70114100

99081135

91411700

contact@judge.mn

Мэдээ мэдээлэл

Түгээх :

“Монголын Шүүгчдийн холбоо” ТББ-ын Тэргүүнд нэр дэвшсэн Шүүгч-гишүүдийн танилцуулга

“Монголын Шүүгчдийн холбоо” ТББ-ын

Тэргүүнд нэр дэвшсэн

Шүүгчгишүүдийн танилцуулга, мэдээлэл

1. Улсын Дээд шүүхийн шүүгч Д.Эрдэнэбалсүрэн. 

Боловсрол:

1974-1982 онд Ховд аймгийн бага сургууль

1982-1985 онд Ховд аймгийн дунд сургууль

1985-1991 онд Эрхүүгийн их сургууль, “Эрх зүйч”

1998 онд Эрхүүгийн их сургууль, Магистр

2015 оноос Монгол Улсын Их сургууль, Докторант

Хөдөлмөр эрхлэлт:

1991-1992 онд Ховд аймгийн прокурорын газар, “Хяналтын прокурор”

1992-1993 онд Ховд аймгийн прокурорын газар, “Туслах прокурор”

1994-1995 онд Ховд аймгийн прокурорын газар, “Орлогч прокурор”

1995-1998 онд Улсын ерөнхий прокурорын газар, “Хяналтын прокурор”

1999-2002 онд Улсын ерөнхий прокурорын газар, Хэлтсийн дарга, “Туслах прокурор”

2000-2006 онд “Эрх чөлөө, эрх зүйт ёс холбоо” “Тэргүүн”

2006-2009 онд Дэлхийн банкны засаглал бэхжүүлэх төсөл, “Үндэсний хуулийн ахлах зөвлөх”

2009-2012 онд Монголын Мянганы Сорилтын сан “Мэргэжилтэн”

2012 оноос одоог хүртэл Улсын дээд шүүх, “Шүүгч”

Гадаад хэлний мэдлэг: Монгол, Англи, Орос хэл;

Орчуулсан ном, зохиол:

– MCC тѳлѳвлѳгѳѳ нийлүүлэх удирдамжууд, дуудлага худалдаа явуулах тогтолцоо, 2010 он;

-MCC зѳвлѳгѳѳ мэдээлэл, ажил болон бараа материалд зориулсан дуудлага худалдааны жишиг баримт бичиг, 2009 он;

– Дэлхийн банкны удирдамж, зѳвлѳгѳѳ мэдээлэл, ажил болон бараа материалд зориулсан дуудлага худалдааны жишиг баримт бичиг, 2007 он;

– Шүүгч, Прокурор, Өмгѳѳлѳгч нарт зориулсан хүний эрхийн тухай сургалтын гарын авлага, “Шүүн таслах ажиллагаан дахь хүний эрхийн асуудал” 6, 7 дугаар бүлэг, НҮБ-ын мэргэжлийн сургалтын цуврал гарын авлага; 2005 он;

– Хууль хэрэгжүүлэгч албан тушаалтнуудад зориулсан хүний эрхийн тухай сургалтын гарын авлага “Хүний эрх болон хууль хэрэгжүүлэлт” НҮБ-ын мэргэжлийн сургалтын цуврал гарын авлага 2004 он;

– Хорих ангийн ажилчид, албан хаагчдад зориулсан хүний эрхийн тухай гарын авлага 9 дүгээр боть, 2004 он;

– НҮБ-ын ажилчдад зориулсан хүний эрхийн тухай гарын авлага 2002 он;

2. Нийслэлийн иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч Ж.Оюунтунгалаг.

Боловсрол: 1996 онд “Цог” гадаад хэлний дээд сургуулийг англи хэлний орчуулагч мэргэжлээр,

2001 онд ОХУ-ын Эрхүүгийн Техникийн их сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр,

Япон улсын Нагоягийн их сургуульд 2007 онд хууль зүйн магистр,

2010 онд хууль зүйн ухааны докторын зэргийг англи хэл дээр хамгаалсан.

Хөдөлмөр эрхлэлт: 2001-2012 онд Хууль зүйн яаманд мэргэжилтэн, ахлах мэргэжилтэн.

2012-2013 онд Нийслэлийн шүүхийн шүүгч.

2013-2015 онд Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 10 дугаар шүүхийн шүүгч.

2015 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрөөс Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчээр ажиллаж байна.

Сэтгэгдэл бичих

“Монголын Шүүгчдийн холбоо” ТББ-ын Тэргүүнд нэр дэвшсэн Шүүгч-гишүүдийн танилцуулга