ШҮҮГЧДИЙН АНХААРАЛД

2021.10.11-ний өдөр зохион байгуулагдах бүх гишүүдийн хурлаар “Шүүгчдийн холбооны дүрмийн төсөл”, “Шүүгчдийн холбооны дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлт”-ийг тус тус хэлэлцэх тул салбар хороодын дарга нар шүүгчдэд мэдээлнэ үү. МОНГОЛЫН ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБОО