ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБООНЫ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН Н.ОДОНТУУЛ ХУУЛЬ ЗҮЙН ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛЛАА

           Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч, ШССМХ-ийн шүүгч-сургагч багш Н.Одонтуул “Эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээний эрх зүйн зохицуулалт, хэрэгжилт” сэдвээр хууль зүйн докторын зэргийг Дотоод хэргийн Их Сургуулийн дэргэдэх Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн 2023 оны долоодугаар сарын 06-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүлэн амжилттай хамгаалсан байна.       […]