ШҮҮХИЙН СЭТГҮҮЛ ЗҮЙГЭЭР МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

           Монголын Шүүгчдийн холбоо санаачлан, Монгол Улсын дээд шүүх, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Монголын хэвлэлийн хүрээлэн хамтран зохион байгуулж, Хэвлэл мэдээллийн байгууллагын удирдлага, #сэтгүүлчдэд зориулан шүүх болон шүүх ажиллагааны тухай #мэдлэг_ойлголт өгөх, шүүхийн сэтгүүл зүйгээр #мэргэшүүлэх_сургалтыг төлөвлөж байна.      Энэхүү сургалтын үйл ажиллагааг цаашид бүх шатны шүүхийн хэвлэл мэдээллийн мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажиллах, уулзалт […]