70114100

99081135

91411700

contact@judge.mn

Мэдээ мэдээлэл

Түгээх :

Мэдээлэл

Шүүгчдийн холбооны Гадаад харилцааны дэд хороо нь шүүгчдийн гадаад хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэхтэй холбоотой уулзалт, хэлэлцүүлэг хийж, гадаад улсын тэтгэлэгт хөтөлбөрт хэрхэн хамрагдах талаар туршлага солилцох зэрэг ажлыг зохион байгуулж байна. Уг ажиллагаанд идэвхтэй оролцож буй гишүүддээ амжилт хүсье.

Цаашид дэд хорооноос зохиож буй ажиллагаа нь нийт шүүгчдэд нээлттэй байх болно. Мөн олон нийттэй харилцах ажлын хэсэгт зөвлөх үйлчилгээ явуулж буй Б.Түвшинтөгс багш “Ашгийн бус байгууллагын менежментийн онцлог” сэдвээр анхны хичээлээ 2021 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдөр зайнаас зааж, уг сургалтад Нийслэл, дүүргийн болон орон нутгийн 100 гаруй шүүгч хамрагдав. Дээрх сургалтын дагуу ОНХ ажлын төлөвлөгөө боловсруулж, уг ажлын хэсгийн арга зүйн төлөөлөлд зөвлөлгөө өгч байна.

Сэтгэгдэл бичих

Мэдээлэл