Бүх шатны шүүхийн дэргэдэх шүүгчдийн салбар хорооны тэргүүн нарт

БҮХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ДЭРГЭДЭХ ШҮҮГЧДИЙН САЛБАР ХОРООНЫ ТЭРГҮҮН НАРТ Монголын Шүүгчдийн холбооны Тэргүүн, удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох санал хураалтын талаар: Монголын Шүүгчдийн холбооны тэргүүнд: Шүүгч Д.Ганзориг, П.Соёл-Эрдэнэ нар. Монголын Шүүгчдийн холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүдэд:  НЭГ: Анхан шатны шүүхээс: Дорноговь аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч В.Амартүвшин. Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны […]