Шүүгчдийн холбоо “Ярьж буй хууль”

Шүүгчдийн холбооноос эрхлэн гаргаж буй ээлжит ярилцлага “Эрүүгийн хэргийг хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэх тухай” сэдвээр зочин шүүгчээр СХД-ийн ЭХАШШ-ийн шүүгч Г.Ганбаатар, зочин оролцогчоор Монгол дахь Итали хоолны тогоочдын Холбооны Ерөнхийлөгч Г.Тэнгис нар оролцлоо.