70114100

92114100

contact@judge.mn

Мэдээ мэдээлэл

Түгээх :

“Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 47 ажлыг төлөвлөжээ

Цагдаагийн газрын нийтийн хэв журмын тасгийн ахлах байцаагч, цагдаагийн ахмад С.Батхүү “Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах, хамгаалах журам”-д заасны дагуу Сүхбаатар аймаг дахь цагдаагийн газар, Сүхбаатар аймгийн шүүхийн тамгын газартай “Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 2022 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөөг нийт шүүгч, шүүхийн захиргааны албан хаагч нарт танилцуулж баталсан байна.

Тус төлөвлөгөөнд нийт 7 бүлэг бүхий 47 ажлыг хийхээр  тусгасан гэж  Шүүгчдийн холбооны Сүхбаатар аймаг дахь салбар хорооны тэргүүн Б.Цэрэнханд мэдээлэл өглөө.

Сэтгэгдэл бичих

“Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 47 ажлыг төлөвлөжээ