ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБОО,АТГ-ЫН СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ,ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ ХЭЛТЭСТЭЙ ХАМТРАН БҮТЭЭВ

АТГ – Олон Нийтийн Төв Paid Partnership  · otsdroeSnp101it5h861i964g40616ah9cmh6lu52m2ga4tm78ght32hu1mg  ·  СЭДЭВ: АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР, МОНГОЛЫН ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБОО ТББ-ЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА… 2022.10.26 — with Авлигатай Тэмцэх Газар.