70114100

99081135

91411700

contact@judge.mn

Мэдээ мэдээлэл

Түгээх :

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ШҮҮГЧ, АЛБАН ХААГЧИД СЭТГЭЛ ЗҮЙН СУРГАЛТАД ХАМРАГДАВ

Шүүгч, шүүхийн албан хаагчдад  “Хувь хүний хөгжил” сэдвийн хүрээнд цуврал  3  сургалтыг  сэтгэл судлалын магистр, сэтгэл зүйч Л.Цэцэглэн “Байгууллагын үнэ цэнэ”, “Харилцаа ба хандлага”, “Халуун яриа” гэсэн  сэдвээр заажээ.       Сэлэнгэ аймгийн салбар хороо нь Шүүгчдийн холбооноос зохион байгуулж буй сургалтуудад гишүүдээ идэвхтэй оролцуулж, холбооноос хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны талаар цаг тухай бүрт нь гишүүддээ мэдээлэл хүргэж ажиллаа гэж Салбарын тэргүүн Г.Давааренчин мэдээллээ.

            Шүүгчдийн  холбооны санаачилсан иргэдэд эрх зүйн мэдлэг, мэдээлэл өгөх зорилготой “Ярьж буй хууль“ нэвтрүүлгийг шүүхийн Тамгын газрын сайтад тодорхой давтамжтайгаар  байршуулсан ба Орон нутгийн  Цахим Сэлэнгэ TV-д тус  нэвтрүүлгийг иргэдэд хүргэх талаар хамтран ажиллахаар  2024 онд төлөвлөсөн байна.

Сэтгэгдэл бичих

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ШҮҮГЧ, АЛБАН ХААГЧИД СЭТГЭЛ ЗҮЙН СУРГАЛТАД ХАМРАГДАВ