70114100

92114100

contact@judge.mn

Мэдээ мэдээлэл

Түгээх :

БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ХОРООНЫ ШҮҮГЧИД ХОЛБООНООС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦЖЭЭ

Баян Хонгор аймаг дахь шүүгчдийн холбооны Салбар хороо 2021 онд гишүүн шүүгчдээ “Монгол өрх” Сэтгэл зvйн хvрээлэнгийн сурагч багш С.Баасанбатын  “Ажил мэргэжлээс шалтгаалах сртесс тайлах нь”, “Сэтгэл түгшүүр, гутралаас сэргийлэх арга замууд” сэдэвт цахим сургалтад идэвхтэй хамруулжээ.

Мөн “Шүүгчийн ажлын ачаалал тооцох шалгуур үзүүлэлт, шүүгчид нэмэгдэл урамшуулал олгох журам”-ын төсөлд санал хүргүүлэн ажилласан байна.

Сэтгэгдэл бичих

БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ХОРООНЫ ШҮҮГЧИД ХОЛБООНООС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦЖЭЭ