Мэдээлэл

Шүүгчдийн холбооны Гадаад харилцааны дэд хороо нь шүүгчдийн гадаад хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэхтэй холбоотой уулзалт, хэлэлцүүлэг хийж, гадаад улсын тэтгэлэгт хөтөлбөрт хэрхэн хамрагдах талаар туршлага солилцох зэрэг ажлыг зохион байгуулж байна. Уг ажиллагаанд идэвхтэй оролцож буй гишүүддээ амжилт хүсье. Цаашид дэд хорооноос зохиож буй ажиллагаа нь нийт шүүгчдэд нээлттэй байх болно. Мөн олон нийттэй харилцах ажлын […]