ШУДАРГА ЁСНЫ ХЭМЖҮҮР СЭТГҮҮЛИЙН ЭЭЛЖИТ ДУГААР ХЭВЛЭГДЛЭЭ

Шүүгчдийн холбооноос эрхлэн гаргадаг Шударга ёсны хэмжүүр сэтгүүлийн 29 дэхь дугаар хэвлэгдэн гарлаа. Тус сэтгүүлд 2023 оны Шүүгчдийн холбооны Салбар хороодын санаачлан хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл, УДШ-ийн Сургалт, судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнгийн шүүгч-судлаачаар ажилласан Б.Володягийн эрдэм шинжилгээний өгүүлэл зэрэг сүүлийн хагас жилийн онцлох мэдээллүүд багтсан. Тус сэтгүүлийг Шүүгчдийн холбооны сайтаас цахим хэлбэрээр уншина уу. Шүүгчдийн […]