт нь 200 000 төгрөгийн мөнгөн тусламж,
 • Улсын Дээд Шүүхийн шүүгч Ц.Амарсайхан 2021 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр таалал төгссөн тул эмгэнэл илэрхийлж, буяны ажилд зориулж ар гэрт нь 300 000 төгрөгийн тусламж,
 • Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч С. Пүрэвсүрэн 2021 ны 06 дугаар сарын 11-ны өдөр таалал төгссөнд эмгэнэл илэрхийлж буяны ажилд зориулж гэр бүлд нь 300 000 төгрөг
 1. Тэтгэвэрт гарсан шүүгч нарт хүндэтгэл үзүүлж: нийт 5 шүүгчид 1.000.000 төгрөгийн мөнгөн шагнал 185000 төгрөгийн дурсгалын зүйл.
 • Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөгдөж гавьяаны амралтад гарч байгаа Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч Б. Нармандах нь шүүхийн байгууллагад олон жил идэвх зүтгэлтэй ажилласныг үнэлж, баяр хүргэн дурсгалын зүйл мөнгөн шагнал,
 • Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 ны 07 дугаар сарын 21-ны өдрийн 14, 15, 2021 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 49 дугаар зарлигаар өндөр насны тэтгэвэрт гарах үндэслэлээр Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийг шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөгдсөн шүүгч Л. Соёлмаа, Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийг шүүгч Д. Мөнхцэцэг, Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч Ц. Туяа,  Орхон аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Ш.Эрдэнэцэцэг нарт шүүхийн байгууллагад олон жил идэвх зүтгэлтэй ажилласныг үнэлж, тус бүр 200 000 төгрөгийн мөнгөн шагнал, 37000 төгрөгийн үнэ бүхий дурсгалын зүйл гардуулан өгчээ.

 

Дөрөв. Сургалт судалгаа, хэвлэл мэдээлэл

 1. Сургалт, судалгааны мэргэжлийн “Төгс дэлхий” ХХК-тай “Олон нийтийн зөвлөх үйлчилгээ”-ний гэрээг байгуулж, уг ажлын хэсэгт орж ажиллах болон сонирхож буй 150 орчим шүүгч нарыг хамруулан цахимаар сургалт явуулав. Сургалт, судалгааны мэргэжлийн “төгс дэлхий” ХХК-тай 2020 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрөөс олон нийтийн зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулж, 2021 оны 01 дүгээр сараас 7 дугаар сар хүртэл хугацаанд 20 гаруй удаагийн уулзалт хийж, сургалт, зөвлөгөө авч ажилласан байна.
 2. 02.26-ны өдөр Сингапурын шүүгчдийн коллеж болон Сингапурын менежментийн их сургууль хамтран шүүгчдэд зориулсан “хууль зүйн ухааны магистр” зэрэг олгох тэтгэлэгт хөтөлбөр зарласан. Энэхүү мэдээллийг Шүүгчдийн холбооны фэйсбүүк хуудсанд байршуулан гишүүн шүүгчиддээ мэдээлэл хүргэсэн.
 3. “Монгол өрх” төвийн сэтгэл зүйч Н.Баасанбат 2021 оны 4 дүгээр сарын 09-ний өдөр “сэтгэл зүйн дархлаа-хувь хүний хөгжил” сэдвээр, 2021 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр “ажил мэргэжлээс шалтгаалах стресс тайлах нь”, “сэтгэл түгшүүр гутралаас сэргийлэх нь” сэдвээр нийт 5 цагийн сургалтыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулж, орон нутаг, нийслэл, дүүргийн шүүгчдийг хамруулав.
 4. Монгол банк, шүүхийн ерөнхий зөвлөлтэй хамтран “эрх зүй ба эдийн засаг” сэдэвт сургалтыг 2021 оны 5 дугаар сарын 03-ны өдөр зохион байгуулж, нийслэл, дүүрэг, орон нутгийн 170 гаруй шүүгчдийг хамруулсан байна.
 5. Олон улсын шүүгчийн холбооноос баталсан “Шүүгчдийн нийтлэг дүрэм-2017”-г гишүүн шүүгч Ц.Мөнх-Эрдэнийн орчуулж, бэлтгэснээр хэвлүүлэн, холбооны бүх салбар хороодод, шүүгч-гишүүдийн тоогоор хүргүүлж танилцуулах ажиллагааг Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлтэй хамтран гүйцэтгэв.
 6. 09.07-12.07-ны өдрийг хүртэл Монголын Шүүгчдийн холбооны Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах албанд сэтгүүлч М.Эрдэнэчимэг, З.Өлзийдарь нар ажиллаж байна. Тус ажлын хүрээнд ХМОНХА-ны хоёр сэтгүүлч Монголын Шүүгчдийн холбооны өдөр тутмын үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээллийг олон нийтэд хүргэх, албан ёсны фэйсбүүк пэйж хуудсыг хөгжүүлэх, Judge.mn веб сайтад мэдээ мэдээлэл байбайршуулах, хэвлэл мэдээлэлтэй холбоотой ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн ба 2021.09.07-ны өдрөөс эхлэн мэдээ мэдээллүүдийг ангилж, өнгө дүрс, контракт ялгаатай логог шүүгч З.Ганзоригоос и-мэйлээр авч Facebook page хуудсанд текстийн хамт шинээр оруулав. 2021.09.07-ны өдөр сэтгүүлчийн санал болгосны дагуу “Пэйж хөгжүүлэх групп чат”-д байсан админ МШХ-ны тэргүүн, шүүгч Ж.Оюунтунгалаг, шүүгч З.Ганзориг, А.Сарантуяа, Т.Туяа, Г.Мөнгөнхуяг, шүүгчийн туслах Н.Пүрэвдулам, сэтгүүлч М.Эрдэнэчимэг, З.Өлзийдарь нарыг Монголын Шүүгчдийн холбоо пэйж хуудасны админаар бүртгэж авсан. Ийнхүү 2021.09.07-ны өдрөөс эхлэн Монголын шүүгчдийн холбоо фэйсбүүк пэйж хуудсыг албан ёсоор хөгжүүлж эхэлсэн.  2021 оны 12 дугаар сарын 31-ны байдлаар 45 пост оруулж,1460 лайк авч, 1529 дагагчтай болсон байна.
 7. 09.08-ны өдөр ХМОНХА-ны үйл ажиллагаанд ашиглах Shuukh2021@gmail.com и-мэйл хаягийг шинээр нээж ажиллуулж байна
 8. “Шударга ёсны хэмжүүр” сэтгүүлийг хэвлэн нийтлэх хэлбэрийг өөрчилж, онлайн сэтгүүл болгох, “шүүх эрх мэдэл” сэтгүүлд “шүүгчдийн холбоо” булан байгуулах 50%-н гүйцэтгэлтэй байна.
 9. БГДЭХАШШ-ийн шүүгч Ц.Эрдэнэчимэг Унгар улсын шүүхийн тогтолцоо ба шүүгчдийн холбооны талаар орчуулж, бэлтгэн Монголын Шүүгчдийн Холбооны цахим сайт judge.mn сайтад байршуулсан.
 10. 01.06 “Жиком пресс” ХХК-д Монголын Шүүгчдийн холбооноос бэлтгэн гаргадаг “Шударга ёсны хэмжүүр” сэтгүүлийг 500 ширхэг хэвлүүлэв.
 11. Судалгааны дэд хорооноос менежментийн зөвлөх Б.Түвшинтөгсийн “Тоон мэдээллийг ашиглан дүн шинжилгээ хийх арга, техникүүд” сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав. Олон нийттэй харилцах ажлын дэд хороо Б.Түвшинтөгс багш “Ашгийн бус байгууллагын менежментийн онцлог” сэдвээр 2021 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдөр цахимаар заасан. ОНХ ажлын төлөвлөгөө боловсруулж, уг ажлын хэсгийн арга зүйн төлөөлөлд зөвлөгөө өгөв.
 1. Шүүхийн үйл ажиллагааг олон нийтэд таниулах зорилгоор ТВ-9 телевизтэй “Хамтран ажиллах гэрээ” байгуулж, гишүүн шүүгчдийн оролцоотой баг үүсгэж, “Ярьж буй хууль” нэвтрүүлгийг 1 жилийн хугацаатай сард 2 удаа, тус бүр 30 минутаар явуулахаар тохиролцов. 2021.09.16-ны өдөр Монголын Шүүгчдийн холбооны тэргүүн Ж.Оюунтунгалаг “Ярьж буй хууль” нэвтрүүлгийн анхны дугаарт зочин шүүгчээр оролцов.  /нийт 10 дугаар нэвтрүүлгийн бичлэгийг бэлэн болгов/ 2021 оны  09 дүгээр сарын 18-ны өдөр анхны дугаарыг иргэд олон нийтэд хүргэв.  “Ярьж буй хууль” нэвтрүүлгийн 7 дахь дугаарыг 2021.12.18-ны өдөр бэлтгэн гаргав. 2021 оны 12 сарын байдлаар МШХ-ны фэйсбүүк хуудас, youtube хуудас, judge.mn сайтад байршуулснаас гадна ТВ-9 телевизээр олон нийтэд хүргээд байна.

 

Тав. Гадаад харилцааны дэд хорооны ажлын хэсгийн хүрээнд    

 1. Гадаад харилцааны дэд хороог үүсгэн байгуулж, хорооны шүүгч гишүүдийг сонгон Монгол Улс дахь Англи хэлний сургалтын төвүүдийн хаяг байршил, сургалтын төлбөрийн судалгааг авч, салбар хороодын гишүүн шүүгчдээс англи хэлний түвшин тогтоох, цаашид сургалтад хамрагдах, ямар хэлбэрээр оролцох талаар саналуудыг авч нэгтгэв.
 2. Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн Шүүхийн хамтын ажиллагаа, Олон нийттэй харилцах газраас шүүгчдийн гадаад улсад хууль зүйн боловсрол эзэмшсэн болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдсан гадаад хэлний мэдлэгтэй шүүгчдийн судалгаа авч, хэл сурах туршлага, арга зүйн талаар сургалт зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.
 3. Гишүүн шүүгч А.Сарангэрэл Австрали улсын ЗГ-ын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн талаар тус улсын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн менежер Н.Энхтүвшинтэй цахим уулзалт зохион байгуулав.
 4. Гишүүн шүүгч Ц.Эрдэнэчимэг, Ц.Мөнх-Эрдэнэ Унгарын ЗГ-ын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн талаар тус улсад суугаа элчин сайд З.Батбаяртай цахим уулзалт хийж хамтран ажиллах гадаад улсад магистр, докторын тэтгэлэгт хөтөлбөрт урт болон богино хугацааны сургалтад шүүгчдийг хамруулах, тухайн улсын шүүхийн байгууллагатай танилцах, туршлага солилцох ажлыг үр дүнтэй болгох талаар Гадаад харилцааны яамны Европын газраар уламжлан Элчин сайдын яаманд албан ёсны хүсэлтийг хүргүүлсэн болно .
 5. МШХ-ны тэргүүн Ж.Оюунтунгалаг /НИХДЗШШ-н Ерөнхий шүүгч/ Олон улсын Шүүгчдийн холбооны 62 дугаар чуулга уулзалтад цахимаар оролцов. Улсын Дээд Шүүхийн шүүгч Ц.Цогт болон 69 улсын 140 гаруй шүүгчид оролцлоо. Тус хуралд Улсын Дээд Шүүхийн шүүгч Ц.Цогт нь Бүгд Найрамдах Филиппин улсын Шүүгчдийн Холбоог Олон улсын Шүүгчдийн Холбооны гишүүнээр элсүүлэх эсэх асуудлаар судалгаа, шинжилгээний ажил хийж илтгэл тавьж оролцлоо.
 6. МШХ-ны тэргүүн Ж.Оюунтунгалаг /НИХДЗШШ-н Ерөнхий шүүгч/ Нээлттэй дэлхий хөтөлбөрт оролцож, АНУ болон бусад улсын шүүгчидтэй цахимаар уулзалт хийж, Монгол улсын  шүүхийн шинэтгэлийн үйл явц, олон нийтийн хандлагын талаар илтгэл тавив.
 7. Гишүүн шүүгч Ц.Эрдэнэчимэг 2021 онд болон Турк улсаас Азийн орнуудын Эрүүгийн шүүгч нарт зориулсан 2 өдрийн онлайн хэлэлцүүлэгт оролцож, бусад орнуудын шүүгчдийн холбоотой хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, сургалт, семинар зохион байгуулах боломжтой байгаа талаар шүүгч нарт танилцуулав.
 8. Гишүүн шүүгч Б.Мөнх-Эрдэнэ Сингапурын Шүүхийн коллежийн магистрын сургалт, бүртгэл, өөрийн туршлагын талаар цахим /zoom/ уулзалт хийв.
 9. Гишүүн шүүгч А.Сарангэрэл Австралийн Засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн Монгол дахь салбарын менежертэй цахим /Zoom/ уулзалт хийв.
 10. Гадаад харилцааны ажлын дэд хорооны гишүүдийн уулзалтыг цахимаар зохион байгуулав.
 11. Гадаад харилцааны дэд хороо нь шүүгчдийн гадаад хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэхтэй холбоотой уулзалт, хэлэлцүүлэг хийж, гадаад улсын тэтгэлэгт хөтөлбөрт хэрхэн хамрагдах талаар туршлага солилцох зэрэг ажлыг зохион байгуулав.
 12. 10.06. Монголын Шүүгчдийн холбооны тэргүүн, шүүгч Ж.Оюунтунгалаг, гадаад харилцааны дэд хорооны ахлагч, шүүгч Ц.Эрдэнэчимэг, шүүгч А.Сарангэрэл нар 2021.10.05-ны өдөр АНУ-ын Элчин сайдын яамны Нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга ноён Келли Базби тэргүүтэй төлөөлөгчидтэй албан ёсны уулзалт хийж, АНУ-ын Элчин сайдын яамнаас Монголын Шүүгчдийн холбоотой хэрхэн хамтарч ажиллах талаар болон цаашид хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрүүдийн талаар харилцан санал бодлоо солилцов.
 13. 11.18. Монголын Шүүгчдийн холбооны тэргүүн Ж.Оюунтунгалаг, гадаад харилцааны хорооны ахлагч Ц.Эрдэнэчимэг нар 2021.11.17-ны өдөр АНУ-ын Барын холбооны Ази бүс нутгийн төсөл хөтөлбөр хариуцсан захирал Ms. Elizabeth Donkervoort болон Азийн орнуудад хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөр хариуцсан менежер Mr. Nolen Deibert нартай цахим уулзалт зохион байгуулав.
 14. 12.09-нд Монголын Шүүгчдийн холбооны тэргүүн Ж.Оюунтунгалаг тэргүүтэй шүүгчдийн төлөөлөл 2021 оны 09 дүгээр сард Монгол улсад суугаа АНУ-ын Элчин сайдын яамны төлөөлөгчтэй хийсэн албан уулзалтуудын үр дүнд “US SPEAKER PROGRAM-2022” хөтөлбөрийн сонгон шалгаруулалтад тус улсын элчин сайдын яамны дэмжлэгтэйгээр Монголын Шүүгчдийн холбооны гишүүн шүүгчид оролцох боломжтой болов.

МОНГОЛЫН ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБОО

 

Монголын Шүүгчдийн холбооны Удирдах зөвлөлийн

2022.01.27-ны өдрийн хурлаас батлав

                  МОНГОЛЫН ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБООНЫ 2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хийж гүйцэтгэх ажлууд

Зорилго

Хугацаа

Хариуцах  эзэн

Хамтран ажиллах баг, гишүүд

Хариуцах дэд хороод

Биелэлт

 

Нэг. Дотоод зохион байгуулалтын чиглэлээр

1.1

Удирдах зөвлөлийн хуралдааны товыг зарлах, бэлтгэл ажил хангах, тогтоолыг албажуулж, шүүгч нарт мэдэгдэх

МШХ-ны өдөр тутмын  үйл ажиллагааг удирдлагаар хангах, гишүүн шүүгчдийг мэдээллээр хангах

Хурал зарлагдсан тухай  бүр

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Тэргүүн, УЗ-ийн гишүүд

Холбооны УЗ

 

1.1.2

Холбооны гишүүдийн бүртгэл, мэдээллийг шинэчлэх, цахим хаягийн жагсаалт үүсгэх

Холбооны гишүүдийн тоог салбар, хороо бүрээр нарийвчлан гаргах, мэдээллийг шуурхай гишүүн шүүгч нэг бүрт хүргэх

2022.02.07

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Салбар хороодын тэргүүн нар

Салбар хороодын тэргүүн нар

 

1.1.3

“Ярьж буй хууль” нэвтрүүлгээр оюуны өмчийн эрх авах

 ХМХ-ээр тухайн нэвтрүүлгийг цацах эрхээ баталгаажуулах, “Ярьж буй хууль” нэрийг МШХ-ны өмч болгох

2022.02.15

Гүйцэтгэх захирал, туслах

 

НЭХДЗШШ-ийн шүүгч      Д.Мөнхөө

Холбооны Гүйцэтгэх захирал, туслах

 

1.1.4

Вэб хуудсыг хөгжүүлж, шүүгчийн талаарх албан ёсны мэдээллийн гол эх сурвалж болгох, мэдээллийг тэнцвэржүүлэх

Шүүхийн үйл ажиллагааг мэдээлэх гол эх сурвалж болгох, шүүгчийн ажлыг иргэдэд үнэн зөвөөр таниулан сурталчлах

Тогтмол

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Холбооны гишүүд

Холбооны Гүйцэтгэх захирал, туслах

 

1.1.5

ШХ-г ажлын албаны байртай болгох асуудлаар  ШЕЗ-тэй хамтран ажиллах

Ажлын орчин бүрдүүлж хүртээмжтэй ажиллах, гишүүн шүүгчид хүссэн үедээ ГЗ, туслахтай шууд холбогдох орчинг бүрдүүлэх

2022 оны 1-р улиралд

Гүйцэтгэх захирал, туслах

ШЕЗ, УЗ-ийн  гишүүд, Сэлэнгэ аймаг дахь ЭХАШШ-ийн шүүгч Ц.Амаргэрэл

Холбооны УЗ

 

1.1.6

Холбооны үйл ажиллагаанд зориулж, шаардлагатай техник хэрэгсэл худалдан авах компьютер,зургийн аппарат /камер/

Холбооны үйл ажиллагааг тогтмол явуулахад, хийсэн ажлаа баримтжуулах, зургийн сан үүсгэх Холбоо олон нийттэй харилцах, үйл ажиллагаагаа  сайжруулах, сурталчлах, таниулахад

2022 оны 1-р улиралд

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Удирдах зөвлөлийн гишүүн Говь Сүмбэр аймаг дахь ЗХАШШ-ийн Шүүгч З.Ганзориг

ОНХ дэд хороо

 

1.1.7

ШХ-ны УЗ-ийн гишүүд, салбар хороодын тэргүүн нартай хамтарсан уулзалтыг цахимаар зохион байгуулах

УЗ, салбар хороодын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, харилцан ойлголцож, салбар бүр холбооны ажилдаа гардан оролцох

2022.02 сард

Гүйцэтгэх захирал, туслах

УЗ-ийн  гишүүд, салбар хорооны тэргүүн нар, БГДИХАШШ-ийн шүүгч Ш.Оюунтуул

ОНХ дэд хороо

 

1.1.8

Үүрэн телефоны операторын давуу талыг ашиглах, гишүүн шүүгчдэд мэдээлэл түгээх үйл ажиллагааг түргэтгэх

Гишүүн шүүгч нарт мэдээ, мэдээллийг шуурхай хүргэх, боломжийн талаар судлах

2022.02 сард

Гүйцэтгэх захирал, туслах

үүрэн телефоны операторууд

Холбооны Гүйцэтгэх захирал, туслах

 

 

Хоёр. Холбооны дүрмийн 3.2.1-т заасан чиглэлээр

Шүүгчийн мэдлэг боловсрол, шүүн таслах ажиллааны ур чадварыг дээшлүүлэх, ёс зүйн хэм хэмжээг сахих чадварыг хэвшүүлэх, гишүүд мэдлэг туршлагаа солилцоход дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор сургалт, зөвлөгөөн, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, гарын авлага, ном сэтгүүл хэвлэн гаргах

2.1

Шударга ёсны хэмжүүр сэтгүүлийн удирдах зөвлөлийн чиг үүргийг тогтоож, сэтгүүлд орох мэдээ, нийтлэлийг цуглуулах, эмхэтгэх, хэвлэн гаргах

Холбооны гишүүдийн эрдмийн бүтээл, шүүх болон шүүгчдийн чөлөөт уран бүтээлийг таниулах, ажлын онцлогийг илрүүлэн гаргах, сэтгүүлийг олон нийтэд түгээх, МШХ-ны үйл ажиллагааг сурталчлан таниулах

Жилд 2 удаа

2022 .01 сард

2022.05 сард, 2022.11 сард

 

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Салбар хороодын тэргүүн нар, НИХДЗШШ-ийн шүүгч Ц.Ичинхорлоо

Сэтгүүлийн Зөвлөл, Холбооны Гүйцэтгэх захирал, туслах

 

2.1.2

“Шударга ёсны хэмжүүр” сэтгүүлийг албан ёсоор бүртгүүлэх, ISBN-тэй болгох, Хууль зүйн сэтгүүлүүдийн нэгдсэн холбоонд сэтгүүлийг бүртгүүлэх

Цаашид нэг дугаарыг ЭШБ хэлбэрээр гаргах, Шүүгчдийн гаргасан ном хэвлэл, ЭША, танин мэдэхүйн зөвлөгөө, зөвлөмж зэргийг түгээх, судалгааны эргэлтэд оруулах

2022.03 сард

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Холбооны гишүүн, НИХДЗШШ-ийн шүүгч Ц.Ичинхорлоо

Холбооны Гүйцэтгэх захирал, туслах

 

2.1.3

“Шударга ёсны хэмжүүр” сэтгүүлийн зөвлөлд өөрчлөлт оруулах, шинэчлэх,

Сэтгүүлийн зөвлөлийн гишүүдийн хариуцах асуудлыг тодорхой болгох

Сэтгүүлийг дизайн, бүтэц, агуулгыг баяжуулан  сайжруулах,

 

2022.03 сард

Гүйцэтгэх захирал, туслах

УЗ-өөр хэлэлцүүлэх

Холбооны гишүүн, НИХДЗШШ-ийн шүүгч Ц.Ичинхорлоо

УЗ-ийн гишүүд, Холбооны Гүйцэтгэх захирал

 

2.1.4

ШЕЗ-өөс гаргадаг “Шүүх эрх мэдэл” сэтгүүлд Монголын шүүгчдийн  холбооны булан гаргаж  ажиллуулах

Шүүгчийн мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, тэдний эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг дэмжих

жилд 4 удаа

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Холбооны гишүүн, НИХДЗШШ-ийн шүүгч Ц.Ичинхорлоо

Холбооны тэргүүн,  Гүйцэтгэх захирал

 

 

Гурав. Холбооны дүрмийн 3.1.3-д заасан чиглэлээр

Шүүгчийн бие даасан, хараат бус байдлыг хангах асуудлаар эрдэм шинжилгээний бага хурал, сургалт, хэлэлцүүлэг, зөвлөгөөн, хэвлэл мэдээллийн хурал зохион байгуулах

3.1

Шүүхийн үйл ажиллагааг олон нийтэд таниулах

 

Иргэд, олон нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх,  ахлах ангийн сурагчдын мэргэжлээ сонгоход нь туслах, лекц сургалт, семинар зохион байгуулах

2022.04 сард

Гүйцэтгэх захирал, туслах

МШХ-ны Салбар хороодын тэргүүн нар

Орон нутгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх зөвлөл

НЗДТГ, дүүргийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх газар

Сургалт судалгааны дэд хороо

 

 

Дөрөв. Холбооны дүрмийн  3.1.4-д заасан чиглэлээр

Гадаад дотоод ижил зорилго бүхий байгууллагатай харилцаа тогтоох, хамтран ажиллах, шүүгчдийн сургалт, айлчлалыг харилцан зохион байгууулах, түүнчлэн шүүгчид дээрх байдлаар харилцаа тогтоох, харилцан мэдээлэл туршлага солилцох, хамтран ажиллахад нь дэмжлэг үзүүлэх

4.1

Сургалт  судалгаа, гадаад харилцааны чиглэлээр хамтрах

 

Шүүгч нарын  мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор гадаадын шүүхийн үйл ажиллагаатай танилцах, туршлага судлуулах

 

2022.05 сард

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Холбооны тэргүүн, НДЗШШ-ийн Ерөнхий шүүгч Ж.Оюунтунгалаг,

Холбооны гишүүн, БГДЭХАШШ-ийн шүүгч Ц.Эрдэнэчимэг,

УЗ-ийн гишүүн, ЗХДЗШШ-ийн шүүгч А.Сарангэрэл

Гадаад харилцааны дэд хороо

 

4.1.2

Шихихутуг Их сургуультай хамтран “mentor ship” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, Санамж бичиг байгуулах

Шүүгчдийн мэдлэг, ур чадварыг оюутан залууст өвлүүлэх, шавь бэлтгэх, практик дадлага эзэмшүүлэх, Монголын шүүгчдийн холбоог бүх талаар  дэмжих оюутан залуусыг оролцоотой клуб байгуулах шүүх, хууль эрх зүйн чиглэлээр суралцаж буй оюутан залуусын дунд уралдаан тэмцээн, хэлэлцүүлэг, сургалт зохион байгуулах хамтрах

2022.02 сард

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Холбооны тэргүүн, НДЗШШ-ийн Ерөнхий шүүгч Ж.Оюунтунгалаг,

УЗ-ийн  гишүүн, ЗХДЗШШ-ийн шүүгч  А.Сарангэрэл

ОНХ дэд хороо

 

4.1.3

АНУ-ын Элчин сайдын яамтай  хамтран ажиллаж Америкийн нэгдсэн улсын төрийн департментаас зохион байгуулж буй “US-Speakers-22” хөтөлбөрт хамрагдах, ЗГ-ын төсөл хөтөлбөрт хамрагдах

Гадаадын мэргэжил нэгт шүүгч нарын туршлагаас харилцан суралцах, мэдээлэл солилцох, сургалт семенар зохион байгуулах

2022 он /нэгээс хоёр жил/

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Холбооны тэргүүн, НДЗШШ-ийн Ерөнхий шүүгч Ж.Оюунтунгалаг,

Холбооны гишүүн, БГДЭХАШШ-ийн шүүгч Ц.Эрдэнэчимэг, УЗ-ийн  гишүүн, ЗХДЗШШ-ийн шүүгч  А.Сарангэрэл

 

Гадаад харилцааны дэд хороо

 

4.1.4

АНУ-ын Барын холбоотой санамж бичиг байгуулах, төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх

 

Шүүгчдийн хараат бус бие даасан байдлыг бэхжүүлэх, шүүгчдийн мэргэжил боловсролыг дээшлүүлэх, шүүгчийн олон нийттэй харилцах төсөл хөтөлбөрт хамруулах

2022-2027 онд

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Холбооны гишүүн, БГДЭХАШШ-ийн шүүгч Ц.Эрдэнэчимэг, УЗ-ийн  гишүүн, ЗХДЗШШ-ийн шүүгч  А.Сарангэрэл

 

ОНХ дэд хороо

 

4.1.5

Австрали Улсын Засгийн Газартай хамтарсан төсөл санаачилж эхлүүлэх

Шүүгчдийн хэлний түвшинг сайжруулах төсөл хөтөлбөрт хамруулах, дадлагажуулах хамтран ажиллах

2022-2024

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Холбооны гишүүн, БГДЭХАШШ-ийн шүүгч Ц.Эрдэнэчимэг, УЗ-ийн  гишүүн, ЗХДЗШШ-ийн шүүгч  А.Сарангэрэл

 

Гадаад харилцааны дэд хороо

 

4.1.6

Монгол улс дахь их дээд сургуулиудын англи хэлний Оксфордын хөтөлбөрт шүүгч нарыг хамруулах, талаар судлах, хамтран ажиллах

Шүүгчдийн хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх, эрх зүйн ангийн оюутныг мэргэжлээр нь дадлагажуулах

2022.

Гүйцэтгэх захирал, туслах

УЗ-ийн гишүүн СХДЭХАШШ-ийн шүүгч Л.Баатар

 

ОНХ дэд хороо

 

4.1.7

“Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд оролцох

Иргэдэд шүүхийн үйл ажиллагааг таниулах чиглэлээр болон бусад асуудлаар хамтран ажиллах

2022.01.19

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Холбооны тэргүүн, НДЗШШ-ийн Ерөнхий шүүгч Ж.Оюунтунгалаг, эрх бүхий байгууллага

 

ОНХ дэд хороо , Сургалт судалгааны дэд хороо

 

 

Тав. Холбооны дүрмийн  3.1.5-д заасан чиглэлээр

Гишүүдийнхээ үйл ажиллагааг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр таниулах, энэ чиглэлээр хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай харилцаа тогтоох, хамтран ажиллахад дэмжлэг үзүүлэх

 

5.1

Холбооны сайтад байршуулсан мэдээ мэдээллийг тус холбооны твиттер болон фэйсбүүк хуудсанд шэйрлэх

Шүүгчдийн өдөр тутмын үйл ажиллагааны талаарх мэдээ мэдээллийг тогтмол шуурхай хүргэхэд, холбооны сайт болон твиттер, пэйж хуудсыг тогтмол шинэ мэдээллээр баяжуулах

Өдөр тутам

Холбооны Гүйцэтгэх захирал, туслах

Мэдээг боловсруулах, хянан редакторлах Гүйцэтгэх захирал

Салбар хороодын тэргүүн нар

 

5.1.2

МШХ-ны үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, иргэд олон нийтэд шүүхийн үйл ажиллагааг ойртуулах, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээ мэдээлэл, контент, ярилцлага, нийтлэл нэвтрүүлгийг тогтмолжуулах

“Ярьж буй хууль” нэвтрүүлгийг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр гаргах сувгийг олшруулах,

Өлзий телевизээр

“Ярьж буй хууль” нэвтрүүлгийг цацах, гэрээ байгуулах

 

ТВ-9 -ээр Бямба гараг бүр

17:00 цагт

Өлзий ТВ-ээр

Мягмар 18:10

16:20 пүрэв, Бямба гарагт 17:00

 

Гүйцэтгэх захирал, туслах

БГДИХАШШ-ийн шүүгч А.Сарантуяа, найруулагч П.Сүхтулга,

Холбооны бүх гишүүн шүүгчид,

ТВ-9, Өлзий  телевизтэй хамтрах

ОНХ дэд хороо

 

5.1.3

“Ярьж буй хууль” нэвтрүүлгийг цацах, орон нутгийн телевизүүдтэй  гэрээ байгуулах

Иргэд олон нийтэд шүүхийн үйл ажиллагааг ойртуулах, иргэдэд эрх зүйн мэдлэг олгох хүрээнд

7 хоногт 1 удаа гаргах

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Орон нутгийн ТВ-үүдтэй хамтрах

ОНХ дэд хороо, ШХ-ны Гүйцэтгэх захирал

 

5.1.4

MN-25

“Танайд хоноё” нэвтрүүлэг, гэрээ байгуулах

Олон нийтэд шүүгчдийн аж амьдрал, ажлын онцлогын талаар танин мэдэхүйн ойлголт өгөх,

 

Улиралд 1-2 удаа

Гүйцэтгэх захирал, туслах

MN-25

“Танайд хоноё” нэвтрүүлгийн баг

ШХ-ны Гүйцэтгэх захирал

 

5.1.5

NTV “Ажлын дараа” ярилцлага, гэрээ байгуулах

Шүүгчийн ажлын ачаалал, ажлын онцлог талыг харуулах, үзэгч, олон нийтэд үнэн зөв мэдээлэл өгөх

Улиралд 1-2 удаа

Гүйцэтгэх захирал, туслах

NTV “Ажлын дараа” ярилцлагын баг

ШХ-ны Гүйцэтгэх захирал

 

5.1.6

TV-9 “Хөөрөлдөөн”, гэрээ байгуулах

Шүүгчдийн гаргасан ном, бүтээлийн талаар ярилцах

Улиралд 1-2 удаа

Гүйцэтгэх захирал, туслах

TV-9 “Хөөрөлдөөн” ажлын байранд бичлэгт орох

ШХ-ны Гүйцэтгэх захирал

 

5.1.7

ТВ-8 хэлэлцүүлэг, гэрээ байгуулах

Хууль шүүхийн байгууллагын талаар бодит мэдээлэл өгөх

2022. сард 1 удаа

Гүйцэтгэх захирал, туслах

ТВ-8 телевизтэй хамтрах

ШХ-ны Гүйцэтгэх захирал

 

5.1.8

Салбар хороодын гишүүдээс холбооны сайтад оруулах мэдээ, мэдээллийг тогтмолжуулах

Холбооны сайтыг идэвхжүүлэх тогтмол мэдээллээр хангах

2022.01 сараас тогтмол

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Салбар хороодын тэргүүн нар, гишүүн шүүгч нар

ШХ-ны туслах

 

 

Зургаа. Холбооны дүрмийн  3.1.6-д заасан чиглэлээр

Шүүгчдийг боловсрол, мэргэжлээ дээшлүүлэх бололцоогоор хангагдахад дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх, шаардлагатай бол тэднийг холбогдох байгууллагад тодорхойлох, төлөвлөх

6.1

Холбооны гишүүдийн олон нийттэй харилцах харилцаа, ярих ур чадварыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр сургалт явуулах

Илтгэх ур чадварыг нэмэгдүүлэх

Жилд 2удаа

2022.04 сард, 2022.10 сард

Гүйцэтгэх захирал, туслах

 Тэргүүн, НДЗШШ-ийн Ерөнхий шүүгч Ж.Оюунтунгалаг

УЗ-ийн гишүүд, салбар хорооны тэргүүн нар

Сургалт судалгааны дэд хороо

 

6.1.2

Монголын шүүгчдийн холбооны гишүүдээ идэвхжүүлэх

Холбооноос зохион байгуулж буй үйл ажиллагаанд нас, ажилласан жилээр хязгаарлахгүйгээр хамруулах

2022.02

Гүйцэтгэх захирал, туслах

УЗ-ийн гишүүд

Салбар хорооны тэргүүн нар

 

6.1.3

Орон нутгийн шүүхийн шүүгчдийг холбооноос зохион байгуулах үйл ажиллагаанд тэгш, хүртээмжтэй оролцуулахад анхаарч ажиллах

Орон нутгийн шүүгчид холбооноос зохион байгуулж буй үйл ажиллагааны талаар мэдээллээр хангагдсан байх

Орон нутгийн шүүхийн шүүгчийн оролцоог нэмэгдүүлэх

Тухай бүр

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Салбар хороодын тэргүүн нар

Салбар хороодын тэргүүн нар

 

6.1.4

Шүүгчдийн холбооноос зохион байгуулагдсан сургалтад хамрагдсан, цаашид ямар сургалтад оролцох хүсэлтэй байгаа талаар судалгаа хийх

Улсын Дээд шүүх, ШЕЗ -ийн чиг үүрэгтэй давхцахгүй байх

2022.03

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Салбар хороодын тэргүүн нар

Сургалт судалгааны дэд хороо

 

 

Долоо. Холбооны дүрмийн  3.1.7-д заасан чиглэлээр

Шүүгчдийн хууль, ёсны эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалах ажлыг хуулийн дагуу зохион байгуулах, шаардлагатай бол гишүүдийн талаарх мэдээллийг цаг тухайд нь судалж, тухайн гишүүний хүсэлтийг үндэслэн хариу мэдэгдэх

7.1

Шүүхийн сахилгын хороотой судалгаа мэдээллийн чиглэлээр хамтран ажиллах, ШСХ-нд болон шүүгчийн эрхийг хөндсөн аливаа шийдвэрийн талаар холбогдох этгээд  /ШЕЗ болон бусад/-д хандаж, хүсэлт, шаардлага уламжилсан байх

 

ШСХ-оос үндэслэлгүй сахилгын хэрэг үүсгэсэн, үндэслэлгүй шийтгэл оногдуулсан зэрэг тоон мэдээ, судалгааг нийт шүүгчдээс цаг тухайд авсан байх, холбогдох байгууллагад хандаж уламжлах, үр дүнгээ мэдээлэх

 

2022 оны 4  дүгээр улирал

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Сахилгын хороо, ШЕЗ,

Удирдах зөвлөлийн гишүүн УДШ-ийн шүүгч, Эрүүгийн хэргийн танхимын тэргүүн Ч.Хосбаяр

 

Сургалт судалгааны дэд хороо

 

7.1.2

Бодит мэдээлэлд үндэслэн шүүгчдийн эрх ашгийг хамгаалах чиглэлээр мэдээ, нийтлэл гаргах, олон нийтэд  мэдээлэл өгөх

Шүүгчдийн хараат бус, бие даасан байдлыг хангах,

ажлын үр дүнг нийт шүүгчдэд тухай бүр мэдээлсэн байх

Шаардлагатай тохиолдолд холбооноос хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх боломж олгох

 

2022 оны 4  дүгээр улирал

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Удирдах зөвлөлийн гишүүн УДШ-ийн шүүгч, Эрүүгийн хэргийн танхимын тэргүүн Ч.Хосбаяр

 

ШЕЗ-д уламжлах, ШХ-ны Гүйцэтгэх захирал

 

 

Найм. Холбооны дүрмийн  3.1.8-д заасан чиглэлээр

Гишүүддээ сэтгэл санааны болон эд материалын туслалцаа үзүүлэх

8.1

Холбооны үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцсон гишүүдийг урамшуулах

Холбооны дүрмийн дагуу үйл ажиллагааг  явуулах

Тухай бүр

Гүйцэтгэх захирал, туслах

УЗ-ийн гишүүд, Салбар хороодын тэргүүн нар

ШХ-ны УЗ

 

8.1.2

Нийт шүүгчдийг эрүүл мэндийн урьдчилсан сэргийлэх үзлэгт хамруулах Жич: Орон нутгийн шүүгчдийг Улаанбаатар хотод эрүүл мэндийн үзлэгт нэгдсэн журмаар хамруулах

ШЕЗ-өөс даатгалын компанитай байгуулсан гэрээний нөхцөлийг анхаарч, шүүгчийн эрх зүйн байдал ШЕЗ-д албан бичиг хүргүүлэх, санал солилцох, хүсэлтээ уламжлах

Жилд 1 удаа

Гүйцэтгэх захирал, туслах

/Улсын хоёрдугаар Төв эмнэлэг, ТТАХНЭ болон бусад эмнэлэгийн үзлэгт хамру

УЗ-ийн гишүүн, БГДИХАШШ-ийн шүүгч Ш.Оюунтуул

 

8.1.3

Хавдар судлалын Үндэсний төв эмнэлэгт /хавдраас урьдчилан сэргийлэх багц-100.000/-д хамруулах

 

Шүүгчийн эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын асуудлаар холбогдох байгууллагатай хамтран санаачлагатай ажиллах

 

Жилд 1 удаа

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Хавдар судлалын Үндэсний төв эмнэлэгтэй хамтрах

УЗ-ийн гишүүн, БГДИХАШШ-ийн шүүгч Ш.Оюунтуул

 

8.1.4

Хороо бүрээс 1-2 шүүгчийг амралт сувиллын газарт амраах асуудлыг судлах /Оргил, Хужирт, Шаргалжуут/

 

Зарим салбар хороод, шүүгч нарын хүсэлт саналын дагуу рашаан сувилалд амрах асуудалд анхаарах

Жилд 1 удаа зохион байгуулах

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Салбар хороодын тэргүүн нар, эмнэлэг сувилалын газартай хамтрах

УЗ-ийн гишүүн, БГДИХАШШ-ийн шүүгч Ш.Оюунтуул

 

8.1.5

Тэтгэвэрт гарсан ШХ-ны гишүүн шүүгч нартаа хүндэтгэл үзүүлэх

 

ШХ-ны гишүүн шүүгч нартаа бэлэг дурсгалын зүйл гардуулах

 

Тухай бүр

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Салбар хороодын тэргүүн нар

ШХ-ны УЗ

 

 

Ес. Холбооны дүрмийн  3.1.9-д заасан чиглэлээр

Хууль, дүрэмд заасан бөгөөд Төрийн бус байгууллагад зөвшөөрөгдсөн бусад үйл ажиллагааны хэлбэр

9.1

Монголын шүүгчдийн холбооны татвар хуримтлалыг

шилэн данстай болгох,

санхүүгийн орлого зарлагыг хянах

 

Монголын шүүгчдийн холбооны дүрэмд заасан үйл ажиллагааг хэвийн тогтвортой  явуулах

улирал бүр

Холбооны бүх гишүүн шүүгч, Гүйцэтгэх захирал, туслах

Салбар хороодын тэргүүн нар, Нягтлан бодогч

Х.Бадамжаргал

ШХ-ны Гүйцэтгэх захирал

 

9.1.2

Ахмад, залуу үеийнхэнтэй хамтран МШХ-г дэмжсэн үйл ажиллагааг зохион байгуулах

Шүүхээс тэтгэвэрт гарсан ахмадуудыг холбоондоо нэгтгэх, тэдгээрийн идэвхийг нэмэгдүүлэх

2022.04 сард

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Салбар хороодын тэргүүн нар,

Т.Туяа шүүгч /Ахмад шүүгч/

ШХ-ны Гүйцэтгэх захирал, туслах

 

                

                                                                                       УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

Монголын Шүүгчдийн Холбооны 2016 оны үйл ажиллагаа төлөвлөгөө

Шүүгчийн хараат бус байдлыг хангах, гишүүдийнхээ эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, нэр хүндийг дээшлүүлэх зорилгоор шүүгчийн ёс зүйн асуудалтай холбогдуулан бусад улсын ижил төрлийн үйл ажиллагаа бүхий байгууллагын туршлагыг хуваалцах, харьцуулсан судалгаа хийх, шүүгч-гишүүдийг мэдээллээр хангах, ёс зүйн маргаанд шүүгчийн эрх ашгийг хамгаалж оролцох таатай нөхцлийг бүрдүүлэхэд  чиглэсэн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх.

Салбар хороодын үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх, дэмжих зорилгоор хороод бүрт 100,000-300,000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлж зарцуулалтад хяналт тавьж ажиллах. 

2016 онд Монгол Улсад орчин цагийн шүүх байгуулагдсаны 105, Монгол Улсын дээд шүүх байгуулагдсаны  90 жилийн ойг тохиолдуулан ойн арга хэмжээг зохион байгуулж буй байгууллагатай хамтран ажиллах.  

Шүүгч-гишүүдийн бүртгэлийг шилжилт хөдөлгөөн бүрт тогтмол хөтөлж, гишүүдийн татвар хураалт, зарцуулалтад хяналт тавьж ажиллах.

“Шударга ёсны хэмжүүр” сэтгүүлийн нийтлэлийн чанарыг сайжруулах, улирал бүр гаргах, гишүүддээ шуурхай хүргэх, www.judge.mn цахим хуудасны ашиглалтыг сайжруулахад анхаарч ажиллах.

Төлөвлөсөн ажлаа хангалттай сайн биелүүлсэн  тэргүүний Салбар хороо,  манлайлж ажилласан шүүгч-гишүүнийг шалгаруулах, ажлын арга барилгыг бусдад сурталчилах ажлыг идвэхитэй зохион байгуулан ажиллах болно.   

Олон Улсын Шүүгчдийн Холбоо болоод бусад улсын ижил төрлийн үйл ажиллагаа бүхий байгууллагатай хамтран ажиллах цар хүрээг өргөтгөхөд чиглэсэн үйл ажиллагаагаа идэвхижүүлэх.

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

 

2015 оны 03 сарын 16 
 

 

Үндсэн ажил, чиг үүрэг

 

 

Гүйцэтгэх хугацаа

 

Хариуцан ажиллах

1

2014 онд хийсэн ажлын тайлан хэлэлцэх.

 

2015 оны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг хэлэлцэж батлах, гишүүдэд мэдээлэх.

 

 

 

 

2015 оны 1-р сард

 

 

 

Удирдах зөвлөл

2

Холбооны үйл ажиллагааны талаар хяналтын зөвлөлд танилцуулж, дүгнэлт гаргуулан, нийт гишүүдэд танилцуулах.

 

2015.02.25

 

Удирдах зөвлөл

Гүйцэтгэх захирал

М.Дамирансүрэн

3

Салбар хороодын болон тэргүүний мэдээлэл, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг холбооны цахим хуудсанд  байршуулах.

 

       Жилдээ

 

Ц.Цогт

Г.Мөнхсайхан

4

Салбар хороодын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж ажиллах.

 

 

Жилдээ

 

Удирдах зөвлөл

5

2015 оны ажлын үзүүлэлтээр тэргүүлсэн салбар хороог шалгаруулж, урамшуулах

 

2016 оны 02 дугаар сард

 

Удирдах зөвлөл

6

Олон Улсын Шүүгчдийн Холбооны Ази, номхон далай, хойд Америкийн бүсийн 2015 оны уулзалтыг өөрийн оронд зохион байгуулах боломжийг судлах, хариуцан гүйцэтгэх.

 

 

 

2015 оны 6-10 дугаар сар

 

 

Удирдах зөвлөл

7

ОУ-ын Шүүгчдийн холбоонд судалгааны тайланг хүргүүлэх.

2015 оны 6 сард багтаан

Ц.Цогт

8

Турк Улсын Шүүгчдийн холбоотой байгуулсан хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах 

 

        Жилдээ

 

Удирдах зөвлөл

9

Холбооны нэрэмжит шагнал, урамшуулал олгох, дэмжлэг үзүүлэх журмыг шинэчлэн найруулан,  батлах.

 

2015 оны 6 сард

 

Д.Мөнхтуул

Удирдах зөвлөл

10

Шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат бус байдлыг хангахтай холбогдсон гомдол, хүсэлтэд Монголын Шүүгчдийн холбооноос байр сууриа илэрхийлж, зохих арга хэмжээ авч ажиллах.

 

 

Жилдээ

 

 

Х.Батсүрэн

Удирдах зөвлөл

11

Холбооны www.judge.mn цахим хуудсын ашиглалтыг сайжруулах, цахим хуудсаар дамжуулан шаардлагатай мэдээллийг хүргүүлэх.

 

         Жилдээ

 

Ц.Цогт

Г.Мөнхсайхан

12

Шүүгч-гишүүдийн 2015 оны татварыг хагас, бүтэн жилээр хурааж, зарцуулалтын /санхүүгийн тэнцлийн/ тайланг гаргах

 

2016.02.15-ны дотор

Гүйцэтгэх захирал

М.Дамирансүрэн

Нягтлан

Б.Хишигсүрэн

13

“Шударга ёсны хэмжүүр” сэтгүүлийг гаргах.

 

Жилдээ

С.Амардэлгэр

Д.Алтанжигүүр

 

14

Гишүүдийг сувилалд амраах ажлыг зохион байгуулах.

2015 оны 8 дугаар сард

Удирдах зөвлөл

Гүйцэтгэх захирал

М.Дамирансүрэн

15

Холбооны тэргүүний захирамжийг үндэслэн холбооны үйл ажиллагаанд зориулан зардал гаргах, үүний талаар Удирдах зөвлөлд танилцуулах

 

 

Жилдээ

 

Гүйцэтгэх захирал

М.Дамирансүрэн

Нягтлан

Б.Хишигсүрэн

16

2015 онд хийсэн ажлын тайлан гаргаж, нийт гишүүдэд мэдээлэх

2015.12.25

Удирдах зөвлөл

17

Шүүгчийн эрх зүйн байдлыг зохицуулсан хууль тогтоомжид судалгаа хийх, гишүүдэд зориулсан сургалт, сурталчилгаа явуулах

Жилдээ

 

Б.Цолмонбаатар

Удирдах зөвлөл

18

Шүүгчийн холбооны дүрмийн шинэчилсэн найруулгын төслийг нийт гишүүдээр батлуулах

2015 оны 2 сард

Удирдах зөвлөл

2014 оны 02 сарын 26 
 

Д/д

Хийж гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хэн хариуцах

1.

Удирдах зөвлөлийн хуралдаанаар:

–       2013 онд хийсэн ажлын тайлан хэлэлцэх

–       2014 оны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг хэлэлцэж батлах, гишүүдэд мэдээлэх

–       Цаг үеийн бусад асуудал

2014 оны 1-р сард

Б.Батцэрэн

М.Дамирансүрэн

2

Салбар хороодын 2014 оны ажлын төлөвлөгөөг холбооны цахим хуудсанд байршуулах

Жилдээ

Б.Батцэрэн

Ц.Цогт

 

3

Шүүгчдийн холбооны Их хурлыг 2014 оны 1 дүгээр улиралд хуралдуулж, холбооны дүрмийг шинэчлэн батлах, Удирдах зөвлөл, Тэргүүнийг сонгох ажиллагааг зохион байгуулах

2014 оны 1-р улиралд 

Удирдах зөвлөл

4

Шүүхийн бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлтэй холбогдуулж салбар хороодыг шинээр зохион байгуулах

2014 оны 1-р сард 

Удирдах зөвлөл

    
    
    

5

Салбар хороодын үйл  ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж ажиллах

2014 оны 1-р сард

Удирдах зөвлөл

6

10 сард Бразил Улсад зохион байгуулагдах Олон улсын шүүгчдийн холбооны ээлжит уулзалт болон 6 сард Канад Улсад болох бүсийн уулзалтад төлөөлөл оролцуулах

2014 оны 6-10 –р сар

Холбооны тэргүүн, Удирдах зөвлөл

7

Турк улсын шүүгчдийн холбоотой хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурж, хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэх

жилдээ

Б.Батцэрэн

Ц.Цогт

8

Холбооны үйл ажиллагаанд хяналтын зөвлөл дүгнэлт гаргаж, нийт гишүүдэд танилцуулах

2014.02.25

Хяналтын зөвлөл

9

2013 оны ажлын үзүүлэлтээр тэргүүлсэн салбар хороо шалгаруулж, урамшуулах

2014.02.25

Б.Батбаатар

Удирдах зөвлөл

10

ОУ-ын шүүгчдийн холбоонд судалгааны тайланг хүргүүлэх

 2014 оны 6 сард багтаан

Б.Батцэрэн, Б.Ундрах

11

Холбооны нэрэмжит шагнал, дурсгалын зүйлийн загварыг  өөрчлөн батлуулах

2014 оны 6 сард 

Г.Тэгшсуурь

 

12

Шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат бус байдлыг хангахтай холбогдсон гомдол, хүсэлтэд Монгол шүүгчдийн холбооноос байр сууриа илэрхийлж, зохих арга хэмжээ авч ажиллах

Жилдээ

Б.Батцэрэн

Удирдах зөвлөл

 

14

Холбооны www.judge.mn цахим хуудсын ашиглалтыг сайжруулах, цахим хуудсаар дамжуулан шаардлагатай мэдээллийг хүргүүлэх

Жилдээ

Б.Батцэрэн

Ц.Цогт

Б.Батбаатар

15

Шүүгч-гишүүдийн татварыг хагас, бүтэн жилээр хурааж, зарцуулалтын /санхүүгийн тэнцлийн/ тайланг гаргаж, Чингэлтэй дүүргийн татварын албанд төлөх

2014.02.15-ны дотор

М.Дамирансүрэн

Б.Хишигсүрэн

16

“Шударга ёсны хэмжүүр” сэтгүүлийг ШЕЗ-тэй хамтран гаргах

Жилдээ

Б.Батцэрэн

Д.Дамдин-Од

17

 Гишүүдийг сувилалд амраах асуудлыг ШЕЗ-тэй хамтран хэрэгжүүлэх

1-р улиралд

Удирдах зөвлөл

М.Дамирансүрэн

18

Шүүгчдийн холбооны гишүүдийг сувилалд амруулах, тусламж үзүүлэх, сэтгүүл хэвлүүлэх зэрэг холбооны үйл ажиллагаанд гарах зардлыг Холбооны тэргүүний захирамжийн дагуу зохион байгуулж гүйцэтгэх

Жилдээ

М.Дамирансүрэн

Б.Хишигсүрэн

19

2014 онд хийсэн ажлын тайлан гаргаж, нийт гишүүдэд мэдээлэх

2014.11.25

 

Удирдах зөвлөл

    

 

2013 оны 04 сарын 08 

 

Д/д

Хийж гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хэн хариуцах

1.

Удирдах зөвлөлийн хуралдаанаар:

–       2012 онд хийсэн ажлын тайлан хэлэлцэх

–       2013 оны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг хэлэлцэж батлах, гишүүдэд мэдээлэх

–       Цаг үеийн бусад асуудал

2012.02.25

Б.Батцэрэн

М.Дамирансүрэн

2

Салбар хороодын 2013 оны ажлын төлөвлөгөөг холбооны цахим хуудсанд байршуулах, үйл ажиллагаанд нь дэмжлэг үзүүлж ажиллах

Жилдээ

Б.Батцэрэн

Ц.Цогт

 

3

Шүүгчдийн холбооны Их хурлыг хуралдуулж, холбооны дүрмийг шинэчлэн батлах, удирдах зөвлөл, тэргүүн, гүйцэтгэх захирал, нарийн бичгийн дарга, нягтлан бодогчийг сонгож томилох ажлыг зохион байгуулах;

 

Удирдах зөвлөл

4

Хуульчдын холбооны Их хурал, Хуульчдын холбооны Монголын шүүгчдийн холбоо ТББ –ын хороогүүсгэн байгуулах,үйл ажиллагааг хариуцах

 

Удирдах зөвлөл

5

Украйн улсын Ялта хотод зохион байгуулагдах Олон улсын шүүгчдийн холбооны 56 дугаар хуралд гишүүдийг оролцуулах

2013.10 сар

Б.Батцэрэн

Ц.Цогт

6

Холбооны үйл ажиллагаанд хяналтын зөвлөл дүгнэлт гаргаж, удирдах зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх

2013.02.25

Хяналтын зөвлөл

7

2012 оны ажлын үзүүлэлтээр тэргүүлсэн салбар хороо шалгаруулж, шагнах

2013.02.25

Б.Батбаатар

Удирдах зөвлөл

8

Монголын шүүгчдийн холбооны танилцуулга хийх

 

С.Цэрэндулам

 

9

Холбооны нэрэмжит шагнал, дурсгалын зүйлийн загварыг судлаж, батлуулах

 

Г.Тэгшсуурь

 

10

Ёс зүйн сургагч багш бэлтгэх, сургалтын гарын авлага боловсруулах, сургалт зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх төслийг ХЗҮХ-тэй хамтран хэрэгжүүлэх

Жилдээ

Д.Оюунбат

11

Шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат бус байдлыг хангахтай холбогдсон гомдол, үйл ажиллагаа явагдсан тохиолдолд Монгол шүүгчдийн холбооноос байр сууриа илэрхийлж, зохих арга хэмжээ авч ажиллах

Жилдээ

Б.Батцэрэн

Удирдах зөвлөл

 

12

Холбооныwww.judge.mn цахим хуудсын ашиглалтыг сайжруулах, цахим хуудсаар дамжуулан шинэ хуулийн төслийн талаарх хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, саналыг нэгтгэн ажлын хэсэгт хүргүүлэх, Шүүгчдийн Facebooк & Twitter ашиглах асуудлаар судалгаа явуулж, зөвлөмж боловсруулж хүргүүлэх

Жилдээ

Б.Батцэрэн

Ц.Цогт

Б.Батбаатар

13

Шүүгч-гишүүдийн татварыг хагас, бүтэн жилээр хурааж, зарцуулалтын /санхүүгийн тэнцлийн/ тайланг гаргаж, Чингэлтэй дүүргийн татварын албанд өгөх

2013.02.15-ны дотор

М.Дамирансүрэн

Б.Хишигсүрэн

14

“Шударга ёсны хэмжүүр” сэтгүүлийг үргэлжлүүлэн гаргах

Жилдээ

Б.Батцэрэн

Д.Дамдин-Од

15

2013 онд “Оргил” рашаан сувилалд амрах гишүүний тоо, гишүүдэд үзүүлэх тусламж, зарим зардлын хэмжээг тогтоох

1-р улиралд

Удирдах зөвлөл

М.Дамирансүрэн

16

Гадаад хэл мэддэг шүүгчдийн судалгаа авах, тэднийг холбооны үйл ажиллагаанд оролцуулах

1-р улиралд

Ц.Цогт

М.Дамирансүрэн

17

Шүүгчдийн холбооны гишүүдийг сувилалд амруулах, тусламж үзүүлэх, сэтгүүл хэвлүүлэх зэрэг холбооны үйл ажиллагаанд гарах зардлыг Холбооны Тэргүүний захирамжийн дагуу зохион байгуулж гүйцэтгэх

Жилдээ

М.Дамирансүрэн

Б.Хишигсүрэн

18

Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2-д заасан “шүүгчийн өмсгөлийн загвар”-ыг шинэчлэх саналыг ШЕЗ-д тавих

 

Ц.Цогт

19

Шүүгч, шүүхийн аюулгүй байдлыг хангах талаар санал боловсруулж ШЕЗ-д тавих

 

Б.Батбаатар

20

2013 онд хийсэн ажлын тайлан гаргаж, нийт гишүүдэд мэдээлэх

2013.06.25

Б.Батцэрэн

М.Дамирансүрэн

2012 оны 04 сарын 09

Холбооны Удирдах зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэн баталсан 2012 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг танилцуулж байна.

Д/д

Хийж гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хэн хариуцах

Хамтрах байгууллага

 

Биелэлт

1.

Удирдах зөвлөлийн хуралдаанаар

–       2011 онд хийсэн ажлын тайлан хэлэлцэх

–       Хяналтын зөвлөл байгуулах тухай

–       Удирдлага, зохион байгуулалттай холбоотой дүрмийн заалтад өөрчлөлт оруулах асуудлыг судалж, шийдвэрлэх,

–       Цаг үеийн асуудал

1-р улиралд

Б.Батцэрэн

М.Дамирансүрэн

 

 

2.

Монголын шүүгчдийн холбооны шагналын дүрэм боловсруулж мөрдөх

1-р улиралд

Б.Батбаатар

Удирдах зөвлөл

 

 

3.

2011 оны ажлын үзүүлэлтээр 3 салбар хороо шалгаруулж, шагнах

1-р улиралд

Удирдах зөвлөл

 

 

4.

2012 онд “Оргил” рашаан сувилалд амрах гишүүний тоо, гишүүдэд үзүүлэх тусламж, зарим зардлын хэмжээг тогтоох

1-р улиралд

Удирдах зөвлөл

М.Дамирансүрэн

 

 

5.

Монголын шүүгчдийн холбооны гишүүд, удирдах зөвлөлийн гишүүд, салбар хороодын дэлгэрэнгүй бүртгэл гаргаж, шинэчлэх

2-р улиралд

М.Дамирансүрэн

Ч.Батчимэг

 

 

6

Японболон бусад улсынШүүгчдийн холбоотой харилцаа тогтоох, улмаар цаашид хамтарч ажиллах

1р улиралд

Ц.Цогт

 

 

 

7

 

Япон улсаас ёс зүйн мэргэжилтэн багш урьж ирүүлэн сургалт зохион байгуулах,

Ёс зүйн сургагч багш бэлтгэх, сургалтын гарын авлага боловсруулах, сургалт зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх

Жилдээ

Д.Оюунбат

Шүүхийн Ерөнхий зөвлөл

Нээлттэй нийгэм форум ТББ

 

8.

Шүүгч нарын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн сургалт зохион байгуулах,

Нийгэмд нэр хүнд бүхий хүмүүстэй уулзалт ярилцлага зохион байгуулах

1, 2, 7, 8-р сар

Удирдах зөвлөл

Шүүхийн тамгын газар, хэлтэс

 

9

ОУ-ын Шүүгчдийн холбооны хуралд төлөөлөгчоролцуулах

Жилдээ

Б.Батцэрэн

Ц.Цогт

 

 

10

Холбооныwww.Judge.mnцахим хуудсын ашиглалтыг сайжруулах,

Жилдээ

Ц.Цогт

Д.Батбаатар

 

 

11

Цахим хуудсаар дамжуулан Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль болон Шүүхийн багц хуулийн талаарх хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлэн зохион байгуулж, саналыг нэгтгэн ажлын хэсэгт хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Жилдээ

Б.Батцэрэн

Ц.Цогт

Д.Батбаатар

 

 

12

“Шударга ёсны хэмжүүр” сэтгүүлийг үргэлжлүүлэн гаргах, улам чанаржуулах

Жилдээ

Б.Батцэрэн

Д.Дамдин-Од

 

 

13

Монголын Шүүхүүдийн спорт, сургалтын төвийн бүтээн босголтын ажилд шүүхүүдийг уриалах, идэвхтэй оролцуулах.

Жилдээ

Б.Батцэрэн

М.Дамирансүрэн

 

 

14

Салбар хороодын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж ажиллах

Жилдээ

Б.Батцэрэн

 

 

 

15

“Шудрага ёсны хэмжүүр” сэтгүүлийг гаргаж, хэвлүүлэх зардлыг Удирдах зөвлөлөөр хэлэлцэж шийдвэрлэх

Улирал бүр

Д.Дамдин-Од

 

 

16

Шүүгч-гишүүдийн татварыг хагас, бүтэн жилээр хурааж, зарцуулалтын /санхүүгийн тэнцлийн/ тайланг гаргаж, Чингэлтэй дүүргийн татварын албанд өгөх

2-р сарын 15-ны дотор

М.Дамирансүрэн

Б.Хишигсүрэн

 

 

17

Шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат бус байдлыг хангахтай холбогдсон гомдол, үйл ажиллагаа явагдсан тохиолдолд Монгол шүүгчдийн холбооноос байр сууриа илэрхийлж, зохих арга хэмжээ авч ажиллах

Жилдээ

Б.Батцэрэн

Удирдах зөвлөл

 

 

 

18

Монголын шүүгчдийн холбоог Олон шүүгчдийн холбоонд элсүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Жилдээ

Удирдах зөвлөл

Б.Батцэрэн

Ц.Цогт

 

 

19

Шүүгчдийн холбооны гишүүдийг сувилалд амруулах, тэтгэвэр тусламж үзүүлэх, сэтгүүл хэвлүүлэх зэрэгт гарах зардлыг Холбооны Тэргүүний захирамжийн дагуу зохион байгуулж гүйцэтгэх

Жилдээ

М.Дамирансүрэн

 

 

20

2012 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг үндэслэн Салбар хорооноос хийх ажлын төлөвлөгөө баталж, хэрэгжүүлэх

Жилдээ

Салбар хорооны дарга нар

 

 

21

2012 онд хийсэн ажлын тайлан гаргаж, Удирдах зөвлөлийн хуралдаан болон нийт гишүүдэд мэдээлэх

2012 оны 6, 12-р сарын 25-нд

Салбар хорооны дарга нар

 

 

22

Цаг үеийн асуудал

Жилдээ

Удирдах зөвлөл

 

 

Шүүгчдийн холбооны Удирдах зөвлөлийн
хуралдааны 2011 оны 4 дүгээр сарын
25-ны өдрийн тогтоолын хавсралт

МОНГОЛЫН ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБООНЫ

2011 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

 

Д/д

Хийж гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хэн хариуцах

Хамтрах байгууллага

 

1.

Монголын шүүхийн шүүгч, ажилтнуудын шударга ёсны тунхаг гаргах

 

1 дүгээр улиралд

Б.Батцэрэн

 

2.

Холбооны дүрмийг шинэчлэн батлуулж, түүний дагуу бүртгэл явуулах, салбар хороодын хуралдааныг зохион байгуулж, тэргүүнийг сонгох ажлыг зохион байгуулах

 

2 дугаар улиралд

Б.Батцэрэн

М.Дамирансүрэн

Ц.Цогт

Салбар хороод

3.

Холбооны цахим хуудас бүтээлгэх

2 дугаар улиралд

Д.Батбаатар

Ц.Цогт

“Online Solutions” ХХК

4.

Шүүхийн тухай багц хууль батлагдах гэж байгаатай холбогдуулан шүүгч нарын дунд хэлэлцүүлэг явуулж, санал өгөх ажиллагааг зохион байгуулах

 

2 дугаар улиралд

Д.Батбаатар

6/12 клуб

Нийт гишүүд

5.

“Шударга ёсны хэмжүүр” сэтгүүл эрхлэн гаргах, цаашид тогтмолжуулах

 

5 дугаар сард

Б.Батцэрэн

Д.Дамдин-Од

 

6.

Эрүүл мэндийн боловсрол олгох 3 удаагийн сургалт зохион байгуулах

 

5, 6 дугаар сард

Б.Батцэрэн

ЭМШУ-ны их сургууль

 

7.

АНУ-ын “Ёс зүй”-н сургагч багшийг урьж сургалт явуулах, цаашид ёс зүйн сургагч багш сонгон шалгаруулж, бэлтгэх ажлыг зохион байгуулах

3 дугаар улиралд

Б.Батцэрэн

Д.Оюунбат

 

 

 

АНУ-ын болон манай улсын эрдэмтэн  багш нар

8.

Олон Улсын Шүүгчдийн холбоотой харилцаа тогтоож, өргөжүүлэх

 

Жилдээ

Б.Батцэрэн

Ц.Цогт

 

9.

Салбар хороодын ажлыг дүгнэн, тэргүүний салбар хороодыг шагнаж урамшуулах

 

12 дугаар сард

Удирдах зөвлөл

 

10.

Шүүгч нарыг рашаан, сувилалд амраах

Жилдээ

М.Дамирансүрэн

“Оргил” рашаан сувилалын газар

 

11.

Үндсэн чиглэлд нийцүүлэн салбар хороодын 2011 оны ажлын төлөвлөгөөг батлуулж, үйл ажиллагаанд нь дэмжлэг үзүүлэх

 

Жилдээ

Удирдах зөвлөл

Салбар хороод

12.

2011 онд хийсэн ажлын тайлан гаргаж, Удирдах зөвлөлийн хуралдаан болон нийт гишүүдэд мэдээлэх

 

2012 оны 1 дүгээр сард

Б.Батцэрэн

М.Дамирансүрэн

 

 

 

МОНГОЛЫН ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБОО

МОНГОЛЫН ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБООНЫ 2021 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН БАЙДЛААР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Монголыг Шүүгчдийн Холбоо 2021 онд төлөвлөсөн нийт 14 ажлаас 100 хувийн гүйцэтгэлтэй 8, 50 хувийн гүйцэтгэлтэй 6 ажил байна.

50 хувийн ажлууд нь 2022 ондоо үргэлжлүүлэн хийх шаардлагатай ажлууд болно. Тухайлбал: Шударга ёсны хэмжүүр сэтгүүлийг өөрчлөн шинэчилж цахим сэтгүүл болгох, Холбооны гишүүдийн бүртгэлийг шинэчлэх гэх мэт.

    Нэг. Дотоод зохион байгуулалтын чиглэлээр

 1. Шүүгчдийн холбооны дүрэмд заасны дагуу Холбооны Тэргүүн болон нэр Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацаа дуусгавар болж, 2020 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрөөс 2020 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдөр хүртэл Салбар хороо тус бүр Холбооны Тэргүүн, Удирдах зөвлөлийн гишүүдэд нэр дэвшигчдийг тодруулж, санал хураалтыг цахим хэлбэрээр явуулснаар нийт гишүүдийн 85.3 хувь буюу 430 гишүүн-шүүгч оролцсон.
 2. Санал хураалтын дүнгээр тус Холбооны тэргүүнд УДШ-ийн шүүгч Д.Ганзориг, УЗ-ийн гишүүн шүүгч Д.Мягмаржав, Ж.Оюунтунгалаг,  О.Номуулин, Ж.Оюунтунгалаг, Л.Баатар, Ш.Оюунтуул, З.Ганзориг, Т.Бадрах, Ш.Гандансүрэн нарын нийт 10 шүүгч-гишүүн олонхийн саналаар сонгогдсоныг УЗ-ийн 2020 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдрийн тогтоолоор баталгаажуулсан байна.
 3. ШХ-ны тэргүүн Д.Ганзориг УДШ-ийн ерөнхий шүүгчээр томилогдсоноор холбооны тэргүүний үүрэгт ажлаас чөлөөлөх хүсэлт ирүүлсний дагуу тэргүүнээс чөлөөлөгдөн, тэргүүний нөхөн сонгуульд шүүгч гишүүдийн 86.6 хувийн санал авсан НИХДЗШШ Ерөнхий шүүгч Ж.Оюунтунгалаг холбооны тэргүүн болсныг УЗ-ийн 2020 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор баталгаажуулж, гүйцэтгэх захирлаар Т.Туяаг томилж, ажиллуулав.
 4. Шинээр сонгогдсон Удирдах зөвлөл нь тухайн жилд болон цаашид хийх ажлаа төлөвлөж, бүх гишүүдийн бүртгэл, мэдээллийг шинэчлэх, цахим хаягийн жагсаалт үүсгэх ажлыг эхлүүлж, Холбооны бүтцийг өргөжүүлэн, төлөвлөсөн ажлыг үр дүнтэй болгох зорилгоор Сургалт судалгаа, Гадаад харилцааны болон Олон нийттэй харилцах дэд хороодыг байгуулсан.
 5. УДШ-ийн тамгын газраас шүүхийн Практик судлах хэлтэстэй хамтарч судалгаа хийх санал гаргасныг хүлээн авч гишүүн шүүгчдээс аль хэлтэс, хороодод хамтарч ажиллах саналыг цахимаар авсан. Олон нийттэй харилцах дэд хороонд нэр бүхий 50 шүүгч, Гадаад харилцааны болон Судалгааны дэд хороонд ажиллах 51 шүүгч, УДШ-ийн практик судлалын хэлтэстэй хамтарч судалгааны ажилд оролцох 25 шүүгч хүсэлт ирүүлснийг Удирдах зөвлөл хэлэлцэж, нэрсийн жагсаалтаар батлав. Холбооны цахим хуудсанд УЗ-ийн хуралдааны тойм болон хийж гүйцэтгэж буй үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг тухай бүрд нь нийтэлж байна.
 6. Олон нийттэй харилцах ажлын хэсэг байгуулсныг УЗ-ийн 2021 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн 4 дугаартай тогтоолоор Олон нийттэй харилцах дэд хороо болгон өөрчилсөн. Мөн ахмад шүүгчдийн төлөөлөлтэй уулзалт зохион байгуулж, дэд хороодын гүйцэтгэж байгаа ажилд идэвхтэй оролцуулахаар төлөвлөж байна.
 7. 2021 оны 10 сарын 11-ний өдөр Монголын Шүүгчдийн холбооны их хурал хуралдаж, Шүүгчдийн холбооны ээлжит их хурлаар хэлэлцсэн асуудлын хүрээнд хуралд оролцсон 447 гишүүдийн дийлэнх олонхийн саналаар Монголын Шүүгчдийн холбооны Удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгогдсон Улсын Дээд шүүхийн шүүгч, Эрүүгийн хэргийн танхимын тэргүүн Ч.Хосбаяр, Захиргааны хэргийн Давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч А.Сарангэрэл болон Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Ж.Оюунтунгалаг, Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Д.Мягмаржав, Сонгино хайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Л.Баатар, Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Т.Бадрах, Говьсүмбэр аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч З.Ганзориг, Төв аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Ш.Гандансүрэн, Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Ш.Оюунтуул нарыг, Холбооны тэргүүнээр гишүүдийн 86.2 хувийн саналаар Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Ж.Оюунтунгалаг, Холбооны хяналтын зөвлөлийн гишүүнээр Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Ч.Мөнхцэцэг, Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Д.Ганболд, Дорноговь аймгийн Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч С.Отгонтуяа, гүйцэтгэх захирал Т.Туяа нар сонгогдсоныг, Монголын Шүүгчдийн холбооны дүрэмд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг Их хуралд оролцсон бүх гишүүд санал нэгтэй дэмжсэн.
 8. Удирдах зөвлөлийн хурлыг тогтмол зарлаж хуралдуулах ажлын хүрээнд МШХ-ны ээлжит бус хурал 2, Ээлжит хурлыг 6 удаа хуралдуулсан ба МШХ-ны Их хурал 1 удаа хуралдсан. МШХ-ны Удирдах Зөвлөлийн хуралдааны хүрээнд дараах асуудлуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн.Үүнд:
 • 01.15-ны өдөр Удирдах зөвлөлийн хуралдаанаар Холбооны нягтлан бодогчийн цалин болон холбооны жилийн ажлын төлөвлөгөөг батлав. Олон нийттэй харилцах ажлын хэсгийн шүүгчдийн сургалтыг эхний хагас жилд зохион байгуулахыг гүйцэтгэх захиралд даалгав. Холбооны дүрэм шинэчлэхтэй холбогдуулан гишүүд-шүүгчдээс санал авах ажиллагааг салбар хороодоор дамжуулан нэгтгэхийг гүйцэтгэх захиралд хариуцуулав.
 • 03.09-ны өдөр МШХ-ны Удирдах зөвлөлийн ээлжит бус хурал хуралдаж, УДШ-ийн ерөнхий шүүгч Д.Ганзориг УЗ-ийн гишүүнээс чөлөөлөгдөх хүсэлтийг үндэслэн нөхөн сонгууль явуулах, www.judge.mn сайтыг шинэчлэх, шүүгчдийн холбооны дүрмийн саналыг хэлэлцэн, холбооны дүрмийн саналын ажлын хороог байгуулах зэрэг асуудлуудыг хэлэлцэв.
 • 05.28-ны өдрийн МШХ-ны Удирдах зөвлөлийн хуралдаанаар Их хурлаар хэлэлцэх асуудлын хүрээнд холбооны дүрэмд оруулах өөрчлөлтийн төслийг салбар хороодын гишүүн шүүгчдээр хэлэлцүүлэх, Холбооны хяналтын зөвлөл болон Улсын Дээд Шүүхийн салбар хорооноос Удирдах зөвлөлд нөхөн сонгогдох нэр дэвшигчдийн санал, Их хуралд оролцох гишүүдийн тоо, нэрсийг жагсаалтыг авах зэрэг асуудлуудыг хэлэлцэв.
 • 06.21-ний өдөр МШХ-ны Удирдах зөвлөлийн хурал хуралдан ТВ-9 телевизтэй байгуулсан гэрээний дагуу техникийн туслалцаа үзүүлж хамтран ажиллах тухай СЭЗИС-тай гэрээ байгуулах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн.
 • Монголын Шүүгчдийн холбооны Удирдах зөвлөл 2021 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр тэргүүн Ж.Оюунтунгалаг, гишүүн Л.Баатар, Т.Бадрах, З.Ганзориг, А.Сарангэрэл, Ш.Оюунтуул нарын ирцтэй хуралдаж нэвтрүүлгийн багийн уулзалтын талаар хэлэлцэн ажлын хөлс тооцон шийдвэрлэсэн.
 • 09.07-ны өдөр МШХ-ны Удирдах Зөвлөлийн хуралдаанаар гадаад харилцааны дэд хороо, Судалгааны дэд хороодын ажлын үйл явц, цаашид хйих ажлын төлөвлөгөө, холбооны вебсайтын шинэчлэлт хөгжүүлэлтийн тухай хэлэлцэн шийдвэрлэв.
 • 09.30-ны өдөр МШХ-ны Удирдах зөвлөлийн хуралдаан хуралдаж өндөр насны тэтгэвэрт гарч буй шүүгчдэд дурсгалын зүйл мөнгөн шагнал олгох, Шүүгчийн ар гэрт буяны ажилд зориулан тусламж үзүүлэх, ТВ-9 телевизтэй байгуулсан гэрээний зардлыг шийдвэрлэн хэлэлцсэн байна.
 • 11.18-ны Удирдах зөвлөлийн ээлжит бус /цахим хуралдаанаар/ Баян-Өлгий аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Махайн Ризагийн эмчилгээний зардалд зориулж 500 000 төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхээр шийдвэрлэжээ.
 • 12.10-ны МШХ-ны Удирдах зөвлөлийн хуралдаанаар 2021 онд төлөвлөсөн ажил, түүний гүйцэтгэл тайлангийн талаарх мэдээлэл, Гүйцэтгэх захирал-мэдээллийн ажилтан, гүйцэтгэх захирлын туслах-эрх зүйн судалгааны ажилтан зэрэг ажлын байранд зарлагдсан сонгон шалгаруулалтад хүсэлт материал ирүүлсэн оролцогчдыг танилцуулж ярилцлага хийх, Холбооны өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг явуулахад шаардлагатай техник хэрэгсэл худалдан авах талаар, 2022 онд холбооноос хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны талаар гишүүдээс санал авах зэрэг асуудлуудыг хэлэлцэн 2022 онд шинэ бүтэц бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллахаар шийдвэрлэсэн.
 1. Монголын Шүүгчдийн холбооны Удирдах зөвлөлийн 2021 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуралдаанаар Монголын Шүүгчдийн холбооны өдөр тутмын үйл ажиллагааг хариуцан хэрэгжүүлэх чиг үүрэгтэй Гүйцэтгэх захирал, түүний ажлын алба нь 2022 онд шинэ бүтэц, бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллахаар шийдвэрлэв.

 

Хоёр. Гишүүдийн эрх ашгийг хамгаалах чиглэлээр

 1. 2021 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр гадаад харилцааны дэд хороо, судалгааны дэд хороо, болон УДШ-ийн практик судлалын хэлтсээс явуулах судалгааны ажилд оролцох шүүгчдийн нэрс, сэдвийг холбооны веб сайтад оруулсан бөгөөд нийт 77 шүүгчдийн нэрсийн жагсаалтыг мөн холбооноос зохион байгуулж байгаа олон нийттэй харилцах ажиллагааны сургалт зөвлөмжид оролцох 34 шүүгчдийн нэрсийг холбооны веб сайтад байршуулав.
 2. “Шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат бус байдлыг хангах”-д чиглэсэн ШЕЗ-ийн бүтэц, үйл ажиллагааны талаар нийт гишүүдийн дунд хэлэлцүүлэг хийх, судалгаа, асуулга авах зэргээр саналыг нэгтгэж, ШЕЗ-д санал, шаардлага хүргүүлэх ажлын хүрээнд Шүүхийн тухай багц хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг УИХ-аар хэлэлцүүлэхтэй холбогдуулж, шүүгч-гишүүдээс ирүүлсэн саналуудыг нэгтгэн Шүүхийн тухай багц хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслүүдэд шүүгчдийг МХХ-ны гишүүн байхаар болон гишүүнчлэлийг түдгэлзүүлэхээр тусгасантай холбогдуулан Шүүгчдийн холбооны Салбар хороодоор уламжлан гишүүн шүүгчдээс МХХ-ны гишүүн байхыг “дэмжих”, “дэмжихгүй” байх эсхүл шүүгчийн бүрэн эрхийн хугацаанд гишүүнчлэлийг “түдгэлзүүлэх” эсэх талаар санал асуулга явуулахад нийт 522 шүүгчдээс 449 гишүүн шүүгч оролцож, 75.27 хувь буюу 338 шүүгч МХХ-ны гишүүн байхыг “дэмжихгүй” гэж 19.37 хувь буюу 87 гишүүн нь шүүгчийн бүрэн эрхийн хүрээнд “түдгэлзүүлэх” санал гаргаж, үлдэх 5.3 хувь буюу 24 шүүгч “дэмжинэ” гэсэн саналыг илэрхийлсэн. Дээрх санал асуулгыг салбар хороодоор нэгтгэж, дүнг ХЗДХЯ, УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хороо, ШЕЗ, МХХ-нд тус тус албан бичгээр хүргүүлж, Шүүгчдийн эрх зүйн байдлыг тодорхой болгох саналыг удаа дараа хүргүүлсэн.
 3. Салбар, хороод болон шүүгч-гишүүнээс Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн төсөлд оруулах саналыг нэгтгэж, Удирдах зөвлөлийн 2020 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүлэн “Нийт шүүгчдийн хуралдааны төлөөлөл”, “Шүүгчийг томилох, шилжүүлэх, сэлгэх, томилолтоор ажиллуулах”, “Шүүгчийн сахилгын зөрчил, хариуцлага”, “Шүүгчийн эдийн засгийн хараат бус байдал”, “Шүүхийн Ерөнхий зөвлөл болон Шүүхийн сахилгын хорооны үйл ажиллагаа”, “Сахилгын хорооны үйл ажиллагаа”-ны талаар нийт 42 санал боловсруулж Улсын Их хурлын гишүүдэд хүргүүлж ажилласан байна.
 4. Холбооны Их хурлаар хэлэлцэх асуудлын хүрээнд Удирдах зөвлөлийн гишүүн О.Номуулин, Л.Баатар, Т.Бадрах нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгуулж холбооны дүрэмд оруулах өөрчлөлтийн талаарх төсөл боловсруулж, салбар хороодын гишүүн-шүүгчдээр хэлэлцүүлж, ирүүлсэн саналуудыг нэгтгэн Удирдах зөвлөлийн хурлаар батлав.
 5. Шүүх, шүүгчийн талаар иргэдийн хандлагатай холбоотой хийх ажлын хүрээнд “иргэдийн шүүх болон шүүгчдэд хандах хандлага”-ын талаарх судалгааг “маркетметрикс” ХХК-аар хийлгэж, судалгааны үр дүнгээр иргэдийн дунд шүүхийн үйл ажиллагаа, чиг үүргийн талаарх эрх зүйн мэдлэг дутуу, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр шүүхийн талаарх бүрэн бус, сөрөг ойлголтууд түгээгдэж байгаа нь нөлөөлж буйг тогтоосон байна. Үүнд: Шүүхээр үйлчлүүлсэн иргэдийн 66 хувь нь шүүх болон шүүгчдийн үйл ажиллагааг эерэг хандлагаар хүлээн авсан бол шүүхээр үйлчлүүлж байгаагүй иргэдийн 30 хувь нь эерэг үнэлгээ өгсөн.
 6. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын 2021.08.13-ны өдрийн 107 дугаар тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсгийн боловсруулсан “Шүүгч, түүний гэр бүлийн гишүүний амь нас, эрүүл мэндэд аюул занал учрах нөхцөл үүссэн үед хамгаалалтын арга хэмжээ хэрэгжүүлэх журам”-ын төсөлд санал авах тухай ШЕЗ-ийн даргын 2021.11.01-ний өдрийн 01/958 тоот журмын төсөлд санал авах тухай саналыг веб хуудсанд байршуулан шүүгчдийн саналыг авч хүргүүлэв.

Гурав. Холбооны гишүүдэд мөнгөн тусламж, дэмжлэг үзүүлэх холбооны нэрэмжит шагнал олгох хүрээнд

 1. Шүүгчдээс Шүүхийн Ерөнхий зөвлөл, сахилгын хорооны гишүүнээр сонгогдсон 9 шүүгч гишүүн, Удирдах зөвлөлд шинээр сонгогдсон 2 шүүгч гишүүн нийт 11 шүүгчдэд хүндэтгэл үзүүлж, дурсгалын зүйл гардуулсан байна.
 2. Гурван шүүгчдийн ар гэрт 600 000 төгрөгийн тусламж, дэмжлэг үзүүлжээ.
 • Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Ц. Алтанцэцэгийн ар гэрт гачигдал /нөхөр нас барсан/ гарсан тул 200 000 төгрөг.
 • Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын шүүхийн шүүгч Б. Алтанцэцэгийн нөхөр нас барсан тул ар гэрт нь буяны ажилд зориулан 200 000 төгрөг.
 • Холбооны гишүүн шүүгч Д. Байгалмаагийн нөхөр таалал төгссөн тул ар гэрт нь буяны ажилд зориулан 200 000 төгрөг.
 1. Өвчний улмаас эмчлүүлэх 3 шүүгчид эмчилгээний зардалд зориулж хандивын аян явуулж 1.500.000 төгрөгийн тусламж
 • Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Ц. Алтанцэцэг хүнд өвчний учир эрхтэн /элэг/ шилжүүлэх хагалгаанд яаралтай шаардлагатай болсон тул санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж 500 000 төгрөгийн тусламж
 • Баян-Өлгий аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Махайн Ризагийн эмчилгээний зардалд зориулж санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж 500 000 төгрөг
 • Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Чимэдцэрэнгийн Ичинхорлоогийн хүсэлтийг хэлэлцэн Удирдах зөвлөлийн 8 гишүүний цахимаар ирүүлсэн Зөвшөөрлийг үндэслэн түүний хүнд өвчний оношоор хийгдэж буй эмчилгээний зардалд зориулж 500 000 төгрөгийн тусламж үзүүлсэн.
 1. Нас барсан 3 шүүгчийн ар гэрт 800 000 төгрөгийн мөнгөн тусламж үзүүлсэн.
 • Монгол Улсын Дээд Шүүхийн шүүгч асан, цагдаагийн хурандаа, Хууль зүйн ухааны доктор (Ph.D), профессор Бат-Эрдэнэ 2021 оны 01 дүгээр сарын 25-ний өдөр хүнд өвчний улмаас таалал төгссөн тул ар гэрт нь 200 000 төгрөгийн мөнгөн тусламж,
 • Улсын Дээд Шүүхийн шүүгч Ц.Амарсайхан 2021 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр таалал төгссөн тул эмгэнэл илэрхийлж, буяны ажилд зориулж ар гэрт нь 300 000 төгрөгийн тусламж,
 • Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч С. Пүрэвсүрэн 2021 ны 06 дугаар сарын 11-ны өдөр таалал төгссөнд эмгэнэл илэрхийлж буяны ажилд зориулж гэр бүлд нь 300 000 төгрөг
 1. Тэтгэвэрт гарсан шүүгч нарт хүндэтгэл үзүүлж: нийт 5 шүүгчид 1.000.000 төгрөгийн мөнгөн шагнал 185000 төгрөгийн дурсгалын зүйл.
 • Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөгдөж гавьяаны амралтад гарч байгаа Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч Б. Нармандах нь шүүхийн байгууллагад олон жил идэвх зүтгэлтэй ажилласныг үнэлж, баяр хүргэн дурсгалын зүйл мөнгөн шагнал,
 • Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 ны 07 дугаар сарын 21-ны өдрийн 14, 15, 2021 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 49 дугаар зарлигаар өндөр насны тэтгэвэрт гарах үндэслэлээр Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийг шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөгдсөн шүүгч Л. Соёлмаа, Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийг шүүгч Д. Мөнхцэцэг, Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч Ц. Туяа,  Орхон аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Ш.Эрдэнэцэцэг нарт шүүхийн байгууллагад олон жил идэвх зүтгэлтэй ажилласныг үнэлж, тус бүр 200 000 төгрөгийн мөнгөн шагнал, 37000 төгрөгийн үнэ бүхий дурсгалын зүйл гардуулан өгчээ.

 

Дөрөв. Сургалт судалгаа, хэвлэл мэдээлэл

 1. Сургалт, судалгааны мэргэжлийн “Төгс дэлхий” ХХК-тай “Олон нийтийн зөвлөх үйлчилгээ”-ний гэрээг байгуулж, уг ажлын хэсэгт орж ажиллах болон сонирхож буй 150 орчим шүүгч нарыг хамруулан цахимаар сургалт явуулав. Сургалт, судалгааны мэргэжлийн “төгс дэлхий” ХХК-тай 2020 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрөөс олон нийтийн зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулж, 2021 оны 01 дүгээр сараас 7 дугаар сар хүртэл хугацаанд 20 гаруй удаагийн уулзалт хийж, сургалт, зөвлөгөө авч ажилласан байна.
 2. 02.26-ны өдөр Сингапурын шүүгчдийн коллеж болон Сингапурын менежментийн их сургууль хамтран шүүгчдэд зориулсан “хууль зүйн ухааны магистр” зэрэг олгох тэтгэлэгт хөтөлбөр зарласан. Энэхүү мэдээллийг Шүүгчдийн холбооны фэйсбүүк хуудсанд байршуулан гишүүн шүүгчиддээ мэдээлэл хүргэсэн.
 3. “Монгол өрх” төвийн сэтгэл зүйч Н.Баасанбат 2021 оны 4 дүгээр сарын 09-ний өдөр “сэтгэл зүйн дархлаа-хувь хүний хөгжил” сэдвээр, 2021 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр “ажил мэргэжлээс шалтгаалах стресс тайлах нь”, “сэтгэл түгшүүр гутралаас сэргийлэх нь” сэдвээр нийт 5 цагийн сургалтыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулж, орон нутаг, нийслэл, дүүргийн шүүгчдийг хамруулав.
 4. Монгол банк, шүүхийн ерөнхий зөвлөлтэй хамтран “эрх зүй ба эдийн засаг” сэдэвт сургалтыг 2021 оны 5 дугаар сарын 03-ны өдөр зохион байгуулж, нийслэл, дүүрэг, орон нутгийн 170 гаруй шүүгчдийг хамруулсан байна.
 5. Олон улсын шүүгчийн холбооноос баталсан “Шүүгчдийн нийтлэг дүрэм-2017”-г гишүүн шүүгч Ц.Мөнх-Эрдэнийн орчуулж, бэлтгэснээр хэвлүүлэн, холбооны бүх салбар хороодод, шүүгч-гишүүдийн тоогоор хүргүүлж танилцуулах ажиллагааг Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлтэй хамтран гүйцэтгэв.
 6. 09.07-12.07-ны өдрийг хүртэл Монголын Шүүгчдийн холбооны Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах албанд сэтгүүлч М.Эрдэнэчимэг, З.Өлзийдарь нар ажиллаж байна. Тус ажлын хүрээнд ХМОНХА-ны хоёр сэтгүүлч Монголын Шүүгчдийн холбооны өдөр тутмын үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээллийг олон нийтэд хүргэх, албан ёсны фэйсбүүк пэйж хуудсыг хөгжүүлэх, Judge.mn веб сайтад мэдээ мэдээлэл байбайршуулах, хэвлэл мэдээлэлтэй холбоотой ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн ба 2021.09.07-ны өдрөөс эхлэн мэдээ мэдээллүүдийг ангилж, өнгө дүрс, контракт ялгаатай логог шүүгч З.Ганзоригоос и-мэйлээр авч Facebook page хуудсанд текстийн хамт шинээр оруулав. 2021.09.07-ны өдөр сэтгүүлчийн санал болгосны дагуу “Пэйж хөгжүүлэх групп чат”-д байсан админ МШХ-ны тэргүүн, шүүгч Ж.Оюунтунгалаг, шүүгч З.Ганзориг, А.Сарантуяа, Т.Туяа, Г.Мөнгөнхуяг, шүүгчийн туслах Н.Пүрэвдулам, сэтгүүлч М.Эрдэнэчимэг, З.Өлзийдарь нарыг Монголын Шүүгчдийн холбоо пэйж хуудасны админаар бүртгэж авсан. Ийнхүү 2021.09.07-ны өдрөөс эхлэн Монголын шүүгчдийн холбоо фэйсбүүк пэйж хуудсыг албан ёсоор хөгжүүлж эхэлсэн.  2021 оны 12 дугаар сарын 31-ны байдлаар 45 пост оруулж,1460 лайк авч, 1529 дагагчтай болсон байна.
 7. 09.08-ны өдөр ХМОНХА-ны үйл ажиллагаанд ашиглах Shuukh2021@gmail.com и-мэйл хаягийг шинээр нээж ажиллуулж байна
 8. “Шударга ёсны хэмжүүр” сэтгүүлийг хэвлэн нийтлэх хэлбэрийг өөрчилж, онлайн сэтгүүл болгох, “шүүх эрх мэдэл” сэтгүүлд “шүүгчдийн холбоо” булан байгуулах 50%-н гүйцэтгэлтэй байна.
 9. БГДЭХАШШ-ийн шүүгч Ц.Эрдэнэчимэг Унгар улсын шүүхийн тогтолцоо ба шүүгчдийн холбооны талаар орчуулж, бэлтгэн Монголын Шүүгчдийн Холбооны цахим сайт judge.mn сайтад байршуулсан.
 10. 01.06 “Жиком пресс” ХХК-д Монголын Шүүгчдийн холбооноос бэлтгэн гаргадаг “Шударга ёсны хэмжүүр” сэтгүүлийг 500 ширхэг хэвлүүлэв.
 11. Судалгааны дэд хорооноос менежментийн зөвлөх Б.Түвшинтөгсийн “Тоон мэдээллийг ашиглан дүн шинжилгээ хийх арга, техникүүд” сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав. Олон нийттэй харилцах ажлын дэд хороо Б.Түвшинтөгс багш “Ашгийн бус байгууллагын менежментийн онцлог” сэдвээр 2021 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдөр цахимаар заасан. ОНХ ажлын төлөвлөгөө боловсруулж, уг ажлын хэсгийн арга зүйн төлөөлөлд зөвлөгөө өгөв.
 1. Шүүхийн үйл ажиллагааг олон нийтэд таниулах зорилгоор ТВ-9 телевизтэй “Хамтран ажиллах гэрээ” байгуулж, гишүүн шүүгчдийн оролцоотой баг үүсгэж, “Ярьж буй хууль” нэвтрүүлгийг 1 жилийн хугацаатай сард 2 удаа, тус бүр 30 минутаар явуулахаар тохиролцов. 2021.09.16-ны өдөр Монголын Шүүгчдийн холбооны тэргүүн Ж.Оюунтунгалаг “Ярьж буй хууль” нэвтрүүлгийн анхны дугаарт зочин шүүгчээр оролцов.  /нийт 10 дугаар нэвтрүүлгийн бичлэгийг бэлэн болгов/ 2021 оны  09 дүгээр сарын 18-ны өдөр анхны дугаарыг иргэд олон нийтэд хүргэв.  “Ярьж буй хууль” нэвтрүүлгийн 7 дахь дугаарыг 2021.12.18-ны өдөр бэлтгэн гаргав. 2021 оны 12 сарын байдлаар МШХ-ны фэйсбүүк хуудас, youtube хуудас, judge.mn сайтад байршуулснаас гадна ТВ-9 телевизээр олон нийтэд хүргээд байна.

 

Тав. Гадаад харилцааны дэд хорооны ажлын хэсгийн хүрээнд    

 1. Гадаад харилцааны дэд хороог үүсгэн байгуулж, хорооны шүүгч гишүүдийг сонгон Монгол Улс дахь Англи хэлний сургалтын төвүүдийн хаяг байршил, сургалтын төлбөрийн судалгааг авч, салбар хороодын гишүүн шүүгчдээс англи хэлний түвшин тогтоох, цаашид сургалтад хамрагдах, ямар хэлбэрээр оролцох талаар саналуудыг авч нэгтгэв.
 2. Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн Шүүхийн хамтын ажиллагаа, Олон нийттэй харилцах газраас шүүгчдийн гадаад улсад хууль зүйн боловсрол эзэмшсэн болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдсан гадаад хэлний мэдлэгтэй шүүгчдийн судалгаа авч, хэл сурах туршлага, арга зүйн талаар сургалт зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.
 3. Гишүүн шүүгч А.Сарангэрэл Австрали улсын ЗГ-ын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн талаар тус улсын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн менежер Н.Энхтүвшинтэй цахим уулзалт зохион байгуулав.
 4. Гишүүн шүүгч Ц.Эрдэнэчимэг, Ц.Мөнх-Эрдэнэ Унгарын ЗГ-ын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн талаар тус улсад суугаа элчин сайд З.Батбаяртай цахим уулзалт хийж хамтран ажиллах гадаад улсад магистр, докторын тэтгэлэгт хөтөлбөрт урт болон богино хугацааны сургалтад шүүгчдийг хамруулах, тухайн улсын шүүхийн байгууллагатай танилцах, туршлага солилцох ажлыг үр дүнтэй болгох талаар Гадаад харилцааны яамны Европын газраар уламжлан Элчин сайдын яаманд албан ёсны хүсэлтийг хүргүүлсэн болно .
 5. МШХ-ны тэргүүн Ж.Оюунтунгалаг /НИХДЗШШ-н Ерөнхий шүүгч/ Олон улсын Шүүгчдийн холбооны 62 дугаар чуулга уулзалтад цахимаар оролцов. Улсын Дээд Шүүхийн шүүгч Ц.Цогт болон 69 улсын 140 гаруй шүүгчид оролцлоо. Тус хуралд Улсын Дээд Шүүхийн шүүгч Ц.Цогт нь Бүгд Найрамдах Филиппин улсын Шүүгчдийн Холбоог Олон улсын Шүүгчдийн Холбооны гишүүнээр элсүүлэх эсэх асуудлаар судалгаа, шинжилгээний ажил хийж илтгэл тавьж оролцлоо.
 6. МШХ-ны тэргүүн Ж.Оюунтунгалаг /НИХДЗШШ-н Ерөнхий шүүгч/ Нээлттэй дэлхий хөтөлбөрт оролцож, АНУ болон бусад улсын шүүгчидтэй цахимаар уулзалт хийж, Монгол улсын  шүүхийн шинэтгэлийн үйл явц, олон нийтийн хандлагын талаар илтгэл тавив.
 7. Гишүүн шүүгч Ц.Эрдэнэчимэг 2021 онд болон Турк улсаас Азийн орнуудын Эрүүгийн шүүгч нарт зориулсан 2 өдрийн онлайн хэлэлцүүлэгт оролцож, бусад орнуудын шүүгчдийн холбоотой хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, сургалт, семинар зохион байгуулах боломжтой байгаа талаар шүүгч нарт танилцуулав.
 8. Гишүүн шүүгч Б.Мөнх-Эрдэнэ Сингапурын Шүүхийн коллежийн магистрын сургалт, бүртгэл, өөрийн туршлагын талаар цахим /zoom/ уулзалт хийв.
 9. Гишүүн шүүгч А.Сарангэрэл Австралийн Засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн Монгол дахь салбарын менежертэй цахим /Zoom/ уулзалт хийв.
 10. Гадаад харилцааны ажлын дэд хорооны гишүүдийн уулзалтыг цахимаар зохион байгуулав.
 11. Гадаад харилцааны дэд хороо нь шүүгчдийн гадаад хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэхтэй холбоотой уулзалт, хэлэлцүүлэг хийж, гадаад улсын тэтгэлэгт хөтөлбөрт хэрхэн хамрагдах талаар туршлага солилцох зэрэг ажлыг зохион байгуулав.
 12. 10.06. Монголын Шүүгчдийн холбооны тэргүүн, шүүгч Ж.Оюунтунгалаг, гадаад харилцааны дэд хорооны ахлагч, шүүгч Ц.Эрдэнэчимэг, шүүгч А.Сарангэрэл нар 2021.10.05-ны өдөр АНУ-ын Элчин сайдын яамны Нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга ноён Келли Базби тэргүүтэй төлөөлөгчидтэй албан ёсны уулзалт хийж, АНУ-ын Элчин сайдын яамнаас Монголын Шүүгчдийн холбоотой хэрхэн хамтарч ажиллах талаар болон цаашид хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрүүдийн талаар харилцан санал бодлоо солилцов.
 13. 11.18. Монголын Шүүгчдийн холбооны тэргүүн Ж.Оюунтунгалаг, гадаад харилцааны хорооны ахлагч Ц.Эрдэнэчимэг нар 2021.11.17-ны өдөр АНУ-ын Барын холбооны Ази бүс нутгийн төсөл хөтөлбөр хариуцсан захирал Ms. Elizabeth Donkervoort болон Азийн орнуудад хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөр хариуцсан менежер Mr. Nolen Deibert нартай цахим уулзалт зохион байгуулав.
 14. 12.09-нд Монголын Шүүгчдийн холбооны тэргүүн Ж.Оюунтунгалаг тэргүүтэй шүүгчдийн төлөөлөл 2021 оны 09 дүгээр сард Монгол улсад суугаа АНУ-ын Элчин сайдын яамны төлөөлөгчтэй хийсэн албан уулзалтуудын үр дүнд “US SPEAKER PROGRAM-2022” хөтөлбөрийн сонгон шалгаруулалтад тус улсын элчин сайдын яамны дэмжлэгтэйгээр Монголын Шүүгчдийн холбооны гишүүн шүүгчид оролцох боломжтой болов.

МОНГОЛЫН ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБОО

 

Монголын Шүүгчдийн холбооны Удирдах зөвлөлийн

2022.01.27-ны өдрийн хурлаас батлав

                  МОНГОЛЫН ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБООНЫ 2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хийж гүйцэтгэх ажлууд

Зорилго

Хугацаа

Хариуцах  эзэн

Хамтран ажиллах баг, гишүүд

Хариуцах дэд хороод

Биелэлт

 

Нэг. Дотоод зохион байгуулалтын чиглэлээр

1.1

Удирдах зөвлөлийн хуралдааны товыг зарлах, бэлтгэл ажил хангах, тогтоолыг албажуулж, шүүгч нарт мэдэгдэх

МШХ-ны өдөр тутмын  үйл ажиллагааг удирдлагаар хангах, гишүүн шүүгчдийг мэдээллээр хангах

Хурал зарлагдсан тухай  бүр

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Тэргүүн, УЗ-ийн гишүүд

Холбооны УЗ

 

1.1.2

Холбооны гишүүдийн бүртгэл, мэдээллийг шинэчлэх, цахим хаягийн жагсаалт үүсгэх

Холбооны гишүүдийн тоог салбар, хороо бүрээр нарийвчлан гаргах, мэдээллийг шуурхай гишүүн шүүгч нэг бүрт хүргэх

2022.02.07

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Салбар хороодын тэргүүн нар

Салбар хороодын тэргүүн нар

 

1.1.3

“Ярьж буй хууль” нэвтрүүлгээр оюуны өмчийн эрх авах

 ХМХ-ээр тухайн нэвтрүүлгийг цацах эрхээ баталгаажуулах, “Ярьж буй хууль” нэрийг МШХ-ны өмч болгох

2022.02.15

Гүйцэтгэх захирал, туслах

 

НЭХДЗШШ-ийн шүүгч      Д.Мөнхөө

Холбооны Гүйцэтгэх захирал, туслах

 

1.1.4

Вэб хуудсыг хөгжүүлж, шүүгчийн талаарх албан ёсны мэдээллийн гол эх сурвалж болгох, мэдээллийг тэнцвэржүүлэх

Шүүхийн үйл ажиллагааг мэдээлэх гол эх сурвалж болгох, шүүгчийн ажлыг иргэдэд үнэн зөвөөр таниулан сурталчлах

Тогтмол

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Холбооны гишүүд

Холбооны Гүйцэтгэх захирал, туслах

 

1.1.5

ШХ-г ажлын албаны байртай болгох асуудлаар  ШЕЗ-тэй хамтран ажиллах

Ажлын орчин бүрдүүлж хүртээмжтэй ажиллах, гишүүн шүүгчид хүссэн үедээ ГЗ, туслахтай шууд холбогдох орчинг бүрдүүлэх

2022 оны 1-р улиралд

Гүйцэтгэх захирал, туслах

ШЕЗ, УЗ-ийн  гишүүд, Сэлэнгэ аймаг дахь ЭХАШШ-ийн шүүгч Ц.Амаргэрэл

Холбооны УЗ

 

1.1.6

Холбооны үйл ажиллагаанд зориулж, шаардлагатай техник хэрэгсэл худалдан авах компьютер,зургийн аппарат /камер/

Холбооны үйл ажиллагааг тогтмол явуулахад, хийсэн ажлаа баримтжуулах, зургийн сан үүсгэх Холбоо олон нийттэй харилцах, үйл ажиллагаагаа  сайжруулах, сурталчлах, таниулахад

2022 оны 1-р улиралд

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Удирдах зөвлөлийн гишүүн Говь Сүмбэр аймаг дахь ЗХАШШ-ийн Шүүгч З.Ганзориг

ОНХ дэд хороо

 

1.1.7

ШХ-ны УЗ-ийн гишүүд, салбар хороодын тэргүүн нартай хамтарсан уулзалтыг цахимаар зохион байгуулах

УЗ, салбар хороодын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, харилцан ойлголцож, салбар бүр холбооны ажилдаа гардан оролцох

2022.02 сард

Гүйцэтгэх захирал, туслах

УЗ-ийн  гишүүд, салбар хорооны тэргүүн нар, БГДИХАШШ-ийн шүүгч Ш.Оюунтуул

ОНХ дэд хороо

 

1.1.8

Үүрэн телефоны операторын давуу талыг ашиглах, гишүүн шүүгчдэд мэдээлэл түгээх үйл ажиллагааг түргэтгэх

Гишүүн шүүгч нарт мэдээ, мэдээллийг шуурхай хүргэх, боломжийн талаар судлах

2022.02 сард

Гүйцэтгэх захирал, туслах

үүрэн телефоны операторууд

Холбооны Гүйцэтгэх захирал, туслах

 

 

Хоёр. Холбооны дүрмийн 3.2.1-т заасан чиглэлээр

Шүүгчийн мэдлэг боловсрол, шүүн таслах ажиллааны ур чадварыг дээшлүүлэх, ёс зүйн хэм хэмжээг сахих чадварыг хэвшүүлэх, гишүүд мэдлэг туршлагаа солилцоход дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор сургалт, зөвлөгөөн, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, гарын авлага, ном сэтгүүл хэвлэн гаргах

2.1

Шударга ёсны хэмжүүр сэтгүүлийн удирдах зөвлөлийн чиг үүргийг тогтоож, сэтгүүлд орох мэдээ, нийтлэлийг цуглуулах, эмхэтгэх, хэвлэн гаргах

Холбооны гишүүдийн эрдмийн бүтээл, шүүх болон шүүгчдийн чөлөөт уран бүтээлийг таниулах, ажлын онцлогийг илрүүлэн гаргах, сэтгүүлийг олон нийтэд түгээх, МШХ-ны үйл ажиллагааг сурталчлан таниулах

Жилд 2 удаа

2022 .01 сард

2022.05 сард, 2022.11 сард

 

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Салбар хороодын тэргүүн нар, НИХДЗШШ-ийн шүүгч Ц.Ичинхорлоо

Сэтгүүлийн Зөвлөл, Холбооны Гүйцэтгэх захирал, туслах

 

2.1.2

“Шударга ёсны хэмжүүр” сэтгүүлийг албан ёсоор бүртгүүлэх, ISBN-тэй болгох, Хууль зүйн сэтгүүлүүдийн нэгдсэн холбоонд сэтгүүлийг бүртгүүлэх

Цаашид нэг дугаарыг ЭШБ хэлбэрээр гаргах, Шүүгчдийн гаргасан ном хэвлэл, ЭША, танин мэдэхүйн зөвлөгөө, зөвлөмж зэргийг түгээх, судалгааны эргэлтэд оруулах

2022.03 сард

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Холбооны гишүүн, НИХДЗШШ-ийн шүүгч Ц.Ичинхорлоо

Холбооны Гүйцэтгэх захирал, туслах

 

2.1.3

“Шударга ёсны хэмжүүр” сэтгүүлийн зөвлөлд өөрчлөлт оруулах, шинэчлэх,

Сэтгүүлийн зөвлөлийн гишүүдийн хариуцах асуудлыг тодорхой болгох

Сэтгүүлийг дизайн, бүтэц, агуулгыг баяжуулан  сайжруулах,

 

2022.03 сард

Гүйцэтгэх захирал, туслах

УЗ-өөр хэлэлцүүлэх

Холбооны гишүүн, НИХДЗШШ-ийн шүүгч Ц.Ичинхорлоо

УЗ-ийн гишүүд, Холбооны Гүйцэтгэх захирал

 

2.1.4

ШЕЗ-өөс гаргадаг “Шүүх эрх мэдэл” сэтгүүлд Монголын шүүгчдийн  холбооны булан гаргаж  ажиллуулах

Шүүгчийн мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, тэдний эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг дэмжих

жилд 4 удаа

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Холбооны гишүүн, НИХДЗШШ-ийн шүүгч Ц.Ичинхорлоо

Холбооны тэргүүн,  Гүйцэтгэх захирал

 

 

Гурав. Холбооны дүрмийн 3.1.3-д заасан чиглэлээр

Шүүгчийн бие даасан, хараат бус байдлыг хангах асуудлаар эрдэм шинжилгээний бага хурал, сургалт, хэлэлцүүлэг, зөвлөгөөн, хэвлэл мэдээллийн хурал зохион байгуулах

3.1

Шүүхийн үйл ажиллагааг олон нийтэд таниулах

 

Иргэд, олон нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх,  ахлах ангийн сурагчдын мэргэжлээ сонгоход нь туслах, лекц сургалт, семинар зохион байгуулах

2022.04 сард

Гүйцэтгэх захирал, туслах

МШХ-ны Салбар хороодын тэргүүн нар

Орон нутгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх зөвлөл

НЗДТГ, дүүргийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх газар

Сургалт судалгааны дэд хороо

 

 

Дөрөв. Холбооны дүрмийн  3.1.4-д заасан чиглэлээр

Гадаад дотоод ижил зорилго бүхий байгууллагатай харилцаа тогтоох, хамтран ажиллах, шүүгчдийн сургалт, айлчлалыг харилцан зохион байгууулах, түүнчлэн шүүгчид дээрх байдлаар харилцаа тогтоох, харилцан мэдээлэл туршлага солилцох, хамтран ажиллахад нь дэмжлэг үзүүлэх

4.1

Сургалт  судалгаа, гадаад харилцааны чиглэлээр хамтрах

 

Шүүгч нарын  мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор гадаадын шүүхийн үйл ажиллагаатай танилцах, туршлага судлуулах

 

2022.05 сард

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Холбооны тэргүүн, НДЗШШ-ийн Ерөнхий шүүгч Ж.Оюунтунгалаг,

Холбооны гишүүн, БГДЭХАШШ-ийн шүүгч Ц.Эрдэнэчимэг,

УЗ-ийн гишүүн, ЗХДЗШШ-ийн шүүгч А.Сарангэрэл

Гадаад харилцааны дэд хороо

 

4.1.2

Шихихутуг Их сургуультай хамтран “mentor ship” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, Санамж бичиг байгуулах

Шүүгчдийн мэдлэг, ур чадварыг оюутан залууст өвлүүлэх, шавь бэлтгэх, практик дадлага эзэмшүүлэх, Монголын шүүгчдийн холбоог бүх талаар  дэмжих оюутан залуусыг оролцоотой клуб байгуулах шүүх, хууль эрх зүйн чиглэлээр суралцаж буй оюутан залуусын дунд уралдаан тэмцээн, хэлэлцүүлэг, сургалт зохион байгуулах хамтрах

2022.02 сард

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Холбооны тэргүүн, НДЗШШ-ийн Ерөнхий шүүгч Ж.Оюунтунгалаг,

УЗ-ийн  гишүүн, ЗХДЗШШ-ийн шүүгч  А.Сарангэрэл

ОНХ дэд хороо

 

4.1.3

АНУ-ын Элчин сайдын яамтай  хамтран ажиллаж Америкийн нэгдсэн улсын төрийн департментаас зохион байгуулж буй “US-Speakers-22” хөтөлбөрт хамрагдах, ЗГ-ын төсөл хөтөлбөрт хамрагдах

Гадаадын мэргэжил нэгт шүүгч нарын туршлагаас харилцан суралцах, мэдээлэл солилцох, сургалт семенар зохион байгуулах

2022 он /нэгээс хоёр жил/

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Холбооны тэргүүн, НДЗШШ-ийн Ерөнхий шүүгч Ж.Оюунтунгалаг,

Холбооны гишүүн, БГДЭХАШШ-ийн шүүгч Ц.Эрдэнэчимэг, УЗ-ийн  гишүүн, ЗХДЗШШ-ийн шүүгч  А.Сарангэрэл

 

Гадаад харилцааны дэд хороо

 

4.1.4

АНУ-ын Барын холбоотой санамж бичиг байгуулах, төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх

 

Шүүгчдийн хараат бус бие даасан байдлыг бэхжүүлэх, шүүгчдийн мэргэжил боловсролыг дээшлүүлэх, шүүгчийн олон нийттэй харилцах төсөл хөтөлбөрт хамруулах

2022-2027 онд

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Холбооны гишүүн, БГДЭХАШШ-ийн шүүгч Ц.Эрдэнэчимэг, УЗ-ийн  гишүүн, ЗХДЗШШ-ийн шүүгч  А.Сарангэрэл

 

ОНХ дэд хороо

 

4.1.5

Австрали Улсын Засгийн Газартай хамтарсан төсөл санаачилж эхлүүлэх

Шүүгчдийн хэлний түвшинг сайжруулах төсөл хөтөлбөрт хамруулах, дадлагажуулах хамтран ажиллах

2022-2024

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Холбооны гишүүн, БГДЭХАШШ-ийн шүүгч Ц.Эрдэнэчимэг, УЗ-ийн  гишүүн, ЗХДЗШШ-ийн шүүгч  А.Сарангэрэл

 

Гадаад харилцааны дэд хороо

 

4.1.6

Монгол улс дахь их дээд сургуулиудын англи хэлний Оксфордын хөтөлбөрт шүүгч нарыг хамруулах, талаар судлах, хамтран ажиллах

Шүүгчдийн хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх, эрх зүйн ангийн оюутныг мэргэжлээр нь дадлагажуулах

2022.

Гүйцэтгэх захирал, туслах

УЗ-ийн гишүүн СХДЭХАШШ-ийн шүүгч Л.Баатар

 

ОНХ дэд хороо

 

4.1.7

“Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд оролцох

Иргэдэд шүүхийн үйл ажиллагааг таниулах чиглэлээр болон бусад асуудлаар хамтран ажиллах

2022.01.19

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Холбооны тэргүүн, НДЗШШ-ийн Ерөнхий шүүгч Ж.Оюунтунгалаг, эрх бүхий байгууллага

 

ОНХ дэд хороо , Сургалт судалгааны дэд хороо

 

 

Тав. Холбооны дүрмийн  3.1.5-д заасан чиглэлээр

Гишүүдийнхээ үйл ажиллагааг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр таниулах, энэ чиглэлээр хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай харилцаа тогтоох, хамтран ажиллахад дэмжлэг үзүүлэх

 

5.1

Холбооны сайтад байршуулсан мэдээ мэдээллийг тус холбооны твиттер болон фэйсбүүк хуудсанд шэйрлэх

Шүүгчдийн өдөр тутмын үйл ажиллагааны талаарх мэдээ мэдээллийг тогтмол шуурхай хүргэхэд, холбооны сайт болон твиттер, пэйж хуудсыг тогтмол шинэ мэдээллээр баяжуулах

Өдөр тутам

Холбооны Гүйцэтгэх захирал, туслах

Мэдээг боловсруулах, хянан редакторлах Гүйцэтгэх захирал

Салбар хороодын тэргүүн нар

 

5.1.2

МШХ-ны үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, иргэд олон нийтэд шүүхийн үйл ажиллагааг ойртуулах, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээ мэдээлэл, контент, ярилцлага, нийтлэл нэвтрүүлгийг тогтмолжуулах

“Ярьж буй хууль” нэвтрүүлгийг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр гаргах сувгийг олшруулах,

Өлзий телевизээр

“Ярьж буй хууль” нэвтрүүлгийг цацах, гэрээ байгуулах

 

ТВ-9 -ээр Бямба гараг бүр

17:00 цагт

Өлзий ТВ-ээр

Мягмар 18:10

16:20 пүрэв, Бямба гарагт 17:00

 

Гүйцэтгэх захирал, туслах

БГДИХАШШ-ийн шүүгч А.Сарантуяа, найруулагч П.Сүхтулга,

Холбооны бүх гишүүн шүүгчид,

ТВ-9, Өлзий  телевизтэй хамтрах

ОНХ дэд хороо

 

5.1.3

“Ярьж буй хууль” нэвтрүүлгийг цацах, орон нутгийн телевизүүдтэй  гэрээ байгуулах

Иргэд олон нийтэд шүүхийн үйл ажиллагааг ойртуулах, иргэдэд эрх зүйн мэдлэг олгох хүрээнд

7 хоногт 1 удаа гаргах

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Орон нутгийн ТВ-үүдтэй хамтрах

ОНХ дэд хороо, ШХ-ны Гүйцэтгэх захирал

 

5.1.4

MN-25

“Танайд хоноё” нэвтрүүлэг, гэрээ байгуулах

Олон нийтэд шүүгчдийн аж амьдрал, ажлын онцлогын талаар танин мэдэхүйн ойлголт өгөх,

 

Улиралд 1-2 удаа

Гүйцэтгэх захирал, туслах

MN-25

“Танайд хоноё” нэвтрүүлгийн баг

ШХ-ны Гүйцэтгэх захирал

 

5.1.5

NTV “Ажлын дараа” ярилцлага, гэрээ байгуулах

Шүүгчийн ажлын ачаалал, ажлын онцлог талыг харуулах, үзэгч, олон нийтэд үнэн зөв мэдээлэл өгөх

Улиралд 1-2 удаа

Гүйцэтгэх захирал, туслах

NTV “Ажлын дараа” ярилцлагын баг

ШХ-ны Гүйцэтгэх захирал

 

5.1.6

TV-9 “Хөөрөлдөөн”, гэрээ байгуулах

Шүүгчдийн гаргасан ном, бүтээлийн талаар ярилцах

Улиралд 1-2 удаа

Гүйцэтгэх захирал, туслах

TV-9 “Хөөрөлдөөн” ажлын байранд бичлэгт орох

ШХ-ны Гүйцэтгэх захирал

 

5.1.7

ТВ-8 хэлэлцүүлэг, гэрээ байгуулах

Хууль шүүхийн байгууллагын талаар бодит мэдээлэл өгөх

2022. сард 1 удаа

Гүйцэтгэх захирал, туслах

ТВ-8 телевизтэй хамтрах

ШХ-ны Гүйцэтгэх захирал

 

5.1.8

Салбар хороодын гишүүдээс холбооны сайтад оруулах мэдээ, мэдээллийг тогтмолжуулах

Холбооны сайтыг идэвхжүүлэх тогтмол мэдээллээр хангах

2022.01 сараас тогтмол

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Салбар хороодын тэргүүн нар, гишүүн шүүгч нар

ШХ-ны туслах

 

 

Зургаа. Холбооны дүрмийн  3.1.6-д заасан чиглэлээр

Шүүгчдийг боловсрол, мэргэжлээ дээшлүүлэх бололцоогоор хангагдахад дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх, шаардлагатай бол тэднийг холбогдох байгууллагад тодорхойлох, төлөвлөх

6.1

Холбооны гишүүдийн олон нийттэй харилцах харилцаа, ярих ур чадварыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр сургалт явуулах

Илтгэх ур чадварыг нэмэгдүүлэх

Жилд 2удаа

2022.04 сард, 2022.10 сард

Гүйцэтгэх захирал, туслах

 Тэргүүн, НДЗШШ-ийн Ерөнхий шүүгч Ж.Оюунтунгалаг

УЗ-ийн гишүүд, салбар хорооны тэргүүн нар

Сургалт судалгааны дэд хороо

 

6.1.2

Монголын шүүгчдийн холбооны гишүүдээ идэвхжүүлэх

Холбооноос зохион байгуулж буй үйл ажиллагаанд нас, ажилласан жилээр хязгаарлахгүйгээр хамруулах

2022.02

Гүйцэтгэх захирал, туслах

УЗ-ийн гишүүд

Салбар хорооны тэргүүн нар

 

6.1.3

Орон нутгийн шүүхийн шүүгчдийг холбооноос зохион байгуулах үйл ажиллагаанд тэгш, хүртээмжтэй оролцуулахад анхаарч ажиллах

Орон нутгийн шүүгчид холбооноос зохион байгуулж буй үйл ажиллагааны талаар мэдээллээр хангагдсан байх

Орон нутгийн шүүхийн шүүгчийн оролцоог нэмэгдүүлэх

Тухай бүр

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Салбар хороодын тэргүүн нар

Салбар хороодын тэргүүн нар

 

6.1.4

Шүүгчдийн холбооноос зохион байгуулагдсан сургалтад хамрагдсан, цаашид ямар сургалтад оролцох хүсэлтэй байгаа талаар судалгаа хийх

Улсын Дээд шүүх, ШЕЗ -ийн чиг үүрэгтэй давхцахгүй байх

2022.03

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Салбар хороодын тэргүүн нар

Сургалт судалгааны дэд хороо

 

 

Долоо. Холбооны дүрмийн  3.1.7-д заасан чиглэлээр

Шүүгчдийн хууль, ёсны эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалах ажлыг хуулийн дагуу зохион байгуулах, шаардлагатай бол гишүүдийн талаарх мэдээллийг цаг тухайд нь судалж, тухайн гишүүний хүсэлтийг үндэслэн хариу мэдэгдэх

7.1

Шүүхийн сахилгын хороотой судалгаа мэдээллийн чиглэлээр хамтран ажиллах, ШСХ-нд болон шүүгчийн эрхийг хөндсөн аливаа шийдвэрийн талаар холбогдох этгээд  /ШЕЗ болон бусад/-д хандаж, хүсэлт, шаардлага уламжилсан байх

 

ШСХ-оос үндэслэлгүй сахилгын хэрэг үүсгэсэн, үндэслэлгүй шийтгэл оногдуулсан зэрэг тоон мэдээ, судалгааг нийт шүүгчдээс цаг тухайд авсан байх, холбогдох байгууллагад хандаж уламжлах, үр дүнгээ мэдээлэх

 

2022 оны 4  дүгээр улирал

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Сахилгын хороо, ШЕЗ,

Удирдах зөвлөлийн гишүүн УДШ-ийн шүүгч, Эрүүгийн хэргийн танхимын тэргүүн Ч.Хосбаяр

 

Сургалт судалгааны дэд хороо

 

7.1.2

Бодит мэдээлэлд үндэслэн шүүгчдийн эрх ашгийг хамгаалах чиглэлээр мэдээ, нийтлэл гаргах, олон нийтэд  мэдээлэл өгөх

Шүүгчдийн хараат бус, бие даасан байдлыг хангах,

ажлын үр дүнг нийт шүүгчдэд тухай бүр мэдээлсэн байх

Шаардлагатай тохиолдолд холбооноос хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх боломж олгох

 

2022 оны 4  дүгээр улирал

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Удирдах зөвлөлийн гишүүн УДШ-ийн шүүгч, Эрүүгийн хэргийн танхимын тэргүүн Ч.Хосбаяр

 

ШЕЗ-д уламжлах, ШХ-ны Гүйцэтгэх захирал

 

 

Найм. Холбооны дүрмийн  3.1.8-д заасан чиглэлээр

Гишүүддээ сэтгэл санааны болон эд материалын туслалцаа үзүүлэх

8.1

Холбооны үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцсон гишүүдийг урамшуулах

Холбооны дүрмийн дагуу үйл ажиллагааг  явуулах

Тухай бүр

Гүйцэтгэх захирал, туслах

УЗ-ийн гишүүд, Салбар хороодын тэргүүн нар

ШХ-ны УЗ

 

8.1.2

Нийт шүүгчдийг эрүүл мэндийн урьдчилсан сэргийлэх үзлэгт хамруулах Жич: Орон нутгийн шүүгчдийг Улаанбаатар хотод эрүүл мэндийн үзлэгт нэгдсэн журмаар хамруулах

ШЕЗ-өөс даатгалын компанитай байгуулсан гэрээний нөхцөлийг анхаарч, шүүгчийн эрх зүйн байдал ШЕЗ-д албан бичиг хүргүүлэх, санал солилцох, хүсэлтээ уламжлах

Жилд 1 удаа

Гүйцэтгэх захирал, туслах

/Улсын хоёрдугаар Төв эмнэлэг, ТТАХНЭ болон бусад эмнэлэгийн үзлэгт хамру

УЗ-ийн гишүүн, БГДИХАШШ-ийн шүүгч Ш.Оюунтуул

 

8.1.3

Хавдар судлалын Үндэсний төв эмнэлэгт /хавдраас урьдчилан сэргийлэх багц-100.000/-д хамруулах

 

Шүүгчийн эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын асуудлаар холбогдох байгууллагатай хамтран санаачлагатай ажиллах

 

Жилд 1 удаа

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Хавдар судлалын Үндэсний төв эмнэлэгтэй хамтрах

УЗ-ийн гишүүн, БГДИХАШШ-ийн шүүгч Ш.Оюунтуул

 

8.1.4

Хороо бүрээс 1-2 шүүгчийг амралт сувиллын газарт амраах асуудлыг судлах /Оргил, Хужирт, Шаргалжуут/

 

Зарим салбар хороод, шүүгч нарын хүсэлт саналын дагуу рашаан сувилалд амрах асуудалд анхаарах

Жилд 1 удаа зохион байгуулах

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Салбар хороодын тэргүүн нар, эмнэлэг сувилалын газартай хамтрах

УЗ-ийн гишүүн, БГДИХАШШ-ийн шүүгч Ш.Оюунтуул

 

8.1.5

Тэтгэвэрт гарсан ШХ-ны гишүүн шүүгч нартаа хүндэтгэл үзүүлэх

 

ШХ-ны гишүүн шүүгч нартаа бэлэг дурсгалын зүйл гардуулах

 

Тухай бүр

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Салбар хороодын тэргүүн нар

ШХ-ны УЗ

 

 

Ес. Холбооны дүрмийн  3.1.9-д заасан чиглэлээр

Хууль, дүрэмд заасан бөгөөд Төрийн бус байгууллагад зөвшөөрөгдсөн бусад үйл ажиллагааны хэлбэр

9.1

Монголын шүүгчдийн холбооны татвар хуримтлалыг

шилэн данстай болгох,

санхүүгийн орлого зарлагыг хянах

 

Монголын шүүгчдийн холбооны дүрэмд заасан үйл ажиллагааг хэвийн тогтвортой  явуулах

улирал бүр

Холбооны бүх гишүүн шүүгч, Гүйцэтгэх захирал, туслах

Салбар хороодын тэргүүн нар, Нягтлан бодогч

Х.Бадамжаргал

ШХ-ны Гүйцэтгэх захирал

 

9.1.2

Ахмад, залуу үеийнхэнтэй хамтран МШХ-г дэмжсэн үйл ажиллагааг зохион байгуулах

Шүүхээс тэтгэвэрт гарсан ахмадуудыг холбоондоо нэгтгэх, тэдгээрийн идэвхийг нэмэгдүүлэх

2022.04 сард

Гүйцэтгэх захирал, туслах

Салбар хороодын тэргүүн нар,

Т.Туяа шүүгч /Ахмад шүүгч/

ШХ-ны Гүйцэтгэх захирал, туслах

 

                

                                                                                       УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

Монголын Шүүгчдийн Холбооны 2016 оны үйл ажиллагаа төлөвлөгөө

Шүүгчийн хараат бус байдлыг хангах, гишүүдийнхээ эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, нэр хүндийг дээшлүүлэх зорилгоор шүүгчийн ёс зүйн асуудалтай холбогдуулан бусад улсын ижил төрлийн үйл ажиллагаа бүхий байгууллагын туршлагыг хуваалцах, харьцуулсан судалгаа хийх, шүүгч-гишүүдийг мэдээллээр хангах, ёс зүйн маргаанд шүүгчийн эрх ашгийг хамгаалж оролцох таатай нөхцлийг бүрдүүлэхэд  чиглэсэн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх.

Салбар хороодын үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх, дэмжих зорилгоор хороод бүрт 100,000-300,000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлж зарцуулалтад хяналт тавьж ажиллах. 

2016 онд Монгол Улсад орчин цагийн шүүх байгуулагдсаны 105, Монгол Улсын дээд шүүх байгуулагдсаны  90 жилийн ойг тохиолдуулан ойн арга хэмжээг зохион байгуулж буй байгууллагатай хамтран ажиллах.  

Шүүгч-гишүүдийн бүртгэлийг шилжилт хөдөлгөөн бүрт тогтмол хөтөлж, гишүүдийн татвар хураалт, зарцуулалтад хяналт тавьж ажиллах.

“Шударга ёсны хэмжүүр” сэтгүүлийн нийтлэлийн чанарыг сайжруулах, улирал бүр гаргах, гишүүддээ шуурхай хүргэх, www.judge.mn цахим хуудасны ашиглалтыг сайжруулахад анхаарч ажиллах.

Төлөвлөсөн ажлаа хангалттай сайн биелүүлсэн  тэргүүний Салбар хороо,  манлайлж ажилласан шүүгч-гишүүнийг шалгаруулах, ажлын арга барилгыг бусдад сурталчилах ажлыг идвэхитэй зохион байгуулан ажиллах болно.   

Олон Улсын Шүүгчдийн Холбоо болоод бусад улсын ижил төрлийн үйл ажиллагаа бүхий байгууллагатай хамтран ажиллах цар хүрээг өргөтгөхөд чиглэсэн үйл ажиллагаагаа идэвхижүүлэх.

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

 

2015 оны 03 сарын 16 
 

 

Үндсэн ажил, чиг үүрэг

 

 

Гүйцэтгэх хугацаа

 

Хариуцан ажиллах

1

2014 онд хийсэн ажлын тайлан хэлэлцэх.

 

2015 оны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг хэлэлцэж батлах, гишүүдэд мэдээлэх.

 

 

 

 

2015 оны 1-р сард

 

 

 

Удирдах зөвлөл

2

Холбооны үйл ажиллагааны талаар хяналтын зөвлөлд танилцуулж, дүгнэлт гаргуулан, нийт гишүүдэд танилцуулах.

 

2015.02.25

 

Удирдах зөвлөл

Гүйцэтгэх захирал

М.Дамирансүрэн

3

Салбар хороодын болон тэргүүний мэдээлэл, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг холбооны цахим хуудсанд  байршуулах.

 

       Жилдээ

 

Ц.Цогт

Г.Мөнхсайхан

4

Салбар хороодын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж ажиллах.

 

 

Жилдээ

 

Удирдах зөвлөл

5

2015 оны ажлын үзүүлэлтээр тэргүүлсэн салбар хороог шалгаруулж, урамшуулах

 

2016 оны 02 дугаар сард

 

Удирдах зөвлөл

6

Олон Улсын Шүүгчдийн Холбооны Ази, номхон далай, хойд Америкийн бүсийн 2015 оны уулзалтыг өөрийн оронд зохион байгуулах боломжийг судлах, хариуцан гүйцэтгэх.

 

 

 

2015 оны 6-10 дугаар сар

 

 

Удирдах зөвлөл

7

ОУ-ын Шүүгчдийн холбоонд судалгааны тайланг хүргүүлэх.

2015 оны 6 сард багтаан

Ц.Цогт

8

Турк Улсын Шүүгчдийн холбоотой байгуулсан хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах 

 

        Жилдээ

 

Удирдах зөвлөл

9

Холбооны нэрэмжит шагнал, урамшуулал олгох, дэмжлэг үзүүлэх журмыг шинэчлэн найруулан,  батлах.

 

2015 оны 6 сард

 

Д.Мөнхтуул

Удирдах зөвлөл

10

Шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат бус байдлыг хангахтай холбогдсон гомдол, хүсэлтэд Монголын Шүүгчдийн холбооноос байр сууриа илэрхийлж, зохих арга хэмжээ авч ажиллах.

 

 

Жилдээ

 

 

Х.Батсүрэн

Удирдах зөвлөл

11

Холбооны www.judge.mn цахим хуудсын ашиглалтыг сайжруулах, цахим хуудсаар дамжуулан шаардлагатай мэдээллийг хүргүүлэх.

 

         Жилдээ

 

Ц.Цогт

Г.Мөнхсайхан

12

Шүүгч-гишүүдийн 2015 оны татварыг хагас, бүтэн жилээр хурааж, зарцуулалтын /санхүүгийн тэнцлийн/ тайланг гаргах

 

2016.02.15-ны дотор

Гүйцэтгэх захирал

М.Дамирансүрэн

Нягтлан

Б.Хишигсүрэн

13

“Шударга ёсны хэмжүүр” сэтгүүлийг гаргах.

 

Жилдээ

С.Амардэлгэр

Д.Алтанжигүүр

 

14

Гишүүдийг сувилалд амраах ажлыг зохион байгуулах.

2015 оны 8 дугаар сард

Удирдах зөвлөл

Гүйцэтгэх захирал

М.Дамирансүрэн

15

Холбооны тэргүүний захирамжийг үндэслэн холбооны үйл ажиллагаанд зориулан зардал гаргах, үүний талаар Удирдах зөвлөлд танилцуулах

 

 

Жилдээ

 

Гүйцэтгэх захирал

М.Дамирансүрэн

Нягтлан

Б.Хишигсүрэн

16

2015 онд хийсэн ажлын тайлан гаргаж, нийт гишүүдэд мэдээлэх

2015.12.25

Удирдах зөвлөл

17

Шүүгчийн эрх зүйн байдлыг зохицуулсан хууль тогтоомжид судалгаа хийх, гишүүдэд зориулсан сургалт, сурталчилгаа явуулах

Жилдээ

 

Б.Цолмонбаатар

Удирдах зөвлөл

18

Шүүгчийн холбооны дүрмийн шинэчилсэн найруулгын төслийг нийт гишүүдээр батлуулах

2015 оны 2 сард

Удирдах зөвлөл

2014 оны 02 сарын 26 
 

Д/д

Хийж гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хэн хариуцах

1.

Удирдах зөвлөлийн хуралдаанаар:

–       2013 онд хийсэн ажлын тайлан хэлэлцэх

–       2014 оны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг хэлэлцэж батлах, гишүүдэд мэдээлэх

–       Цаг үеийн бусад асуудал

2014 оны 1-р сард

Б.Батцэрэн

М.Дамирансүрэн

2

Салбар хороодын 2014 оны ажлын төлөвлөгөөг холбооны цахим хуудсанд байршуулах

Жилдээ

Б.Батцэрэн

Ц.Цогт

 

3

Шүүгчдийн холбооны Их хурлыг 2014 оны 1 дүгээр улиралд хуралдуулж, холбооны дүрмийг шинэчлэн батлах, Удирдах зөвлөл, Тэргүүнийг сонгох ажиллагааг зохион байгуулах

2014 оны 1-р улиралд 

Удирдах зөвлөл

4

Шүүхийн бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлтэй холбогдуулж салбар хороодыг шинээр зохион байгуулах

2014 оны 1-р сард 

Удирдах зөвлөл

    
    
    

5

Салбар хороодын үйл  ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж ажиллах

2014 оны 1-р сард

Удирдах зөвлөл

6

10 сард Бразил Улсад зохион байгуулагдах Олон улсын шүүгчдийн холбооны ээлжит уулзалт болон 6 сард Канад Улсад болох бүсийн уулзалтад төлөөлөл оролцуулах

2014 оны 6-10 –р сар

Холбооны тэргүүн, Удирдах зөвлөл

7

Турк улсын шүүгчдийн холбоотой хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурж, хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэх

жилдээ

Б.Батцэрэн

Ц.Цогт

8

Холбооны үйл ажиллагаанд хяналтын зөвлөл дүгнэлт гаргаж, нийт гишүүдэд танилцуулах

2014.02.25

Хяналтын зөвлөл

9

2013 оны ажлын үзүүлэлтээр тэргүүлсэн салбар хороо шалгаруулж, урамшуулах

2014.02.25

Б.Батбаатар

Удирдах зөвлөл

10

ОУ-ын шүүгчдийн холбоонд судалгааны тайланг хүргүүлэх

 2014 оны 6 сард багтаан

Б.Батцэрэн, Б.Ундрах

11

Холбооны нэрэмжит шагнал, дурсгалын зүйлийн загварыг  өөрчлөн батлуулах

2014 оны 6 сард 

Г.Тэгшсуурь

 

12

Шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат бус байдлыг хангахтай холбогдсон гомдол, хүсэлтэд Монгол шүүгчдийн холбооноос байр сууриа илэрхийлж, зохих арга хэмжээ авч ажиллах

Жилдээ

Б.Батцэрэн

Удирдах зөвлөл

 

14

Холбооны www.judge.mn цахим хуудсын ашиглалтыг сайжруулах, цахим хуудсаар дамжуулан шаардлагатай мэдээллийг хүргүүлэх

Жилдээ

Б.Батцэрэн

Ц.Цогт

Б.Батбаатар

15

Шүүгч-гишүүдийн татварыг хагас, бүтэн жилээр хурааж, зарцуулалтын /санхүүгийн тэнцлийн/ тайланг гаргаж, Чингэлтэй дүүргийн татварын албанд төлөх

2014.02.15-ны дотор

М.Дамирансүрэн

Б.Хишигсүрэн

16

“Шударга ёсны хэмжүүр” сэтгүүлийг ШЕЗ-тэй хамтран гаргах

Жилдээ

Б.Батцэрэн

Д.Дамдин-Од

17

 Гишүүдийг сувилалд амраах асуудлыг ШЕЗ-тэй хамтран хэрэгжүүлэх

1-р улиралд

Удирдах зөвлөл

М.Дамирансүрэн

18

Шүүгчдийн холбооны гишүүдийг сувилалд амруулах, тусламж үзүүлэх, сэтгүүл хэвлүүлэх зэрэг холбооны үйл ажиллагаанд гарах зардлыг Холбооны тэргүүний захирамжийн дагуу зохион байгуулж гүйцэтгэх

Жилдээ

М.Дамирансүрэн

Б.Хишигсүрэн

19

2014 онд хийсэн ажлын тайлан гаргаж, нийт гишүүдэд мэдээлэх

2014.11.25

 

Удирдах зөвлөл

    

 

2013 оны 04 сарын 08 

 

Д/д

Хийж гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хэн хариуцах

1.

Удирдах зөвлөлийн хуралдаанаар:

–       2012 онд хийсэн ажлын тайлан хэлэлцэх

–       2013 оны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг хэлэлцэж батлах, гишүүдэд мэдээлэх

–       Цаг үеийн бусад асуудал

2012.02.25

Б.Батцэрэн

М.Дамирансүрэн

2

Салбар хороодын 2013 оны ажлын төлөвлөгөөг холбооны цахим хуудсанд байршуулах, үйл ажиллагаанд нь дэмжлэг үзүүлж ажиллах

Жилдээ

Б.Батцэрэн

Ц.Цогт

 

3

Шүүгчдийн холбооны Их хурлыг хуралдуулж, холбооны дүрмийг шинэчлэн батлах, удирдах зөвлөл, тэргүүн, гүйцэтгэх захирал, нарийн бичгийн дарга, нягтлан бодогчийг сонгож томилох ажлыг зохион байгуулах;

 

Удирдах зөвлөл

4

Хуульчдын холбооны Их хурал, Хуульчдын холбооны Монголын шүүгчдийн холбоо ТББ –ын хороогүүсгэн байгуулах,үйл ажиллагааг хариуцах

 

Удирдах зөвлөл

5

Украйн улсын Ялта хотод зохион байгуулагдах Олон улсын шүүгчдийн холбооны 56 дугаар хуралд гишүүдийг оролцуулах

2013.10 сар

Б.Батцэрэн

Ц.Цогт

6

Холбооны үйл ажиллагаанд хяналтын зөвлөл дүгнэлт гаргаж, удирдах зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх

2013.02.25

Хяналтын зөвлөл

7

2012 оны ажлын үзүүлэлтээр тэргүүлсэн салбар хороо шалгаруулж, шагнах

2013.02.25

Б.Батбаатар

Удирдах зөвлөл

8

Монголын шүүгчдийн холбооны танилцуулга хийх

 

С.Цэрэндулам

 

9

Холбооны нэрэмжит шагнал, дурсгалын зүйлийн загварыг судлаж, батлуулах

 

Г.Тэгшсуурь

 

10

Ёс зүйн сургагч багш бэлтгэх, сургалтын гарын авлага боловсруулах, сургалт зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх төслийг ХЗҮХ-тэй хамтран хэрэгжүүлэх

Жилдээ

Д.Оюунбат

11

Шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат бус байдлыг хангахтай холбогдсон гомдол, үйл ажиллагаа явагдсан тохиолдолд Монгол шүүгчдийн холбооноос байр сууриа илэрхийлж, зохих арга хэмжээ авч ажиллах

Жилдээ

Б.Батцэрэн

Удирдах зөвлөл

 

12

Холбооныwww.judge.mn цахим хуудсын ашиглалтыг сайжруулах, цахим хуудсаар дамжуулан шинэ хуулийн төслийн талаарх хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, саналыг нэгтгэн ажлын хэсэгт хүргүүлэх, Шүүгчдийн Facebooк & Twitter ашиглах асуудлаар судалгаа явуулж, зөвлөмж боловсруулж хүргүүлэх

Жилдээ

Б.Батцэрэн

Ц.Цогт

Б.Батбаатар

13

Шүүгч-гишүүдийн татварыг хагас, бүтэн жилээр хурааж, зарцуулалтын /санхүүгийн тэнцлийн/ тайланг гаргаж, Чингэлтэй дүүргийн татварын албанд өгөх

2013.02.15-ны дотор

М.Дамирансүрэн

Б.Хишигсүрэн

14

“Шударга ёсны хэмжүүр” сэтгүүлийг үргэлжлүүлэн гаргах

Жилдээ

Б.Батцэрэн

Д.Дамдин-Од

15

2013 онд “Оргил” рашаан сувилалд амрах гишүүний тоо, гишүүдэд үзүүлэх тусламж, зарим зардлын хэмжээг тогтоох

1-р улиралд

Удирдах зөвлөл

М.Дамирансүрэн

16

Гадаад хэл мэддэг шүүгчдийн судалгаа авах, тэднийг холбооны үйл ажиллагаанд оролцуулах

1-р улиралд

Ц.Цогт

М.Дамирансүрэн

17

Шүүгчдийн холбооны гишүүдийг сувилалд амруулах, тусламж үзүүлэх, сэтгүүл хэвлүүлэх зэрэг холбооны үйл ажиллагаанд гарах зардлыг Холбооны Тэргүүний захирамжийн дагуу зохион байгуулж гүйцэтгэх

Жилдээ

М.Дамирансүрэн

Б.Хишигсүрэн

18

Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2-д заасан “шүүгчийн өмсгөлийн загвар”-ыг шинэчлэх саналыг ШЕЗ-д тавих

 

Ц.Цогт

19

Шүүгч, шүүхийн аюулгүй байдлыг хангах талаар санал боловсруулж ШЕЗ-д тавих

 

Б.Батбаатар

20

2013 онд хийсэн ажлын тайлан гаргаж, нийт гишүүдэд мэдээлэх

2013.06.25

Б.Батцэрэн

М.Дамирансүрэн

2012 оны 04 сарын 09

Холбооны Удирдах зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэн баталсан 2012 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг танилцуулж байна.

Д/д

Хийж гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хэн хариуцах

Хамтрах байгууллага

 

Биелэлт

1.

Удирдах зөвлөлийн хуралдаанаар

–       2011 онд хийсэн ажлын тайлан хэлэлцэх

–       Хяналтын зөвлөл байгуулах тухай

–       Удирдлага, зохион байгуулалттай холбоотой дүрмийн заалтад өөрчлөлт оруулах асуудлыг судалж, шийдвэрлэх,

–       Цаг үеийн асуудал

1-р улиралд

Б.Батцэрэн

М.Дамирансүрэн

 

 

2.

Монголын шүүгчдийн холбооны шагналын дүрэм боловсруулж мөрдөх

1-р улиралд

Б.Батбаатар

Удирдах зөвлөл

 

 

3.

2011 оны ажлын үзүүлэлтээр 3 салбар хороо шалгаруулж, шагнах

1-р улиралд

Удирдах зөвлөл

 

 

4.

2012 онд “Оргил” рашаан сувилалд амрах гишүүний тоо, гишүүдэд үзүүлэх тусламж, зарим зардлын хэмжээг тогтоох

1-р улиралд

Удирдах зөвлөл

М.Дамирансүрэн

 

 

5.

Монголын шүүгчдийн холбооны гишүүд, удирдах зөвлөлийн гишүүд, салбар хороодын дэлгэрэнгүй бүртгэл гаргаж, шинэчлэх

2-р улиралд

М.Дамирансүрэн

Ч.Батчимэг

 

 

6

Японболон бусад улсынШүүгчдийн холбоотой харилцаа тогтоох, улмаар цаашид хамтарч ажиллах

1р улиралд

Ц.Цогт

 

 

 

7

 

Япон улсаас ёс зүйн мэргэжилтэн багш урьж ирүүлэн сургалт зохион байгуулах,

Ёс зүйн сургагч багш бэлтгэх, сургалтын гарын авлага боловсруулах, сургалт зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх

Жилдээ

Д.Оюунбат

Шүүхийн Ерөнхий зөвлөл

Нээлттэй нийгэм форум ТББ

 

8.

Шүүгч нарын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн сургалт зохион байгуулах,

Нийгэмд нэр хүнд бүхий хүмүүстэй уулзалт ярилцлага зохион байгуулах

1, 2, 7, 8-р сар

Удирдах зөвлөл

Шүүхийн тамгын газар, хэлтэс

 

9

ОУ-ын Шүүгчдийн холбооны хуралд төлөөлөгчоролцуулах

Жилдээ

Б.Батцэрэн

Ц.Цогт

 

 

10

Холбооныwww.Judge.mnцахим хуудсын ашиглалтыг сайжруулах,

Жилдээ

Ц.Цогт

Д.Батбаатар

 

 

11

Цахим хуудсаар дамжуулан Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль болон Шүүхийн багц хуулийн талаарх хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлэн зохион байгуулж, саналыг нэгтгэн ажлын хэсэгт хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Жилдээ

Б.Батцэрэн

Ц.Цогт

Д.Батбаатар

 

 

12

“Шударга ёсны хэмжүүр” сэтгүүлийг үргэлжлүүлэн гаргах, улам чанаржуулах

Жилдээ

Б.Батцэрэн

Д.Дамдин-Од

 

 

13

Монголын Шүүхүүдийн спорт, сургалтын төвийн бүтээн босголтын ажилд шүүхүүдийг уриалах, идэвхтэй оролцуулах.

Жилдээ

Б.Батцэрэн

М.Дамирансүрэн

 

 

14

Салбар хороодын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж ажиллах

Жилдээ

Б.Батцэрэн

 

 

 

15

“Шудрага ёсны хэмжүүр” сэтгүүлийг гаргаж, хэвлүүлэх зардлыг Удирдах зөвлөлөөр хэлэлцэж шийдвэрлэх

Улирал бүр

Д.Дамдин-Од

 

 

16

Шүүгч-гишүүдийн татварыг хагас, бүтэн жилээр хурааж, зарцуулалтын /санхүүгийн тэнцлийн/ тайланг гаргаж, Чингэлтэй дүүргийн татварын албанд өгөх

2-р сарын 15-ны дотор

М.Дамирансүрэн

Б.Хишигсүрэн

 

 

17

Шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат бус байдлыг хангахтай холбогдсон гомдол, үйл ажиллагаа явагдсан тохиолдолд Монгол шүүгчдийн холбооноос байр сууриа илэрхийлж, зохих арга хэмжээ авч ажиллах

Жилдээ

Б.Батцэрэн

Удирдах зөвлөл

 

 

 

18

Монголын шүүгчдийн холбоог Олон шүүгчдийн холбоонд элсүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Жилдээ

Удирдах зөвлөл

Б.Батцэрэн

Ц.Цогт

 

 

19

Шүүгчдийн холбооны гишүүдийг сувилалд амруулах, тэтгэвэр тусламж үзүүлэх, сэтгүүл хэвлүүлэх зэрэгт гарах зардлыг Холбооны Тэргүүний захирамжийн дагуу зохион байгуулж гүйцэтгэх

Жилдээ

М.Дамирансүрэн

 

 

20

2012 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг үндэслэн Салбар хорооноос хийх ажлын төлөвлөгөө баталж, хэрэгжүүлэх

Жилдээ

Салбар хорооны дарга нар

 

 

21

2012 онд хийсэн ажлын тайлан гаргаж, Удирдах зөвлөлийн хуралдаан болон нийт гишүүдэд мэдээлэх

2012 оны 6, 12-р сарын 25-нд

Салбар хорооны дарга нар

 

 

22

Цаг үеийн асуудал

Жилдээ

Удирдах зөвлөл

 

 

Шүүгчдийн холбооны Удирдах зөвлөлийн
хуралдааны 2011 оны 4 дүгээр сарын
25-ны өдрийн тогтоолын хавсралт

МОНГОЛЫН ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБООНЫ

2011 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

 

Д/д

Хийж гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хэн хариуцах

Хамтрах байгууллага

 

1.

Монголын шүүхийн шүүгч, ажилтнуудын шударга ёсны тунхаг гаргах

 

1 дүгээр улиралд

Б.Батцэрэн

 

2.

Холбооны дүрмийг шинэчлэн батлуулж, түүний дагуу бүртгэл явуулах, салбар хороодын хуралдааныг зохион байгуулж, тэргүүнийг сонгох ажлыг зохион байгуулах

 

2 дугаар улиралд

Б.Батцэрэн

М.Дамирансүрэн

Ц.Цогт

Салбар хороод

3.

Холбооны цахим хуудас бүтээлгэх

2 дугаар улиралд

Д.Батбаатар

Ц.Цогт

“Online Solutions” ХХК

4.

Шүүхийн тухай багц хууль батлагдах гэж байгаатай холбогдуулан шүүгч нарын дунд хэлэлцүүлэг явуулж, санал өгөх ажиллагааг зохион байгуулах

 

2 дугаар улиралд

Д.Батбаатар

6/12 клуб

Нийт гишүүд

5.

“Шударга ёсны хэмжүүр” сэтгүүл эрхлэн гаргах, цаашид тогтмолжуулах

 

5 дугаар сард

Б.Батцэрэн

Д.Дамдин-Од

 

6.

Эрүүл мэндийн боловсрол олгох 3 удаагийн сургалт зохион байгуулах

 

5, 6 дугаар сард

Б.Батцэрэн

ЭМШУ-ны их сургууль

 

7.

АНУ-ын “Ёс зүй”-н сургагч багшийг урьж сургалт явуулах, цаашид ёс зүйн сургагч багш сонгон шалгаруулж, бэлтгэх ажлыг зохион байгуулах

3 дугаар улиралд

Б.Батцэрэн

Д.Оюунбат

 

 

 

АНУ-ын болон манай улсын эрдэмтэн  багш нар

8.

Олон Улсын Шүүгчдийн холбоотой харилцаа тогтоож, өргөжүүлэх

 

Жилдээ

Б.Батцэрэн

Ц.Цогт

 

9.

Салбар хороодын ажлыг дүгнэн, тэргүүний салбар хороодыг шагнаж урамшуулах

 

12 дугаар сард

Удирдах зөвлөл

 

10.

Шүүгч нарыг рашаан, сувилалд амраах

Жилдээ

М.Дамирансүрэн

“Оргил” рашаан сувилалын газар

 

11.

Үндсэн чиглэлд нийцүүлэн салбар хороодын 2011 оны ажлын төлөвлөгөөг батлуулж, үйл ажиллагаанд нь дэмжлэг үзүүлэх

 

Жилдээ

Удирдах зөвлөл

Салбар хороод

12.

2011 онд хийсэн ажлын тайлан гаргаж, Удирдах зөвлөлийн хуралдаан болон нийт гишүүдэд мэдээлэх

 

2012 оны 1 дүгээр сард

Б.Батцэрэн

М.Дамирансүрэн

 

 

 

МОНГОЛЫН ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБОО

Монголын шүүгчдийн холбооны түүхэн замнал

Холбооны бүтэц, зохион байгуулалт

Шүүх эрх мэдлийн байгууллагууд

Шүүхийн ерөнхий зөвлөл

Монгол улсын дээд шүүх

Нийт шүүгчийн чуулган