СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ХОРООНООС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

Шүүгчдийн холбооны Сэлэнгэ аймаг дахь салбар хорооноос 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсны дагуу шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилтны ажлын уялдаа холбоог дээшлүүлэх, мэдлэг ур чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор цуврал болгон зохион байгуулж буй сургалтыг шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилтны саналд үндэслэн “Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны онцлог, анхаарах асуудал”, “Хөдөлмөрийн эрх зүйн маргааныг хянан шийдвэрлэхэд анхаарах асуудал” […]