ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБООНЫ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙН ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬ БОЛОВ

           Монголын Шүүгчдийн холбооны Удирдах Зөвлөлийн гишүүд болон Тэргүүнийг сонгох сонгуулийн үйл ажиллагааг 2023 оны 03 дугаар сарын 01-аас 03 дугаар сарын 28-ны хооронд зохион байгуулав.           2023 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдөр Салбар хороодоос ирүүлсэн саналын хуудсыг Удирдах зөвлөлийн хуралдаанаар томилогдсон комиссын гишүүд тоолж, нэгдсэн […]