70114100

92114100

contact@judge.mn

Мэдээ мэдээлэл

МОНГОЛЫН ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБООНЫ БУЛГАН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ХОРОО МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

Шүүгчдийн холбооноос эрхлэн гаргадаг Шударга ёсны хэмжүүр сэтгүүлийн 29 дэхь дугаар хэвлэгдэн гарлаа. Тус сэтгүүлд …