Зөвлөмж

МОНГОЛЫН ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБООНЫ САЛБАР ХОРООДЫН ТЭРГҮҮН НАРТ Монголын Шүүгчдийн Холбооны Удирдах зөвлөлийн 2020 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдрийн Хурлын тогтоолоор батлагдсан “Тэргүүнд нэр дэвшүүлэх, санал хураах ажлыг зохион байгуулах, саналын дүнг нэгтгэх тооллогын комисс”-ын гишүүн, шүүгч О.Номуулин, Т.Бадрах, Г.Билгүүн, А.Мөнхзул, М.Алдар нараас дараах танилцуулга болон зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд: 1. Нэр дэвшүүлэх ажиллагаа зохих ёсоор явагдаж, […]

“Монголын Шүүгчдийн холбоо” ТББ-ын Тэргүүнд нэр дэвшсэн Шүүгч-гишүүдийн танилцуулга

“Монголын Шүүгчдийн холбоо” ТББ-ын Тэргүүнд нэр дэвшсэн Шүүгч–гишүүдийн танилцуулга, мэдээлэл 1. Улсын Дээд шүүхийн шүүгч Д.Эрдэнэбалсүрэн.  Боловсрол: 1974-1982 онд Ховд аймгийн бага сургууль 1982-1985 онд Ховд аймгийн дунд сургууль 1985-1991 онд Эрхүүгийн их сургууль, “Эрх зүйч” 1998 онд Эрхүүгийн их сургууль, Магистр 2015 оноос Монгол Улсын Их сургууль, Докторант Хөдөлмөр эрхлэлт: 1991-1992 онд Ховд аймгийн прокурорын […]