70114100

99081135

91411700

contact@judge.mn

Мэдээ мэдээлэл

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ХОРОО МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2023 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн 17, 18,19 дугаар зарлигаар Ц.Амар, …

Шүүгч, шүүхийн албан хаагчдад  “Хувь хүний хөгжил” сэдвийн хүрээнд цуврал  3  сургалтыг  сэтгэл судлалын магистр, …