70114100

99081135

91411700

contact@judge.mn

Мэдээ мэдээлэл

Түгээх :

Шүүгчдийн холбооны Удирдах зөвлөлийн 2020 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдрийн хурлын тойм

2020.03.12                                                                                                                                                          №01                                                                                                                                                                  Улаанбаатар хот
                                                                           Холбооны Их Хурлыг зарлан хуралдуулах тухай
    Монголын Шүүгчдийн холбооны дүрмийн 5 дугаар зүйлийн 5.8.4, 5.5-д заасныг үндэслэн ТОГТООХ нь:
1. Монголын Шүүгчдийн холбооны дүрмийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1,4.2, 4.3-т заасны дагуу Холбооны Их Хурлыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулсугай.
2. Холбооны Удирдах зөвлөлийн гишүүн, Тэргүүнд нэр дэвшүүлэх ажиллагааг 2020 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 4 дүгээр сарын 06-ны өдрийг дуустал, санал хураалтыг 4 дүгээр сарын 13-ны өдрөөс  17-ны өдрийг хүртэл явуулахаар тогтоосугай.
3. Сонгуулийн ажлыг зохион байгуулж, дүнг нэгтгэх Ажлын хэсэг-Тооллогын комиссыг Улсын Дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгчийн Шүүн таслах ажиллагаа хариуцсан зөвлөх О.Зандраа, Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч Л.Дарьсүрэн, Г.Есөн-Эрдэнэ, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч Э.Золзаяа, Нийслэлийн Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч С.Мөнхжаргал, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч Ц.Батсүрэн, Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Ц.Мөнх-Эрдэнэ, Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч Л.Энхбилэг, Улсын Дээд шүүхийн мэдээлэл технологи хариуцсан референт Э.Баярбаатар нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.
4 Удирдах зөвлөлийн гишүүн, Тэргүүнийг сонгох санал хураалтыг www.judge.mn сайтаар авч, санал хураалтын эцсийн дүнг 2020 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дотор нэгтгэн гаргаж дүнг баталгаажуулан Холбооны Удирдах зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхийг Ажпын хэсэг-Тооллогын комисст
даалгасугай.
5. Сонгуулийн арга хэмжээнд шаардлагатай санхүүгийн болон арга зүйн дэмжлэг үзүүлэхийг Холбооны гүйцэтгэх захирал /М.Дамирансүрэн/, нягтлан бодогч /Х.Бадамжаргал/ нарт даалгасугай.

ТЭРГҮҮНИЙ ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                              Ч.ЦЭНД

ГИШҮҮД                                                                                               Х.БАТСҮРЭН 

                                                                                                               Д.МЯГМАРЖАВ 

                                                                                                               Л.ДАРЬСҮРЭН

                                                                                                              Ц.ИЧИНХОРЛОО
                                                                                                              Д.МӨНХӨӨ 
                                                                                                              Ц.МӨНХТУЛГА 

                                                                                                              Т.ЦЭЦЭГМАА 

                                                                                                              С.ГАНЧИМЭГ

Сэтгэгдэл бичих

Шүүгчдийн холбооны Удирдах зөвлөлийн 2020 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдрийн хурлын тойм