Шүүгч Ж.Оюунтунгалаг “Peer review”товхимолд өгүүллээ хэвлүүлжээ

Монголын Шүүгчдийн холбооны Тэргүүн, НИХДЗШШ-ийн Ерөнхий шүүгч Ж.Оюунтунгалаг “Тээврийн хэрэгсэл өмчлөгчид хамаарах хатуу хариуцлагын концепц: харьцуулсан шинжилгээ” бүтээлээ хянан магадлал бүхий (peer review) сэтгүүл болох Азийн эрх зүйн товхимолд хэвлүүлсэн байна. Шүүгч Ж Оюунтунгалагийн өгүүлэл хэвлэгдсэн тус сэтгүүлийн линкийг дор орууллаа. https://cale.law.nagoya-u.ac.jp/…/pub…/publications-2077 ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБОО