Шүүгчид нийгмийн сүлжээг ашиглах талаарх заавар зөвлөмж

“Шүүгч ба Нийгмийн сүлжээ” сэдвээр Монголын Шүүгчдийн холбооны гишүүд хэлэлцүүлгийг 2019 онд зохион байгуулж байсан билээ. Үүнтэй холбогдуулан НҮБ-н Хар тамхи зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх газраас 2018 онд  Шүүгчид нийгмийн сүлжээг хэрхэн зүй зохистой ашиглах талаар авсан судлагаанд үндэслэн  Шүүгчид нийгмийн сүлжээг ашиглах талаарх заавар зөвлөмж буюу Доха-н Тунхаглалыг  боловсруулжээ. Уг зөвлөмжид шүүгч нь нийгмийн […]