70114100

99081135

91411700

contact@judge.mn

Мэдээ мэдээлэл

Түгээх :

ШУДАРГА ЁСНЫ ХЭМЖҮҮР СЭТГҮҮЛИЙН 2024 ОНЫ ЭХНИЙ ДУГААР ГАРЛАА

Энэ удаагийн дугаарт Монголын Шүүгчдийн холбооны эхний хагас жилд зохион байгуулсан голлох үйл явдлуудын мэдээ мэдээлэл, “Шүүгчийн туслахын хүний нөөцийн асуудал” судалгааны өгүүлэл, “Ярьж буй хууль” нэвтрүүлгийн ээлжит дугаарт орсон шүүгч, оролцогч болон ярилцлагын сэдвүүдийн мэдээлэл зэргийг багтаасан.

дэлгэрэнгүйг judge.mn холбооны “Сэтгүүл” булангаас үзнэ үү.

                               ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБООНЫ АЖЛЫН АЛБА 

Сэтгэгдэл бичих

ШУДАРГА ЁСНЫ ХЭМЖҮҮР СЭТГҮҮЛИЙН 2024 ОНЫ ЭХНИЙ ДУГААР ГАРЛАА