70114100

99081135

91411700

contact@judge.mn

Мэдээ мэдээлэл

Түгээх :

Шүүгчдийн Холбооны гишүүдийн санаачилгаар авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд АТГ-тай хамтран ажиллана


Авлигатай тэмцэх газраас авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажлын хүртээмжтэй, үр дүнтэй зохион байгуулах үйл ажиллагаанд төрийн бус байгууллагыг татан оролцуулж, хамтран ажилладаг юм байна.
Энэ ажлын хүрээнд Монголын шүүгчдийн холбооноос хамтран ажиллахаар Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн “Шүүх эрх мэдлийн болон хууль сахиулах байгууллагын шударга, ил тод, хараат бус байдлыг бэхжүүлэх, авлигын эсрэг хамтын ажиллагааг сайжруулах зорилтыг хангах” зорилтыг хэрэгжүүлэх, шүүхэд итгэх олон нийтийн итгэлийг нэмэгдүүлэх, иргэдийн дунд үүссэн төөрөгдлийг арилгах чиглэлээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар санал солилцох, зөвлөлдөх уулзалтыг 2022 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдөр зохион байгуулав.
Тус уулзалтад Тамгын хэлтсийн дарга, эрхэлсэн комиссар З.Баасанням, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын албаны дарга, эрхэлсэн комиссар Д.Дуламсүрэн, Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн дарга, эрхэлсэн комиссар Х.Ихмөрөн, ахлах ажилтан, ахлах комиссар Л.Нарантуяа, ажилтан, комиссар Ц.Сэлэнгэ, Монголын шүүгчдийн холбооны гүйцэтгэх захирал М.Наранчимэг, Монголын шүүгчдийн холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Ч.Хосбаяр, А.Сарангэрэл, Н.Батзориг, Монголын шүүгчдийн холбооны туслах Г.Цолмонгэрэл нар оролцлоо.
Уулзалтаар Монголын шүүгчдийн холбооноос гаргасан санал санаачилгыг дэмжин хамтран ажиллах төлөвлөгөө баталж, иргэд олон нийтэд чиглэсэн соён гэгээрүүлэх ажил, арга хэмжээг зохион байгуулахаар тохиролцов.

Сэтгэгдэл бичих

Шүүгчдийн Холбооны гишүүдийн санаачилгаар авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд АТГ-тай хамтран ажиллана