МОНГОЛ УЛС АНХ УДАА ОЛОН УЛСЫН ЭРҮҮГИЙН ШҮҮГЧТЭЙ БОЛЛОО

Нью-Йорк хотноо 12 дугаар сарын 4-14-ний өдрүүдэд Олон улсын эрүүгийн шүүх (ОУЭШ)-ийн Ромын дүрэмд оролцогч талуудын Ассамблейн 22 дугаар чуулган болж, ОУЭШ-ийн 2024-2033 онд ажиллах 6 шүүгчийн сонгууль болжээ. Сонгуульд Монгол Улсын Дээд шүүхийн шүүгч Д.Эрдэнэбалсүрэн нэр дэвшин өрсөлдөж, эхний шатны санал хураалтаар нийт санал өгсөн 114 улсаас 81 санал авч, ОУЭШ-ийн анхны Монгол шүүгчээр […]