Санал ирүүлэх тухай

Монголын шүүгчдын холбооны Удирдах Зөвлөлийн 2020 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуралдаанаар дараах асуудлыг шийдвэрлэсэн болно. Үүнтэй холбоотойгоор 1. Монгол Улсын Шүүхийн тухай багц хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслүүдэд шүүгчдийг Монголын Хуульчдын холбооны гишүүн байхаар болон гишүүнчлэлийг түдгэлзүүлэхээр тусгасан байна. Иймд шүүгчид Хуульчдын холбооны гишүүн байхыг дэмжиж байгаа эсэх асуудлаар шүүгч тус бүрээс асуулга авч […]

Монголын шүүгчдийн холбооны салбар хороодын тэргүүн нарт

Санал ирүүлэх тухай Монголын шүүгчдын холбооны Удирдах Зөвлөлийн 2020 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуралдаанаар дараах асуудлыг шийдвэрлэсэн болно. Үүнтэй холбоотойгоор 1. Монгол Улсын Шүүхийн тухай багц хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслүүдэд шүүгчдийг Монголын Хуульчдын холбооны гишүүн байхаар болон гишүүнчлэлийг түдгэлзүүлэхээр тусгасан байна. Иймд шүүгчид Хуульчдын холбооны гишүүн байхыг дэмжиж байгаа эсэх асуудлаар шүүгч тус […]