Судлаач шүүгч Ж.Оюунтунгалаг судалгааны тайлангаа танилцуулжээ

Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч, хууль зүйн доктор (LL.D.) Ж.Оюунтунгалаг 2023 оны 8 дугаар сарын 03-ны өдөр Шүүхийн сургалт, судалгаа мэдээллийн хүрээлэнд шүүгч-судлаачаар ажилласан судалгааны ажлын тайлангаа онлайнаар хэлэлцүүлсэн байна. Ж.Оюунтунгалаг шүүгч нь 2023 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрөөс 08 дугаар сарын 06-ны өдөр хүртэл тус хүрээлэнд шүүгч-судлаачаар ажиллан, “Тээврийн […]