70114100

99081135

91411700

contact@judge.mn

Мэдээ мэдээлэл

Түгээх :

Мэдээлэл

2020 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр Шүүгчдийн холбооны УЗ-ийн хуралдаан болж дараах асуудлыг хэлэлцсэн болно.

  1. Иргэдийн шүүх болон шүүгчдэд хандах хандлагын судалгаа хийгдсэнтэй холбоотой цаашид хийх ажлын төлөвлөгөө
  2. Шүүхийн тухай багц хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслүүдийн хүрээнд шүүгчид МХХ-ны гишүүнчлэлтэй байх эсэх талаар явуулсан санал асуулгын дүнг бүх гишүүдэд танилцуулах
  3. УДШ-ийн практик судлалын хэлтсээс явуулах судалгааны ажилд оролцох болон, тус холбооны Судалгааны дэд хороо, Гадаад харилцааны дэд хороонд оролцох санал ирүүлсэн шүүгчдийг нэрсийн дагуу баталж, дэд хороодын чиглүүлэгч нарыг томилов. Үүнд: Гадаад харилцааны дэд хорооны чиглүүлэгчээр Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Ц.Мөнх-Эрдэнэ, Судалгааны дэд хорооны чиглүүлэгчээр Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Ш.Оюунтуул нар томилогдов.

Хавсралтаар:

Дэд хороодын болон судалгааны ажилд оролцох

гишүүн шүүгчдийн нэрс, судлах сэдэвийг оруулав.

 

Монголын Шүүгчдийн Холбоо

Хавсралт 1

УДШ-ийн практик судлалын хэлтсээс явуулах судалгааны ажилд оролцох шүүгчдийн нэрс, сэдэв

д/д

Шүүх, шүүгчдийн нэрс

Сэдэв

1

Өмнөговь, М.Цэцэгмаа

ЗХХША-ны хүрээнд тулгамдаж буй асуудал

2

Бор-Өндөр, Б.Болор-Эрдэнэ

ЭХХША дахь прокурорын хяналт

3

Дархан-Уул, Б.Оюундарь

Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа

4

Баянхонгор, Б.Болор-Эрдэнэ

Ø  Гэр бүлийн хүчирхийлэл, бэлгийн эрх чөлөө халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг. /ЭХ12.1/

Ø  Хууль бусаар ашигт малтмал хайх, ашиглах, олборлох. /ЭХ24.2.1/

 

5

Баянхонгор, Ч.Оюунсайхан

Захиргааны эрх зүйн салбар аль эрх зүйд байж болох

6

Говьсүмбэр, н.Байгалмаа

 

7

НИХДЗШШ, Н.Батзориг

Нотлох баримт үнэлэх

8

Баянгол, Р.Алтантуяа

 

9

Баянгол, Т.Гандиймаа

 

10

Баянгол, Ч.Мөнхцэцэг

 

11

Баянгол, Ш.Оюунтуул

Хөдөлмөр, гэр бүлийн эрх зүй

12

Баянгол, Х.Энхзаяа

 

13

Баянгол, Ж.Эрдэнэчимэг

Хамтран ажиллах гэрээ

14

Баянзүрх, Т.Болормаа

 

15

СБДИХАШШ, Н.Оюунтуяа

ИХШХШТХ-ийн 65.1.11-д заасны дагуу НХАТ захирамжид дүн шинжилгээ хийх

16

СБДИХАШШ, Б.Түмэнцэцэг

ИХШХШТХ-иар

17

СБДИХАШШ, Б.Ууганбаяр

ИХ-ийн үүргийн эрх зүйн зохицуулалт

18

СБДИХАШШ, С.Хишигбат

Харьцуулсан эрх зүй, ҮнХ, Иргэний эрх зүй

19

СБДИХАШШ, Д.Уранчимэг

Арилжааны эрх зүй

20

СБДИХАШШ, Г.Энхцэцэг

Гэр бүлийн эрх зүй

21

СБДИХАШШ, А.Мөнхзул

ИХШХШТХ буюу процессын эрх зүй

22

СХДЭХАШШ , Г.Ганбаатар

 

23

НЭХДЗШШ, Б.Ариунхишиг

Өсвөр насны хүнд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх

Судалгааны дэд хороо

д/д

Шүүх /аймаг, дүүрэг/

Шүүгчийн нэрс

1

Сэлэнгэ

Б.Мөнхзаяа

2

Дундговь

Ч.Отгонцэцэг

3

Булган

Д.Мөнхөө

4

Хархорин

н.Дулмаа

5

Сүхбаатар

н.Цэрэнханд,

н.Оюунтунгалаг

6

Бор-Өндөр

Б.Болор-Эрдэнэ

7

Хөвсгөл

Ж.Ганчимэг

Д.Азжаргал

Р.Сарантуяа

 

8

Баянхонгор

Н.Гантуяа

Ч.Оюунсайхан

 9

Өвөрхангай

Б.Цэрэнпүрэв

10

НИХДЗШШ

А.Мөнхзул

11

Ховд

н.Туяа

н.Сонинболор

н.Цэцэгмаа

12

 

 

 

 

Баянгол

 

 

 

 

Б.Азбаяр

Т.Гандиймаа

Ч.Мөнхцэцэг

Ш.Оюунтуул

Х.Энхзаяа

13

Баянзүрх

Т.Болормаа, Л.Бямбажаргал, Т.Энхжаргал

 

14

НЗАШШ

О.Оюунгэрэл, М.Батзориг

15

СБДИХАШШ

Н.Оюунтуяа, Б.Ууганбаяр, А.Мөнхзул, Г.Энхцэцэг

16

ХУДЭХАШШ

С.Базарханд

                                                                           Гадаад харилцааны дэд хороо

д/д

Шүүх /аймаг, дүүрэг/

Шүүгчдийн нэрс

1

Баянхонгор

Н.Гантуяа

2

Хэнтий

н.Балжмаа

3

Хөвсгөл

Ж.Ганчимэг

4

Бор-Өндөр

Б.Болор-Эрдэнэ

5

Дундговь

Ц.Отгонцэцэг

6

Дорнод

Л.Наранбаяр

7

Баянгол

Б.Азбаяр

Х.Энхзаяа

8

СБДИХАШШ

С.Хишигбат, Д.Уранчимэг

9

НЭХДЗШШ

Б.Ариунхишиг

Сэтгэгдэл бичих

Мэдээлэл