“Хүний хөгжил, сэтгэл зүйн дархлаа” сургалтад 140 хүн хамрагджээ

Монголын Шүүгчдийн холбооны Хархорин салбар хорооноос санаачилж, сум дахь хуулийн байгууллагуудыг оролцуулж, 2022 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдөр “Монгол өрх” сэтгэл зүйн хүрээлэнгийн захирал  С.Баасанбатыг урьж, “Хүний хөгжил, сэтгэл зүйн дархлаа” сэдвээр сургалт хийсэн байна. Сургалтад тус шүүхийн шүүгч, тамгын газрын ажилтан, Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын прокурорын газрын прокурор, ажилтан, Өвөрхангай аймгийн Цагдаагийн газрын харьяа Хархорин сум дахь […]