Монголын Шүүгчдийн холбооны Удирдах зөвлөлийн

2020 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн хурлын тойм Хуралдаанд холбооны тэргүүн Ж.Оюунтунгалаг, удирдах зөвлөлийн гишүүн О.Номуулин, Ш.Оюунтуул, Т.Бадрах, Л.Баатар, З.Ганзориг, гүйцэтгэх захирал М.Дамирансүрэн, нарийн бичгийн дарга Д.Мөнхцэцэг болон урилгаар Улсын Дээд Шүүхийн Ерөнхий шүүгч Д.Ганзориг, Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн дарга Э.Батбаяр нар оролцов. Тус хурлаар Шүүгчдийн холбооноос мэргэжлийн, судалгааны байгууллагаар хийлгэсэн “Иргэдийн шүүх болон шүүгчдэд […]