ТӨГСӨХ АНГИЙН СУРАГЧДАД ХУУЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УЯЛДАА ХОЛБОО, ЯЛГААТАЙ БАЙДЛЫН ТАЛААР  МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЖЭЭ

Архангай аймаг дахь шүүх, прокурор, өмгөөллийн байгууллагаас хамтран 2022 оны 10 сарын 27-ны өдөр Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын Лаборатори I сургуулийн 120 гаруй сурагчдад хуульч мэргэжлийн онцлог, тэдгээрийн хоорондын ялгаа, шүүхийн үйл ажиллагаа, хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаанд баримтлах ёс зүйн хэм хэмжээний талаар танилцуулга мэдээлэл хүргэжээ. Тус уулзалтад Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны […]