ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ХОРОО МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

Монголын Шүүгчдийн холбооны Орхон аймаг дахь салбар хорооноос 2022 онд хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөндөө “Хуульчдын өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд тус өдрийг угтан Орхон аймгийн хуулийн байгууллагуудын нэгдсэн “ХУУЛЬЧДЫН ӨДӨР” өдөрлөгийг 2022 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдөр зохион байгууллаа. Тус өдөрлөгийн ач холбогдол нь хуулийн байгууллагуудын бүтэц, чиг үүргийг зөв таниулах, хуулийн байгууллагуудын хамтын […]