70114100

99081135

91411700

contact@judge.mn

Мэдээ мэдээлэл

Түгээх :

ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ

2021.11.03. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын 2021.08.13-ны өдрийн 107 дугаар тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсгийн боловсруулсан “Шүүгч, түүний гэр бүлийн гишүүний амь нас, эрүүл мэндэд аюул занал учрах нөхцөл үүссэн үед хамгаалалтын арга хэмжээ хэрэгжүүлэх журам”-ын төсөлд санал авах тухай ШЕЗ-ийн даргын 2021.11.01-ний өдрийн 01/958 тоот албан бичгийг ирүүлжээ.

            Тус журмыг Шүүхийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-д нийцүүлэн шинээр боловсруулсан тул шүүгч та бүхэн журмын төсөлтэй танилцаж, 2021.11.20-ны өдрийг хүртэл Шүүхийн хүний нөөцийн газрын Шүүгчийн хараат бус байдлыг хангах хэлтсийн courtsecurity@judcouncil.mn и-мэйл хаягаар саналаа илгээнэ үү.

Журмын төсөл:

МОНГОЛЫН ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБОО

ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ, ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ АЛБА

Сэтгэгдэл бичих

ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ