70114100

99081135

91411700

contact@judge.mn

Мэдээ мэдээлэл

Түгээх :

Монгол улсын шүүхийн 2021 оны 1 дүгээр улирлын шүүн таслах ажиллагааны нэгдсэн дүн мэдээ

Монгол Улсын шүүх 2021 оны 1 дүгээр улиралд 21330 хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэсэн байна. Монгол улсын анхан шатны шүүхүүд эрүүгийн 2830, иргэний 10452, захиргааны 419, зөрчлийн 5494 нийт 19195 хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Анхан шатны шүүхээр хянан шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг 363 хэргээр буюу 11.4 хувиар, иргэний хэрэг 2457 хэргээр буюу 19 хувиар тус тус буурсан бол захиргааны хэрэг 69 хэргээр буюу 19.7 хувиар өссөн байна.

Давж заалдах шатны шүүх 2021 оны 1 дүгээр улиралд эрүүгийн 511, зөрчлийн 134, иргэний 705, захиргааны 319 хэрэг, нийт 1669 хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэжээ.

Хяналтын шатны шүүх 2021 оны 1 дүгээр улиралд эрүүгийн 146, иргэний 241, захиргааны 79 хэрэг нийт 466 хэргийг хяналтын шатны шүүх хуралдаанаар хянан шийдвэрлэсэн байна.

Анхан шатны шүүхэд бүрэлдэхүүнтэй 400 хуралдаанд 402 иргэдийн төлөөлөгч оролцжээ.

Мэдээг энд дарж үзнэ үү?

Сэтгэгдэл бичих

Монгол улсын шүүхийн 2021 оны 1 дүгээр улирлын шүүн таслах ажиллагааны нэгдсэн дүн мэдээ