ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБООНЫ СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ХОРООНООС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

            Сэлэнгэ аймаг дахь шүүгчдийн салбар хороо 2022 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн   өдөр хуралдаж, хэд хэдэн асуудлыг хэлэлцсэн байна.             Салбарын хуралдаанаар Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын анхан шатны Иргэний хэргийн шүүхэд  Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 2022.10.25-ны өдрийн 197,198 дугаартай зарлигаар томилогдсон хоёр шүүгчийг  МШХ-нд  […]