70114100

99081135

91411700

contact@judge.mn

Мэдээ мэдээлэл

                  2022 онд Баянхонгор аймгийн шүүхийн 80 …

               Дархан-Уул аймагт шүүх байгуулагдсаны 60 жилийн ойг тохиолдуулан …

                      Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан …

                            Архангай …

СПОРТЫН  ГУРВАН ТӨРЛӨӨР ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ Монголын шүүгчдийн холбооны Архангай аймаг дахь салбар хороо, Архангай аймаг дахь Эрүү, …

              Монголын шүүгчдийн холбооноос эрхлэн гаргаж буй  “Ярьж буй …

#МонголыншүүгчдийнхолбооныСэлэнгэаймагдахьсалбархороо Монголын шүүгчдийн холбооны Сэлэнгэ аймаг дахь салбар хорооноос 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсны …

Шүүгчдийн холбооноос эрхлэн гаргаж буй ээлжит ярилцлага “Эрүүгийн хэргийг хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэх тухай” сэдвээр …

“Гэр бүлийн дундын эд хөрөнгийн маргаан” сэдвээр зочин шүүгчээр Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны …