70114100

99081135

91411700

contact@judge.mn

Мэдээ мэдээлэл

Түгээх :

Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх болон БЗД-ийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Салбар хороо мэдээлэл ирүүллээ

Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газар, Шүүгчдийн холбоо, АТГ-ын Соён гэгээрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх газартай хамтын ажиллагааны хүрээнд хийсэн Авилгаас ангид байх, иргэд, олон нийт, шүүхийн ажилтнуудад чиглүүлсэн 7 төрлийн постерыг зохих газарт байршуулсан тухай  Салбар хорооны Тэргүүн мэдээлэл ирүүлжээ. 

Тус постеруудыг Захиргааны шүүхийн 1-5 давхаруудад байршуулсан байна. БЗД-ийн Иргэний шүүх иргэдийн мэдээллийн самбарт гадна орчинд байршуулсан тухай фото зургаар баримтжуулан ирүүлжээ. 

Сэтгэгдэл бичих

Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх болон БЗД-ийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Салбар хороо мэдээлэл ирүүллээ