70114100

99081135

91411700

contact@judge.mn

Мэдээ мэдээлэл

Түгээх :

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын шинэлэг зохицуулалт сэдвээр ярилцжээ

Архангай аймаг дахь иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс 2022 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдөр аймгийн анхан болон давж заалдах шатны нийт шүүгч, шүүхийн Тамгын газрын ажилтнууддаа 2022 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжиж эхэлсэн Хөдөлмөрийн тухай (шинэчилсэн найруулга) хуулийн онцлог, шинэлэг зохицуулалтын талаар танилцуулга, мэдээлэл хийсэн байна.

Энэ нь Монголын шүүгчдийн холбооны Архангай аймаг дахь салбар хорооны 2022 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлынх нь нэг ажээ.

 

Сэтгэгдэл бичих

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын шинэлэг зохицуулалт сэдвээр ярилцжээ