Олон Улсын Эрүүгийн шүүхэд сонгогдсон шүүгч Д.Эрдэнэбалсүрэн Гаагийн шүүхийн байранд тангараг өргөлөө

Шүүгч Д.Эрдэнэбалсүрэн Бүгд найрамдах Солонгос Улс, Франц улс, Румын улс, Словени улс, Тунис улсын 5 шүүгчийн хамтаар тангараг өргөжээ.  Олон улсын эрүүгийн шүүх нь Ромын эрх зүйн бүлд хамаарах улсуудын 18 шүүгчээс бүрддэг ба Нидерланд Улсын Гааг хотод байрладаг юм. Шүүгчийг өндөр ёс суртахуун, шударга зан чанар, шүүх эрх мэдлийн дээд албан тушаалд томилогдон ажиллахад […]