БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ХОРООНЫ ШҮҮГЧИД ХОЛБООНООС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦЖЭЭ

Баян Хонгор аймаг дахь шүүгчдийн холбооны Салбар хороо 2021 онд гишүүн шүүгчдээ “Монгол өрх” Сэтгэл зvйн хvрээлэнгийн сурагч багш С.Баасанбатын  “Ажил мэргэжлээс шалтгаалах сртесс тайлах нь”, “Сэтгэл түгшүүр, гутралаас сэргийлэх арга замууд” сэдэвт цахим сургалтад идэвхтэй хамруулжээ. Мөн “Шүүгчийн ажлын ачаалал тооцох шалгуур үзүүлэлт, шүүгчид нэмэгдэл урамшуулал олгох журам”-ын төсөлд санал хүргүүлэн ажилласан байна.

2021 онд батлагдсан зарим хуулийн шинэлэг зохицуулалт сэдвээр сургалт явуулжээ

Монголын шүүгчдийн холбооны Архангай аймаг дахь салбар хорооны 2022 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хүрээнд анхан шатны шүүхээс санаачлан 2022 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдөр аймгийн анхан болон давж заалдах шатны нийт шүүгч, шүүхийн Тамгын газрын ажилтнууддаа 2021 онд шинээр батлагдсан хуулиуд тухайлан 2022 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжиж эхэлсэн Монгол […]