Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх болон БЗД-ийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Салбар хороо мэдээлэл ирүүллээ

Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газар, Шүүгчдийн холбоо, АТГ-ын Соён гэгээрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх газартай хамтын ажиллагааны хүрээнд хийсэн Авилгаас ангид байх, иргэд, олон нийт, шүүхийн ажилтнуудад чиглүүлсэн 7 төрлийн постерыг зохих газарт байршуулсан тухай  Салбар хорооны Тэргүүн мэдээлэл ирүүлжээ.  Тус постеруудыг Захиргааны шүүхийн 1-5 давхаруудад байршуулсан байна. БЗД-ийн Иргэний шүүх иргэдийн мэдээллийн […]