НИЙТ ШҮҮГЧИЙН АНХДУГААР ЧУУЛГАНД ОРОЛЦОХТОЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 1 дүгээр зүйлд заасны дагуу Ажлын хэсгээс Нийт шүүгчийн чуулганыг 2021 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр зохион байгуулахаар товлон зарласан. Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 20 дугаар зүйлийн 20.1-д нийт шүүгчдээс бүрдсэн хуралдаан /“Нийт шүүгчийн чуулган”/ зохион байгуулагдахаар, Коронавируст халдвар […]