70114100

99081135

91411700

contact@judge.mn

Мэдээ мэдээлэл

Түгээх :

ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛАХ УУЛЗАЛТ БОЛОВ

Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь Сум дундын шүүхээс санаачлан халдвар хамгаалалтын дэглэмийг баримтлан 2021 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр хуулийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулах, хууль хэрэглээний нэгдсэн ойлголтод хүрэх зорилгоор уулзалтыг зохион байгуулсан байна.

Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааг иргэдэд сурталчлав

Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь Сум дундын шүүхээс “шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд ойртуулах” болон “эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа”-г таниулан сурталчилж, иргэд хэрэг маргаанаа эвлэрүүлэн зуучлалын ажиллагаагаар шийдвэрлүүлэх хандлагыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2021 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс 2021 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрүүдэд шүүгч Э.Дулмаа, шүүгчийн туслах Б.Хулангоо, эвлэрүүлэн зуучлагч Д.Цэдэн нар орон нутагт ажиллажээ.

Энэ үеэр Баян-Өндөр сумын 11 иргэний хэрэгт гэрч асуух, бусад хэргийг хянан шийдвэрлэж, 20 гаруй иргэдэд шүүхэд нэхэмжлэл гаргахад шаардагдах баримт материалын талаарх мэдээллийг өгсөн байна.

Сэтгэгдэл бичих

ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛАХ УУЛЗАЛТ БОЛОВ