“US SPEAKER PROGRAM-2022” ХӨТӨЛБӨРТ ОРОЛЦОХ БОЛОМЖТОЙ БОЛОВ

2021.12.09. Монголын Шүүгчдийн холбооны тэргүүн Ж.Оюунтунгалаг тэргүүтэй шүүгчдийн төлөөлөл 2021 оны 09 дүгээр сард Монгол улсад суугаа АНУ-ын Элчин сайдын яамны төлөөлөгчтэй хийсэн албан уулзалтуудын үр дүнд “US SPEAKER PROGRAM-2022” хөтөлбөрийн сонгон шалгаруулалтад тус улсын элчин сайдын яамны дэмжлэгтэйгээр Монголын Шүүгчдийн холбооны гишүүн шүүгчид оролцох боломжтой болов. АНУ-ын улс төр, боловсрол, соёл шинжлэх ухааны болон […]