70114100

99081135

91411700

contact@judge.mn

Монгол Улсын шүүхүүд

Монгол Улсын шүүхүүд

Шүүхийн нэр Вэб сайт
Монгол Улсын дээд шүүх www.supremecourt.mn
Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх www.citycourt.mn
Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх www.appealcourt.mn
Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх www.admincourt2.gov.mn
Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх www.admincourt.gov.mn
Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх https://bzd.civilcourt.gov.mn
Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх http://www.civilcourt.gov.mn
Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх https://bayangol.civilcourt.gov.mn
Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх https://khanuul.civilcourt.gov.mn
Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх https://www.skhd-civilcourt.mn
Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх http://www.court-nd-bhd.mn
Багахангай дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх https://baganuurshuukh.mn
Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх
Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх https://bsch-court.gov.mn/
Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх
Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх
Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх https://bkhs-criminalcourt.gov.mn
Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх
Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх
Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх http://www.court-nd-bhd.mn
Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх
Архангай аймаг Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх www.arcourt.mn
Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх
Баян-Өлгий аймаг Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх www.courtbu.mn
Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх
Баянхонгор аймаг Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх www.bayankhongor.court.gov.mn
Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх
Булган аймаг Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх www.bulgan-shuukh.mn
Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх
Говь-Алтай аймаг Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх www.court.go.gov.mn
Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх
Говьсүмбэр аймаг Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх www.court.gs.gov.mn
Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх
Дархан-Уул аймаг Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх www.courtda.mn
Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх
Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх www.darkhancourt.mn
Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх
Дорноговь аймаг Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх www.court.do.gov.mn
Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх
Замын –Үүд сум дахь сум дундын шүүх www.court.zamin-uud.do.gov.mn
Дорнод аймаг Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх www.courtdornod.mn
Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх
Дундговь аймаг Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх www.dundgovi-court.mn
Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх
Завхан аймаг Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх www.court.za.gov.mn
Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх
Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын шүүх www.court.tosontsengel.za.gov.mn
Орхон аймаг Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх www.court.or.gov.mn
Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх
Өмнөговь аймаг Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх www.umnugovicourt.mn
Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх
Ханбогд сум дахь сум дундын шүүх www.khanbogdcourt.gov.mn
Өвөрхангай аймаг Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх www.court.ov.gov.mn
Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх
Хархорин сум дахь сум дундын шүүх www.kharkhorincourt.gov.mn
Сүхбаатар аймаг Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх www.sukhbaatarcourt.mn
Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх
Сэлэнгэ аймаг Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх www.court.se.gov.mn
Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх
Мандал сум дахь сум дундын шүүх www.court.zuunkharaa.se.gov.mn
Сайхан сум дахь сум дундын шүүх www.court.khotol.se.gov.mn
Төв аймаг Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх www.tuvcourt.mn
Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх
Увс аймаг Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх www.court.uv.gov.mn
Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх
Ховд аймаг Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх www.court.kho.gov.mn
Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх
Булган сум дахь сум дундын шүүх www.court26.kho.gov.mn
Хөвсгөл аймаг Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх www.court.khs.gov.mn
Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх
Хэнтий аймаг Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх www.courtkhe.mn
Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх
Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүх www.courtborundur.gov.mn