СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ШҮҮГЧ, АЛБАН ХААГЧИД СЭТГЭЛ ЗҮЙН СУРГАЛТАД ХАМРАГДАВ

Шүүгч, шүүхийн албан хаагчдад  “Хувь хүний хөгжил” сэдвийн хүрээнд цуврал  3  сургалтыг  сэтгэл судлалын магистр, сэтгэл зүйч Л.Цэцэглэн “Байгууллагын үнэ цэнэ”, “Харилцаа ба хандлага”, “Халуун яриа” гэсэн  сэдвээр заажээ.       Сэлэнгэ аймгийн салбар хороо нь Шүүгчдийн холбооноос зохион байгуулж буй сургалтуудад гишүүдээ идэвхтэй оролцуулж, холбооноос хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны талаар цаг тухай бүрт нь гишүүддээ мэдээлэл […]

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН САЛБАР ХОРОО МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

Сэлэнгэ аймгийн Шүүгчдийн холбооны Салбар хороо Сүхбаатар сумын 8 багийн иргэдэд шүүхийн ойлголт, шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн тухай ойлголт, иргэний хэргийн шүүхэд хандах эрхийн талаарх мэдээллийг Шүүхийн тамгын газартай хамтран  хүргэжээ. Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуульд заасны дагуу  нийт шүүгчийн чуулган зохион байгуулагдах гэж байгаатай холбоотойгоор чуулган зохион байгуулах ажлын хэсэгт Монголын шүүгчдийн холбооны Сэлэнгэ салбар […]

Сэлэнгэ аймаг Салбар хороо мэдээлж байна

Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын Ерөнхий боловсролын  сургуультай хамтран  хүүхдүүдийн насны онцлогт тохируулан  бага ангийн сурагчдыг шүүхийн үйл ажиллагаатай танилцуулах,  дунд ангийн сурагчдад Шүүх эрх мэдлийн талаар тодорхой ойлголт өгөх, ахлах ангийн сурагчдад  Мэргэжил сонголт ба Хуульч мэргэжлийн онцлог сэдвээр тус тус сургалт явуулж, шүүхийн үйл ажиллагаатай танилцах ажиллагааг Шүүхийн Тамгын газартай хамтран зохион байгуулсан байна. […]