70114100

99081135

91411700

contact@judge.mn

Мэдээ мэдээлэл

Түгээх :

Мэдээлэл

Д/д

Шүүх, шүүгчдийн нэрс

Сэдэв

1

Өмнөговь, М.Цэцэгмаа

ЗХХША-ны хүрээнд тулгамдаж буй асуудал

2

Бор-Өндөр, Б.Болор-Эрдэнэ

ЭХХША дахь прокурорын хяналт

3

Дархан-Уул, Б.Оюундарь

Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа

4

Баянхонгор, Б.Болор-Эрдэнэ

Гэр бүлийн хүчирхийлэл, бэлгийн эрх чөлөөн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг. /ЭХ12.1/

Хууль бусаар ашигт малтмал хайх, ашиглах, олборлох. /ЭХ24.2.1/

5

Баянхонгор, Ч.Оюунсайхан

Захиргааны эрх зүйн салбар аль эрх зүйд байж болох

6

Говьсүмбэр, н.Байгалмаа

 

7

НИХДЗШШ Н.Батзориг

Нотлох баримт үнэлэх

8

Баянгол, Р.Алтантуяа

 

9

Баянгол, Т.Гандиймаа

 

10

Баянгол, Ч.Мөнхцэцэг

 

11

Баянгол, Ш.Оюунтуул

 

12

Баянгол, Х.Энхзаяа

 

13

Баянгол, Ж.Эрдэнэчимэг

 

14

Баянзүрх, Т.Болормаа

 

15

СБДИХАШШ, Н.Оюунтуяа

ИХШХШТХ-ийн 65.1.11-д заасны дагуу НХАТ захирамжид дүн шинжилгээ хийх

16

СБДИХАШШ, Б.Түмэнцэцэг

ИХШХШТХ-иар

17

СБДИХАШШ, Б.Ууганбаяр

ИХ-ийн үүргийн эрх зүйн зохицуулалт

18

СБДИХАШШ, С.Хишигбат

Харьцуулсан эрх зүйн, ҮнХ, Иргэний эрх зүйн

19

СБДИХАШШ, Д.Уранчимэг

Арилжааны эрх зүй

20

СБДИХАШШ, Г.Энхцэцэг

Гэр бүлийн эрх зүй

21

СБДИХАШШ, А.Мөнхзул

ИХШХШТХ буюу процессын эрх зүй

22

СХДЭХАШШ, Г.Ганбаатар

 

23

НЭХДЗШШ, Б.Ариунхишиг

Өсвөр насны хүнд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх

24

ЧДИХАШШ, н.Наранцогт

 

25

Төв ИХАШШ, Д.Мөнхбүрэн

 

26

СХДИХАШШ, Б.Хишигбаатар

 

УДШ-ийн практик судлалын хэлтсээс явуулах судалгааны ажилд оролцох шүүгчдийн нэрс, сэдэв

 

Судалгааны дэд хороо

д/д

Шүүх /аймаг, дүүрэг/

Шүүгчийн нэрс

1

Сэлэнгэ

Б.Мөнхзаяа

2

Дундговь

Ч.Отгонцэцэг

3

Булган

Д.Мөнхөө

4

Хархорин

н.Дулмаа

5

Сүхбаатар

н.Цэрэнханд

н.Оюунтунгалаг

6

Бор-Өндөр

Б.Болор-Эрдэнэ

7

Хөвсгөл

Ж.Ганчимэг

Д.Азжаргал

Р.Сарантуяа

8

Баянхонгор

Н.Гантуяа

Ч.Оюунсайхан

9

Өвөрхангай

Б.Цэрэнпүрэв

10

НИХДЗШШ

А.Мөнхзул

11

Ховд

н.Туяа

н.Сонинболор

н.Цэцэгмаа

12

Баянгол

Б.Азбаяр

Т.Гандиймаа

Ч.Мөнхцэцэг

Ш.Оюунтуул

Х.Энхзаяа

13

Баянзүрх

Т.Болормаа,

Л.Бямбажаргал

Т.Энхжаргал

Г.Хатанцэцэг

14

НЗАШШ

О.Оюунгэрэл

М.Батзориг

15

СБДИХАШШ

Н.Оюунтуяа

Б.Ууганбаяр

А.Мөнхзул

Г.Энхцэцэг

16

ХУДЭХАШШ

С.Базарханд

17

НИХДЗШШ

Ш.Оюунханд

 

Гадаад харилцааны дэд хороо

 

д/д

Шүүх /аймаг, дүүрэг/

Шүүгчдийн нэрс

1

Баянхонгор

Н.Гантуяа

2

Хэнтий

н.Балжмаа

3

Хөвсгөл

Ж.Ганчимэг

4

Бор-Өндөр

Б.Болор-Эрдэнэ

5

Дундговь

Ц.Отгонцэцэг

6

Дорнод

Л.Наранбаяр

7

Баянгол

Б.Азбаяр

Х.Энхзаяа

8

СБДИХАШШ

С.Хишигбат

Д.Уранчимэг

9

НЭХДЗШШ

Б.Ариунхишиг

10

БГДИХАШШ

А.Сарантуяа

11

БГДИХАШШ

н.Энхтуяа

12

Чингэлтэй 

н.Наранцогт

13

НЭХДЗШШ

Б.Ариунхишиг

14

Чингэлтэй

Ц.Алтанцэцэг

15

Төв ИХАШШ

Д.Мөнхбүрэн

16

СХДИХАШШ

н.Хишигбаатар

17

БЗДЭХАШШ

Д.Мөнхтуяа

Сэтгэгдэл бичих

Мэдээлэл