“US Speaker” хөтөлбөрийн 2 дахь шатны уулзалтыг хийв

  “US Speaker” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг Монголын шүүгчдийн холбоо, Шүүхийн сургалт, судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн, ШЕЗ-ийн Тамгын газар хамтран зохион байгуулахаар хоёр дахь шатны уулзалтыг УДШ-ийн сургалтын хүрээлэнд зохион байгуулж, АНУ-ын ЭСЯ-ны  “US Speaker” хөтөлбөр хариуцсан ажилтан Цэрэндагватай уулзаж хэд хэдэн асуудлыг ярилцаж тохиров. Хуралдаанд холбооны тэргүүн, НИДЗШШ-ийн Ерөнхий шүүгч Ж.Оюунтангалаг, Удирдах зөвлөлийн гишүүн, УДШ-ийн […]